Van U is de aarde - verdieping

Cursus in het kort:
4 ECTS
Cursus in het kort:
ECTS
4 ECTS
Docenten
Dr. E.A. Postma,
Dr. Mirella C.M. Klomp
Kosten
€ 1495
Max. aantal deelnemers
12
Datum
Datum nog niet bekend

Is het mogelijk om als kerkelijke gemeente tot actie over te gaan zonder daarbij bestaande verdeeldheid te vergroten? In deze vijfdaagse cursus verkennen de deelnemers in de eigen omgeving het terrein en gaan na wat er nodig is om op deze plek een theologie van de grond op te bouwen en te ‘leven’.

Theologie en de aarde - een spade dieper 

In de loop van de cursus starten de deelnemers met een lokaal project in/rond de gemeente dat helpt om te werken aan een spiritualiteit van de grond. Het (opnieuw) bevragen van bronnen binnen en buiten de kerk speelt daarbij een belangrijke rol. Dat kan gaan om personen en instanties, (Bijbel)teksten en gebruiken. De cursus rust de deelnemers toe om het theologisch gesprek over aarde, bodem en grond in de lokale gemeente te voeren.

Deze cursus vindt plaats op vijf afzonderlijke dagen op wisselende (buiten)locaties in het centrum en in elk van de vier windstreken van het land. We exploreren ‘aardse’ perspectieven op theologie en theologische perspectieven op aarde. De afzonderlijke dagen vinden plaats met tussenpozen van weken waarin deelnemers in de lokale gemeente werken aan een theologie van de grond.

 • Doelgroep

  Predikanten en hbo-theologen die theologisch willen reflecteren op de aarde, de grond, en het klimaat in de 21e eeuw en het gesprek daarover in de gemeente geïnformeerd willen voeren.

  De cursus kan los gevolgd worden of in combinatie met de tweedaagse cursus 'Van U  is de aarde - inleiding'.

 • Literatuur

  Deelnemers hebben de literatuur van Cursus Van U is de aarde- Inleiding doorgenomen. Dit betreft een eigen selectie van 300 pagina’s uit onderstaande literatuurlijst:

 • Data en locatie

  De cursus uit 2022 is gestart. Voor de cursus in 2023 worden de data nog bekend gemaakt. 

  Cursus 2022:

  • Dag 1: 26 september 
   Utrecht:
   Eemlandhoeve: Bisschopsweg 7, Bunschoten-Spakenburg
  • Dag 2: 31 oktober 
   Friesland:
   PG Reduzum (Vincentiuskerk, It Lokaal Reduzum – Grote zaal) Haedstrjitte 2, 9008 SM, Reduzum
  • Dag 3: 12 december 
   Noord-Brabant:
   Mariëndal Ginneken
   Duivelsbruglaan 13, 4835 JD, Breda
  • Dag 4: 30 januari 2023
   Gelderland:
   Veerhuis
   Waalbandijk 8, 4064 CB, Varik
  • Dag 5: 13 februari 2023
   Locatie volgt
 • Studiebelasting

  De studiebelasting bedraagt 112 uur (4 ECTS)

 • Kosten

  De cursusprijs bedraagt €1495. Dit is inclusief het verblijf en de maaltijden op de verschillende locaties. De maaltijden zijn vegetarisch.

  Voor predikanten en kerkelijk werkers die nog (minimaal) 4 punten hebben in het kader van het aangestuurde deel van de PE wordt deze cursus door de kerk vergoed. 

 • Docenten

  • dr. Mirella Klomp
  • dr. Eward Postma
 • Inschrijven

  De cursus van 2022 is gestart.  De data voor 2023 zijn nog niet bekend. Indien u belangstelling heeft voor een volgende cursus 'Van U is de aarde - Verdieping' stuurt u dan een bericht aan kenniscentrum.voor.theologie@pthu.nl. U wordt dan op de belangstellendenlijst opgenomen.

  Bij annuleren:
  Onze annuleringsregeling vindt u op de pagina Overige informatie en voorwaarden

 • Gerelateerde cursussen

  Van U is de aarde biedt twee cursussen voor predikanten en hbo-theologen die theologisch willen reflecteren op de aarde, de grond, en het klimaat in de 21e eeuw, en het gesprek daarover in de gemeente geïnformeerd willen voeren. 

