Van U is de aarde - verdieping

Nieuwe cursus mogelijk in 2025

Is het mogelijk om als kerkelijke gemeente tot actie over te gaan zonder daarbij bestaande verdeeldheid te vergroten? In deze vijfdaagse cursus verkennen de deelnemers in de eigen omgeving het terrein en gaan na wat er nodig is om op deze plek een theologie van de grond op te bouwen en te ‘leven’.

Theologie en de aarde - een spade dieper 

In de loop van de cursus starten de deelnemers met een lokaal project in/rond de gemeente dat helpt om te werken aan een spiritualiteit van de grond. Het (opnieuw) bevragen van bronnen binnen en buiten de kerk speelt daarbij een belangrijke rol. Dat kan gaan om personen en instanties, (Bijbel)teksten en gebruiken. De cursus rust de deelnemers toe om het theologisch gesprek over aarde, bodem en grond in de lokale gemeente te voeren.

Deze cursus vindt plaats op vijf afzonderlijke dagen op wisselende (buiten)locaties in het centrum en in elk van de vier windstreken van het land. We exploreren ‘aardse’ perspectieven op theologie en theologische perspectieven op aarde. De afzonderlijke dagen vinden plaats met tussenpozen van weken waarin deelnemers in de lokale gemeente werken aan een theologie van de grond.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.