Kerk naar buiten - de gemeente voorgaan in een veranderende context

Hoe blijf je als gemeente vanuit liefde in beweging voor je omgeving? Hoe ben je van betekenis in de wijk of het dorp? Kerkenraden voelen aan dat missionair werk voor de hand ligt, maar slechts weinigen zien dat zitten. Al snel wordt naar de voorganger gekeken om uitkomst te bieden. Wat doe je dan? Je bent opgeleid voor degelijke exegese en goed pastoraat, maar hoeveel actuele kennis heb je over de missiologie, over leidinggeven aan verandering, over verkenning van de context of over het theologisch begeleiden van missionaire initiatieven? De opleiding Kerk naar Buiten geeft je handvatten om de gemeente theologisch te begeleiden bij het ontdekken van de missio Dei en bij het doorvertalen naar de praktijk. Je ontdekt hoe je missionair verbinding maakt tussen gemeente en de context en ontwikkelt daarin je leiderschap. 

Missionair-zijn beschouwen we als ‘vanuit Gods liefde in beweging komen voor anderen’. Dat kan op diverse manieren. Daarom word je tijdens deze opleiding uitgedaagd rond je visie op missie en op de kerk. Ook ga je aan de slag met contextualisatie en met verkenningen in je eigen context. En je reflecteert op actuele theorievorming rond leiderschap, om zo te kunnen bepalen welke rol jij wilt spelen in het proces. Daarnaast ga je aan de slag met je eigen spiritualiteit en levenswijze; hoe kun je ook op dat vlak de gemeente voorgaan? 

De specialisatie ‘Kerk naar buiten’ biedt je een basis om de komende jaren een waardevolle bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de gemeenten die je mag dienen. Daarbij is de opleiding er niet op gericht dat elke voorganger zich ontwikkelt tot ‘de grote visionaire leider’, maar je ontdekt hoe je, op jouw manier, samen met de gemeente richting vindt voor de toekomst. En dan niet alleen met het oog op de wensen van gemeenteleden zelf, maar ook afgestemd op wat er speelt in de omgeving en in de samenleving. Waar is de Geest al aan het werk en hoe kun je als gemeente daarbij aansluiten?  

De opleiding omvat drie startmodules, die ook los te volgen zijn, en een verdiepingsjaar. Hieronder lees je daar alles over. De opleiding is een samenwerking tussen de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk en de Protestantse Theologische Universiteit en wordt gegeven door ervaren docenten uit diverse kerkelijke stromingen.