Pastoraat en psychiatrie: Persoonlijkheidsproblematiek in de gemeente

Cursus in het kort:
Nieuw Hydepark, Doorn
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D222305
Locatie
Nieuw Hydepark, Doorn
ECTS
2 ECTS
Docenten
dr. Erik Olsman
Kosten
€ 742
Max. aantal deelnemers
14
Datum
17 t/m 18 april 2023 Cursuscode 222305
26 t/m 27 juni 2023 Cursuscode 222305 - B
Deadline inschrijving
6 maart 2023

Deze cursus helpt kerkelijk werkers, gemeentepredikanten en jeugdwerkers het contact met gemeenteleden of collega’s, die ‘onder hun huid gaan zitten,’ te verbeteren. Deze gemeenteleden doen iets in het contact dat anderen in de geloofsgemeenschap uit balans kan brengen. Soms hebben ze een invloedrijke positie, bijvoorbeeld als kerkenraadslid, collega, of als steunpilaar van de gemeente. In andere gevallen staat hun pastorale nood op de voorgrond maar is het moeilijk om pastorale zorg te geven, bijvoorbeeld omdat hij/zij deze zorg vraagt maar tegelijk afhoudt. In veel gevallen speelt (een bepaalde mate van) persoonlijkheidsproblematiek een rol, al is dat niet altijd meteen duidelijk. 

De cursus biedt inzicht in persoonlijkheidsproblematiek en gaat vooral in op contact met een problematisch verloop, zoals contact dat stroef, conflictueus of met grensoverschrijdingen verloopt. Tijdens de eerste bijeenkomst worden praktische vaardigheden geoefend met een trainingsacteur. Daarbij is er geen goed of fout! Het doel is dat iedere cursusdeelnemer een stap verder komt met wat zij / hij wil leren. De cursus biedt geen oplossing voor alle ingewikkeldheden in communicatie en/of pastorale zorg. Maar zij kan deelnemers wel helpen om de behoefte van de ander te (h)erkennen, zelf lucht te krijgen in beklemmende situaties, en het eigen communicatief repertoire te verbreden in de omgang met mensen die lijden aan (een bepaalde mate van) persoonlijkheidsproblematiek. De cursus is opgezet vanuit pastorale psychologie, waarbij de docent eigen ervaringen als geestelijk verzorger in psychiatrie inzet.

 • Doelstelling

  Na afloop kan de cursusdeelnemer in relatie met iemand met (kenmerken van) een persoonlijkheidsstoornis:

  • Kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen benoemen
  • Reflecteren op wat de interactie met haar / hem zelf doet
  • Grenzen stellen aan het gedrag van de ander, op een heldere én liefdevolle manier
  • Pastorale noden benoemen van de ander en daarop afstemmen
  • Zichzelf – waar dat gewenst en mogelijk is – kwetsbaar opstellen
  • Het eigen communicatief repertoire uitbreiden
 • Competenties

  De deelnemer werkt aan de volgende competenties:

  • hermeneutische
  • pastorale
  • personale
  • integratieve
 • Doelgroep

  Professionals in de kerk die zorg dragen voor anderen, zoals kerkelijk werkers, gemeentepredikanten, geestelijk verzorgers, jeugdwerkers. Niveau: HBO of WO

 • Voorbereiding

  Bijeenkomst 1

  Bijeenkomst 2

  • John Foskett, “Christianity and psychiatry,” in Psychiatry and Religion. Consensus and Controversies, ed. Dinesh Bhugra (Routledge, 2018), 51-64. Open Access
  • Neil Pembroke, “Pastoral care for shame-based perfectionism,” Pastoral Psychology 61 (2012), 245-58. (Open Access!)
  • Mark Sutherland, “Mental illness or life crisis? A Christian pastoral counselling contribution,” in Psychiatry and Religion. Consensus and Controversies, ed. Dinesh Bhugra (Routledge, 2018), 214-229. Open Access.
 • Literatuur

