Dynamiek in de gereformeerde Liturgie - hedendaagse eredienst in het licht van de traditie

Vanaf het midden van de 16e eeuw ontstond in de Nederlanden een gereformeerde Liturgie, bestaande uit een verzameling formulieren en een collectie gebeden. Deze is tot op vandaag bekend en in gebruik. Maar hoe verhouden ontstaan en ontwikkeling zich tot dat hedendaags gebruik? Hebben de oorspronkelijke teksten in de loop van de tijd aan zeggingskracht ingeboet of bieden ze juist antwoorden in een tijd waarin een mix van verschillende tradities, stijlen en praktijken in de liturgie meest gangbaar is? Voor wie werkt in de gereformeerde traditie maar ook voor wie dieper kennis wil maken met de achtergronden van de gereformeerde Liturgie biedt deze cursus een grondig overzicht vanuit vier verschillende invalshoeken. 

De cursus belicht verschillende facetten van de Liturgie. In de eerste plaats zal het gaan over haar inhoud, achtergronden, ontstaan en ontwikkeling. maakt daarbij uitgebreid kennis met de oorspronkelijke teksten, de invloed van verschillende partijen naast kerk en predikanten, zoals drukkers en overheid, en de wijze waarop ze verspreid zijn.  

Een volgend punt is de inhoud van de formulieren. Op grond van de teksten zullen enkele thema’s verder doordacht worden. Denk bijvoorbeeld aan de notie van het verbond bij de doop. Hoe spelen de thema’s van toen ook nu? 

Een derde aspect dat belicht wordt is de receptie van de Liturgie door de eeuwen heen. Wat maakte dat ze haar dominante positie verloor en wat kwam ervoor in de plaats (en waarom)? Hierbij is ook onderwerp van gesprek welke formulieren en orden de deelnemers gebruiken en hoe deze zich verhouden tot de ‘oude’ Liturgie. 

Een vierde element dat aan de orde komt, is de functie die de formulieren en gebeden in de Liturgie heeft. In hoeverre zijn ze bruikbaar, welke spiritualiteit spreekt eruit en hoe kan deze bron gebruikt worden? De hedendaagse liturgische praktijk wordt gekenmerkt door ‘bricolage’. Welke bijdrage kan de ‘oude’ Liturgie in deze context bieden? Waar liggen mogelijkheden, waar grenzen?