Intergenerationele geloofsvorming en kerk-zijn

De cursus van 2024 is gestart. Heb je belangstelling voor een volgende cursus, laat het ons weten via onderstaande button!

Het dilemma van het jeugdwerk


Vaak gaat het in de kerk om hoe jonge generaties betrokken te houden bij de kerk en/of het geloof, maar de contexten van waaruit die vraag gesteld wordt, zijn heel verschillend. Geloof wordt doorgegeven van generatie op generatie, al eeuwenlang. Maar dat gaat niet zonder dat er ook sprake is van geloof dat wordt eigen gemaakt in de nieuwe tijd en andere contexten. Bovendien kunnen eerdere generaties ook leren geloven van jongere generaties. Geloven, en leren geloven heeft te maken met traditie en met context, met individu en gemeenschap en met vragen, verwachtingen, verschillen en spanningen die daarbij horen. We hebben in de kerk, zeker vanaf het midden van de vorige eeuw veel aandacht geschonken aan doelgroepgerichte ontmoetingen voor jonge mensen. Hierbij valt te denken aan kindernevendienst, jeugdkerken, studentenbijeenkomsten en ga zo maar door. Was dit uit pragmatisme, om de volwassenen niet te storen in hun liturgische/kerkelijke sores en mores, of omdat we middels maatwerk recht wilden doen aan iedereen? Vandaag de dag is er veel aandacht voor intergenerationeel kerk zijn, waarin jong en oud samen vorm geven aan kerkzijn. Waarom?

In deze cursus onderzoek je – vanuit en met het oog op je eigen kerkelijke en maatschappelijke context – de mix van pedagogisch, sociologische, en theologische inzichten rondom participatie van jonge mensen (0-35 jaar) en intergenerationeel kerkzijn, met bijzondere aandacht voor intergenerationele geloofsvorming. Een vraag die aan de orde komt is hoe de mix van inzichten ook diverse praktijken (doelgroepgericht of juist intergenerationeel of een mix) tot gevolg heeft. De cursus biedt verbinding tussen theoretische/theologische perspectieven, competenties en praktische uitvoering in context door praktisch theologisch onderzoek, wisselwerking tussen leren en doen.

In de cursus kun je je verdiepen in een specifieke generatie, bijvoorbeeld kinderen of Generatie Z. Zijn er karakteristieken te benoemen en hoe interacteren die met geloof en kerkzijn? Of je kiest ervoor om op zoek te gaan naar hoe je gemeente zich verder zou kunnen ontwikkelen in de daadwerkelijke ontmoeting tussen jong en oud, door de onderliggende vragen en dilemma’s die te maken hebben met intergenerationele geloofsvorming en kerkzijn te verkennen en te duiden. Theorieën uit de theologie, psychologie en sociologie komen aan bod.

De cursus omvat 3 bijeenkomsten van een dag. Daartussen doe je zelf samen met een klankbordgroep in je gemeente actie-onderzoek in je eigen context en wissel je hierover uit met andere deelnemers, onder begeleiding van een docent. 

In 2022 was de eerste lichting van deze cursus. De docenten publiceerden een artikel over de opbrengsten: Wat ontdekken predikanten en kerkelijk werkers in actie rondom intergenerationele geloofsvorming en kerk-zijn.