  • Willem van der Does, Zo ben ik nu eenmaal! Lastpakken, angsthazen en buitenbeentjes. 13e druk (Scriptum Books, 2013).
  • John Foskett, “Christianity and psychiatry,” in Psychiatry and Religion. Consensus and Controversies, ed. Dinesh Bhugra (Routledge, 2018), 51-64. Open Access
  • Neil Pembroke, “Pastoral care for shame-based perfectionism,” Pastoral Psychology 61 (2012), 245-58. Open Access.
  • Frans Schalkwijk, Narcisme (Amsterdam University Press, 2018).
  • Mark Sutherland, “Mental illness or life crisis? A Christian pastoral counselling contribution,” in Psychiatry and Religion. Consensus and Controversies, ed. Dinesh Bhugra (Routledge, 2018), 214-229. Open Access.
  • Voorlichting GGZ Rivierduinen & Lumen. Persoonlijkheidsstoornissen

  Recentere drukken van de boeken zijn ook geschikt. Samen kosten de boeken ongeveer 35 euro.

 • Toetsing

  Eindopdracht (max 1.500 woorden): casusbeschrijving met reflectie op

  1.  de bijdrage van de cursus aan de omgang met een gemeentelid of collega die ‘onder de huid’ zit
  2.  het formuleren van een (haalbaar!) leerdoel in de omgang met deze persoon inclusief inschatting van periode waarbinnen het doel gehaald kan worden;
  3.  wat de deelnemer daadwerkelijk gaat doen / oefenen om het leerdoel te bereiken

  Eindopdrachten beoordeeld met een voldoende leiden tot toekenning van de punten.

 • Studiebelasting

  2 EC = 56 uur (40 u literatuur, 1 u voorlichting kijken, 11 u onderwijs, 4 u eindopdracht)

  SKGV
  Deze cursus is bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers geaccrediteerd voor:
  - Persoon en werk:  3 punt PE
  - Vakbekwaamheid: 1,5 punt PE 

 • Docent

  Dr. Erik Olsman (1980) is universitair hoofddocent geestelijke verzorging, Protestantse Theologische Universiteit. Tevens is hij voorzitter van de herziening van de nationale palliatieve zorg richtlijn ‘Rouw’ (IKNL) en ethicus in een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (VWS). Voorheen werkte hij als onderzoeker in medische ethiek (AMC), universitair docent in medische ethiek (LUMC) en als geestelijk verzorger in psychiatrie en palliatieve zorg. Hij is lid van de PKN en was ouderling.

 • Data en locatie

  2023
  De cursus Pastoraat en Psychiatrie bestaat uit  twee aaneengesloten dagen. In het voorjaar van 2023 zijn er twee cursussen gepland:

  17 en 18 april 2023, Nieuw Hydepark, Doorn

  26 en 27 juni 2023, Nieuw Hydepark, Doorn

 • Inschrijven

  Inschrijven kan tot en met 6 maart 2023

  Bij aanmelden in Osiris:
  1) kies voor collegejaar 2022-2023
  2) kies voor 17 en 18 april: cursuscode D222305
  öf kies voor 26 en 27 juni:  cursuscode D222305 - B

  Bij Annuleren
  Onze annuleringvoorwaarden leest u hier

 • Kosten

  De kosten voor de tweedaagse bedragen € 742. Dit is inclusief verblijf en overnachting in een eenpersoonskamer.

  Voor predikanten en kerkelijk werkers die nog (minimaal) 2 punten hebben in het kader van het aangestuurde deel van de PE wordt deze cursus door de Protestantse Kerk vergoed. 

Heb je na deze cursus behoefte om nog eens gesprekken te oefenen? Dat kan. Marieke Riedemann (de trainingsacteur in deze cursus) biedt gesprekstraining aan en kan ook ingehuurd worden als trainingsacteur bij bijvoorbeeld een intervisiebijeenkomst van meerdere predikanten. (NB - deze aanvulling valt niet onder aangestuurd aanbod)

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.