Pastoraat en psychiatrie: Persoonlijkheidsproblematiek in de gemeente

Deze cursus helpt kerkelijk werkers, gemeentepredikanten en jeugdwerkers het contact met gemeenteleden of collega’s, die ‘onder hun huid gaan zitten,’ te verbeteren. Deze gemeenteleden doen iets in het contact dat anderen in de geloofsgemeenschap uit balans kan brengen. Soms hebben ze een invloedrijke positie, bijvoorbeeld als kerkenraadslid, collega, of als steunpilaar van de gemeente. In andere gevallen staat hun pastorale nood op de voorgrond maar is het moeilijk om pastorale zorg te geven, bijvoorbeeld omdat hij/zij deze zorg vraagt maar tegelijk afhoudt. In veel gevallen speelt (een bepaalde mate van) persoonlijkheidsproblematiek een rol, al is dat niet altijd meteen duidelijk. 

De cursus biedt inzicht in persoonlijkheidsproblematiek en gaat vooral in op contact met een problematisch verloop, zoals contact dat stroef, conflictueus of met grensoverschrijdingen verloopt. Tijdens de eerste bijeenkomst worden praktische vaardigheden geoefend met een trainingsacteur. Daarbij is er geen goed of fout! Het doel is dat iedere cursusdeelnemer een stap verder komt met wat zij / hij wil leren. De cursus biedt geen oplossing voor alle ingewikkeldheden in communicatie en/of pastorale zorg. Maar zij kan deelnemers wel helpen om de behoefte van de ander te (h)erkennen, zelf lucht te krijgen in beklemmende situaties, en het eigen communicatief repertoire te verbreden in de omgang met mensen die lijden aan (een bepaalde mate van) persoonlijkheidsproblematiek. De cursus is opgezet vanuit pastorale psychologie, waarbij de docent eigen ervaringen als geestelijk verzorger in psychiatrie inzet.