Societas Doctorum Ecclesiae

Een onderzoeksgezelschap voor gepromoveerde theologen.

Visie

Als gepromoveerde theoloog heb je een passie voor een vorm van academische en integrale theologiebeoefening die dienstbaar is aan de kerk. De PThU biedt in dit postacademisch programma – voor gepromoveerde predikanten en andere theologen - ruimte om de eigen theologische specialisatie bij te houden, binnen de academische onderzoeksprogramma’s verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de theologiebeoefening.

Het programma heeft twee speerpunten:

  • gepromoveerde predikanten krijgen de gelegenheid om zich academisch te blijven ontwikkelen en
  • de universiteit bevordert een klimaat van ‘Nachwuchs’. Publicaties worden binnen het programma gerealiseerd in co-auteurschap met een vast staflid van de PThU.

In het kort

Het programma biedt een balans tussen individuele studie en gezamenlijke theologiebeoefening. In het najaar en voorjaar organiseert de Groningse locatie van de PThU een tweedaagse met een research seminar, onderzoekstraining, coaching en ruimte voor zelfstudie. Hieraan nemen ook de betrokken PThU stafleden van beide locaties deel. Tijdens deze dagen, eventueel zelf uit te breiden tot meer dagen voor zelfstudie, werken de deelnemers aan een vooraf afgesproken persoonlijk onderzoeksplan in samenwerking met een staflid van de PThU.

Deelnemers in het programma krijgen gedurende het hele traject ondersteuning van de universiteitsbibliotheek, waaronder toegang tot de elektronische bestanden vanaf hun huisadres. Hiervoor wordt een tweejarig contract aangegaan.

Deelnemers werken gedurende twee jaar samen met een wetenschapper van de PThU aan een peer-reviewed publicatie in een bij voorkeur Engelstalig tijdschrift. Een succesvol (eerste) traject van twee jaar kan verlengd worden met één of twee jaar, waarbij opnieuw gewerkt wordt aan een artikel en de mogelijkheid wordt verkend tot deelname aan een (internationale) academische conferentie.

Informatie over het programma

Bibliografie 

De publicaties in SDE komen tot stand in een samenwerking tussen geassocieerd onderzoekers en wetenschappelijk personeel van de PThU.

Naast de gezamenlijke artikelen, publiceren geassocieerd onderzoekers ook alleen. Deze boeken, boekhoofdstukken en artikelen brengen de onderzoeksinteresses in beeld van de geassocieerd onderzoekers, binnen en buiten het verband van de PThU.

De publicaties zijn ingedeeld volgens de geldende indexen voor theologie, religiewetenschappen en geesteswetenschappen: ERIH+LITARS en DGO.

De criteria uit deze indexen zijn voor deze lijst als volgt toegepast: (1) publicaties die als peer-reviewed zijn aangegeven in ERIH+ en/of voorkomen in LITARS staan in de categorie ‘wetenschappelijk’. (2) Nederlandstalige periodieken of tijdschriften die in DGO zijn aangemerkt als C of ontbreken in DGO, vallen onder ‘overige tijdschriften’; evenals anderstalige bijdragen die niet zijn uitgebracht in een peer-reviewed medium.

De nieuwste publicaties staan in elke categorie bovenaan.