De pastor als ethicus

Ethiek heeft op verschillende manieren een rol in het pastoraat. Zowel in de keuzes van de pastor, als in de vragen van de pastorant. In deze cursus komen beide aan bod. Er wordt een methode aangereikt voor het omgaan met morele vragen. We gaan in op de rol van de Bijbel in de omgang met ethische vraagstukken en gaan aan de hand van enkele cases in op concrete dilemma’s.

Omgaan met morele keuzes in de beroepspraktijk

In twee dagen richten we ons op twee niveaus van morele reflectie. De ethiek van het pastoraat betreft keuzen van de pastor: hoe gaat zij of hij om met macht en gezag, met schaarse tijd, te hoog gestelde of botsende verwachtingen, met pijnlijke of gevoelige informatie, met pluraliteit in de gemeente, met persoonlijke vriendschappen of met eventuele besmettingsrisico’s?

Ethiek in het pastoraat gaat over de pastorant die behoefte kan hebben aan morele coaching. Voorbeelden zijn vragen rondom seksualiteit en gender, echtscheiding, keuzes rondom prenataal onderzoek met de mogelijkheid van zwangerschapsafbreking, keuzes rondom het levenseinde, rond burgerlijke ongehoorzaamheid of inzet in een militaire missie.

Op beide dagen gaan we aan de hand van voorbeelden en casuïstiek dieper in op concrete vraagstukken. Op dag één gaat het over omgaan met geheimen; op dag twee over ingrijpende medische beslissingen.