En uw Naam wordt een lied in mijn mond

Willem Barnard (1920-2010) was dichter en out of the box beelddenker op het grensvlak van kerk, liturgie en wereld. In deze cursus ga je in gesprek met zijn liederen en denken en verdiep je je kennis van Bijbel, liturgie en theologie. Je doet inspiratie op voor de eredienst en je krijgt nieuwe, kritische aanknopingspunten voor christelijke spiritualiteit en gemeente zijn in deze wereld.

Zoals velen nu, raakte Willem Barnard in de jaren kort na de oorlog geïnspireerd door de Anglicaanse kerk. Zijn ervaringen in Engeland werden een eyeopener. Er was vernieuwing van het kerkelijk leven mogelijk. Barnard ontdekte er o.a. het liturgisch jaar als een stimulans voor het opnieuw vinden, doorleven en schrijven van geloofstaal.

De vele liederen, essays, gedichten en Bijbelcommentaren die Barnard schreef, vormen een schat aan theologie en spiritualiteit. Wie die schat wil opdelven moet ambachtelijk woorden spellen en theologisch en existentieel aan het werk. Dat doe je in deze cursus. Via literatuurstudie vooraf, close reading en zingen van liederen, hoor- en werkcolleges en schrijfopdrachten, fungeert Barnards oeuvre als een prikkelende lens op je ambt, professie en persoon.  De focus van deze cursus ligt op liederen voor de veertigdagentijd en Pasen.  

Ben je toe aan verdieping en bezinning? Wil je eens met een nieuwe blik naar het liturgisch jaar kijken? Een impuls voor je theologische reflectie op gemeente zijn? In deze cursus beoefen je in een sfeer van bezinning theologisch handwerk en oefen je nieuwe aandacht voor klassieke thema’s.