De pastor als ethicus

Cursus in het kort:
Nieuw Hydepark, Doorn
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D222306
Locatie
Nieuw Hydepark, Doorn
ECTS
2 ECTS
Docenten
Prof.dr. Theo Boer
Kosten
€ 620
Max. aantal deelnemers
20
Datum
15 mei 2023 en
5 juni 2023
Deadline inschrijving
3 april 2023

Ethiek heeft op verschillende manieren een rol in het pastoraat. Zowel in de keuzes van de pastor, als in de vragen van de pastorant. In deze cursus komen beide aan bod. Er wordt een methode aangereikt voor het omgaan met morele vragen. We gaan in op de rol van de Bijbel in de omgang met ethische vraagstukken en gaan aan de hand van enkele cases in op concrete dilemma’s.

Omgaan met morele keuzes in de beroepspraktijk

In twee dagen richten we ons op twee niveaus van morele reflectie. De ethiek van het pastoraat betreft keuzen van de pastor: hoe gaat zij of hij om met macht en gezag, met schaarse tijd, te hoog gestelde of botsende verwachtingen, met pijnlijke of gevoelige informatie, met pluraliteit in de gemeente, met persoonlijke vriendschappen of met eventuele besmettingsrisico’s?

Ethiek in het pastoraat gaat over de pastorant die behoefte kan hebben aan morele coaching. Voorbeelden zijn vragen rondom seksualiteit en gender, echtscheiding, keuzes rondom prenataal onderzoek met de mogelijkheid van zwangerschapsafbreking, keuzes rondom het levenseinde, rond burgerlijke ongehoorzaamheid of inzet in een militaire missie.

Op beide dagen gaan we aan de hand van voorbeelden en casuïstiek dieper in op concrete vraagstukken. Op dag één gaat het over omgaan met geheimen; op dag twee over ingrijpende medische beslissingen.

 • Doelgroep

  Gemeentepredikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers met een interesse voor ethiek en/of met een behoefte om beter om te kunnen gaan met complexe ethische vraagstukken in een plurale gemeente of een plurale instelling.

 • Doelstellingen

  Na deze cursus:

  • hebben de deelnemers kennisgenomen van het Utrechtse stappenplan ethiek
  • zijn ze beter in staat om leiding te geven aan het morele gesprek in de plurale gemeente
  • hebben ze verbindingen gelegd tussen hedendaagse ethische vragen en bronnen uit Bijbel en traditie
  • zijn ze in staat om deze kennis toe te passen op het terrein van enkele concrete vragen
  • hebben ze beter zicht hoe om te gaan met ethische vragen die het eigen functioneren betreffen
 • Competenties

  In deze cursus wordt gewerkt aan de volgende competenties:

  • pastorale competentie
  • hermeneutische competentie
  • ethische competentie
 • Opzet

  Op beide dagen wordt ingegaan op literatuur die vooraf is gelezen. Er zal sprake zijn van gemengde werkvormen bestaande uit hoorcollege, werkcollege en groepswerk.

 • Voorbereiding

  Voorafgaand aan de cursus lezen de cursisten ongeveer 150 pagina’s literatuur. Lezing daarvan wordt verondersteld zodat tijdens de cursus daarop kan worden voortgebouwd.

 • Toetsing

  De deelnemers schrijven een casestudy van maximaal 3.000 woorden over een concreet ethisch vraagstuk ‘in het pastoraat’ of ‘van het pastoraat’. Dit paper maakt gebruik van de cursusliteratuur plus ten minste één andere wetenschappelijke tekst.

 • Literatuur

  Henk ten Have, Ruud ter Meulen en Evert van Leeuwen, Medische ethiek. Derde, herziene druk (of later). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009. Daarvan Hoofdstuk 7, Communicatie (over geheimhouding).

  L.L.E. Bolt (2003), Het stappenplan: een structuur voor ethische reflectie en discussie. In: L.L.E. Bolt, M.F. Verweij & J.J.M. van Delden (et al.), Ethiek in praktijk (pp. 17-32). Tweede, geheel herziene druk. Assen.

  Theo Boer, ‘Moreel beraad en moreel beleid in de kerk’, Praktische Theologie 35, 2 (2008), 136-48 (over pluraliteit)

  Theo Boer en Dick Mul, ‘The Bible and Medical Ethics’, in: CMF-Bulletin 2014, 2 (internationale special, juli 2014), 4-7 (over de vier bijdragen van de Bijbel aan de theologische ethiek volgens James M. Gustafson).

  Twee of drie aanvullende artikelen over ethische thema’s die bij de aanvang van de cursus op dat moment actueel zijn.

 • Docenten

 • Studiebelasting

  2 ECTS:

  • voorbereiding lesdagen: 2 keer 8 uur = 16 uur
  • twee lesdagen: 2 keer 8 uur = 16 uur
  • aanvullende literatuurstudie en schrijven paper: 24 uur

  SKGV
  Deze cursus is bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers geaccrediteerd voor 6 punt PE

 • Data en locatie

  15 mei en 5 juni 2023
  Nieuw Hydepark, Doorn

 • Inschrijven

  Deadline voor inschrijven is  3 april 2023
  Bij aanmelden via Osiris: kies collegejaar 2022-2023

  Bij annuleren:
  Onze annuleringsregeling vindt u op de pagina Overige informatie en voorwaarden

 • Kosten

  De kosten voor de training bedragen € 620.

  Voor predikanten die nog (minimaal) 2 punten hebben in het kader van het aangestuurde deel van de PE wordt deze cursus volledig door de kerk betaald. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.