Intergenerationele geloofsvorming en kerk-zijn

Het dilemma van het jeugdwerk

Uit een onderzoek dat de PKN recent liet uitvoeren, komt naar voren dat toekomstgericht kerk zijn nog altijd een moeilijk onderwerp is. ‘Jonge generaties’ is daarbij het terrein van de grote vragen. Wat die grote vragen zijn, is afhankelijk van met wie je praat; in hoofdlijn gaat het vooral om hoe jonge generaties betrokken te houden bij de kerk en/of het geloof, maar de contexten van waaruit die vraag gesteld wordt, zijn heel verschillend.

In deze cursus onderzoek je – vanuit en met het oog op je eigen kerkelijke en maatschappelijke context – de mix van pedagogisch, sociologische, en theologische inzichten rondom participatie van jonge mensen (0-35 jaar) en intergenerationeel kerkzijn, met bijzondere aandacht voor intergenerationele geloofsvorming. Een vraag die aan de orde komt is hoe de mix van inzichten ook diverse praktijken (doelgroepgericht of juist intergenerationeel of een mix) tot gevolg heeft. De cursus biedt verbinding tussen theoretische/theologische perspectieven, competenties en praktische uitvoering in context door praktisch theologisch onderzoek, wisselwerking tussen leren en doen.

In de cursus kun je je verdiepen in een specifieke generatie, bijvoorbeeld kinderen of millennials. Zijn er karakteristieken te benoemen en hoe interacteren die met geloof en kerkzijn? Of je kiest ervoor om op zoek te gaan naar hoe je gemeente zich verder zou kunnen ontwikkelen in de daadwerkelijke ontmoeting tussen jong en oud, door de onderliggende vragen en dilemma’s hierbij te verkennen en te duiden. Theorieën uit de theologie, psychologie en sociologie komen aan bod.

De cursus omvat 3 bijeenkomsten van een dag. Daartussen doe je zelf onderzoek in je eigen context en wissel je hierover uit met andere deelnemers, onder begeleiding van een docent. 

In 2022 was de eerste lichting van deze cursus. De docenten publiceerden een artikel over de opbrengsten: Wat ontdekken predikanten en kerkelijk werkers in actie rondom intergenerationele geloofsvorming en kerk-zijn.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.