  De natuur en de kosmos hebben in vrijwel alle perioden van de menselijke geschiedenis in religies een rol van betekenis gespeeld. In het christelijk geloof is dat niet anders: al eeuwenlang wordt gesproken over de aarde als Gods schepping en de natuur als en middel/plaats waar God zich openbaart. Het visioen van een nieuwe aarde waar mensen en dieren in harmonie leven is een krachtig Bijbels visioen. In theologische begrippen zoals rentmeesterschap en incarnatie hebben theologen proberen te vangen dat eerbied voor de schepping een basishouding is voor de manier waarop mensen de aarde bewonen en bewerken. Dat ging zelfs zo ver dat in de 18e eeuw predikanten in opleiding tegelijkertijd ook agrarisch onderwijs kregen.

  In onze tijd dient de aarde zichzelf aan als een realiteit om rekening mee te houden. Nu wereldwijd met zorg gesproken wordt over klimaatproblemen en ecologische crisis, rijst de vraag of er niet een nieuwe theologische doordenking nodig is om ons adequaat te kunnen verhouden tot de aarde. Die vraag – die in de kern draait om de grote vraag ‘wat deze crises (wel en niet) van ons vragen’ – krijgt in kerkelijke gemeenschappen verschillende antwoorden. Er zijn gemeenteleden die zich de ecologische crisis zwaar aantrekken en daar consequenties aan verbinden voor hun consumptie- of eetgedrag; soms in stilte, soms leggen ze het liefst hun keuzes ook aan anderen op. Er zijn er die zich alleen maar machteloos voelen en geen echte oplossingen van mensen meer verwachten. Er zijn er die grote vragen stellen bij de juistheid van alarmerende cijfers en/of erop vertrouwen dat God met de aarde wel een weg zal vinden. En er zijn gemeenteleden die zich aangeklaagd voelen als vervuilers, terwijl ze evenzeer oprecht en gelovige christenen proberen te zijn. Niet zelden zijn het boeren en burgers, stads- en plattelandsbewoners die hierin tegenover elkaar komen te staan, gelovig of niet.

  Het gesprek hierover in de gemeente blijkt vaak lastig te zijn. Tegelijkertijd: je hoort bij elkaar, en juist vanwege de gedeelde ‘bedding’ biedt onbegrip ook kansen: een lokale gemeenschap is bij uitstek de plaats waar het gesprek over de grond waarop wij leven en werken gevoerd kan worden. Het zal nodig zijn om in de kerk elkaars taal te leren verstaan. Op de ene plaats zijn ‘groen’ en ‘duurzaam’ theologisch relevante begrippen, op de andere bieden noties als ‘de zonde’ en ‘het heil in Jezus Christus’ meer raakvlakken met het daar geleefde geloof. Alleen taal die lokaal gehoor vindt, vindt nieuwe toegangen tot een theologie die dichter op de aarde gebonden is. Maar hoe oefen je deze taal?

  Als het lukt om met elkaar over de vraagstukken rond aarde en klimaat in gesprek te komen vanuit overtuigingen over de waarde van Gods schepping, zal het misschien ook lukken om een theologie te ontwikkelen die wortelt in geloof en tegelijkertijd ‘met de poten in de klei staat’. 

  Van U is de aarde biedt twee cursussen voor predikanten en hbo-theologen die theologisch willen reflecteren op de aarde, de grond, en het klimaat in de 21e eeuw, en het gesprek daarover in de gemeente geïnformeerd willen voeren. Dat wordt concreet toegespitst, door in te zoomen op de lokale grond en de theologische uitdagingen waar die ons voor stelt (denk aan: een gemeente is eigenaar van de begraafplaats naast de kerk; een diaconie heeft landbouwgrond in bezit en verpacht die, maar ook: hoe te bidden of te preken als de maatschappelijke polarisatie rond klimaat in een lokale gemeenschap sterk gevoeld wordt?). De vragen die deelnemers vanuit hun eigen context inbrengen, maken het beoogde theologische gesprek concreet.

  De beide cursussen hebben verschillende doelstellingen. Ze zijn te combineren, maar ook los van elkaar te volgen.

  • Van U is de aarde - inleiding (2 ECTS): tweedaagse cursus op 12 en 13 juni 2023.
  • Van U is de aarde - verdieping (4 ECTS): vijfdaagse cursus (de data voor deze cursus worden nog bekendgemaakt)

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.