Actuele missiologie en contextualisatie - Startmodule A Kerk naar Buiten

De cursus van 2024 is afgerond. Heb je belangstelling voor een volgende cursus laat het ons dan weten via onderstaande button!Het woord ‘missionair’ roept vaak allerlei verwarring en allergieën op. Toch is het voor de lokale kerk en voor christenen een belangrijk en mooi woord. Missionair-zijn is vanuit liefde in beweging komen ter wille van anderen namens de Ander. Het woord verwijst naar een fundamentele beweging in God, de Bijbel, de kerk, de zendingsgeschiedenis, en de missionaire theologie. In deze module maak je kennis met deze beweging en met de theologie van de missio Dei. Je zult ontdekken dat vertrouwen op Gods missie ontspanning geeft voor het werk in de kerk.  

In deze startmodule ontdek je het veld van de missiologie en de contextualisatie, en wel op zo’n manier dat voor jou duidelijk wordt hoe relevant deze velden zijn voor het functioneren van de lokale kerk. Je denkt na en debatteert over de plek van de kerk in Gods missie en evalueert hoe je als lokale kerk bezig bent met contextualisatie. Missionair-zijn voor een lokale kerk heeft te maken met de blik naar buiten keren en in beweging komen voor mensen en situaties in de omgeving. Het gaat om reageren op de context en om contextualisatie. Maar wat is contextualisatie? Welke benaderingen zijn er en hoe kan je in de praktijk de context verkennen? De eerste stappen leer je in deze startmodule. Ook kijk je concreet naar de praktijk van je lokale kerk en evalueert hoe contextualisatie daar functioneert. Er wordt ook stilgestaan bij samenwerking met migranten en migrantenkerken in het missionaire werk van de lokale kerk.  

De module is onderdeel van de Specialisatie Kerk naar Buiten. De startmodule kan ook los gevolgd worden of als kennismaking als je nog twijfelt of de hele specialisatie iets voor je is.