Studiereizen

Predikanten kunnen  deelnemen aan een reis om in andere culturen en contexten nieuwe inzichten op te doen. De studiereis maakt deel uit van het cursusaanbod permanente educatie aan de PThU. 

Studiereizen

Meld u aan voor een predikantenreis of lees de verslagen van deelnemers van eerdere studiereizen.