Veelkleurig zingen

Cursus in het kort:
Doorn (Maartenskerk, Koningshof, Brandpunt)
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D222322
Locatie
Doorn (Maartenskerk, Koningshof, Brandpunt)
ECTS
2 ECTS
Docenten
Dr. Hanna Rijken, universitair docent Theologie & Muziek (de kunsten)
Kosten
€ 742
Max. aantal deelnemers
30
Datum
12 t/m 13 juni 2023
Deadline inschrijving
1 mei 2023

In deze tweedaagse verdiepen we ons in zingen en spiritualiteit, de veelkleurigheid die het Liedboek daarin laat zien en in verschillende vormen van liturgie.

De Adem van de Geest (spiritus/pneuma) bezielt, inspireert en verbindt. Of verdeelt de Geest vooral? Zoveel verschillende muzikale en theologische werelden, hoe breng je die met elkaar in gesprek? Welke spiritualiteiten ontdekken we in het Liedboek, zingend en luisterend, zowel in de muziek, als in de taal en theologie? Wat is de functie van muziek in de liturgie? Welke muzikale vormen komen we tegen en hoe zijn deze toepasbaar in de liturgie?

We verdiepen ons ook in andere liturgische vormen dan de eredienst op zondagmorgen. Het gaat dan om vormen waarin specifieke muziek, of een specifiek ritueel-muzikaal repertoire de liturgie draagt, bijvoorbeeld Taizé- of Ionavieringen, jazz-vieringen, monastieke vespers, vieringen met popmuziek of met Engelse kathedrale muziek (choral evensongs). Welke betekenis heeft muziek voor (al dan niet kerkelijke) participanten en hoe hangen muziek, ervaring en geloofsbeleving met elkaar samen? Door samen deze vragen te verkennen, ontdek je handvatten om in muziek(keuze) de eenheid of de veelkleurigheid van de gemeente tot zijn recht te laten komen.

De cursus kan als losse cursus gevolgd worden. Wel wordt sterk aangeraden de cursus Cantate Domino! Grondvormen van liturgie en muziek als instap te volgen. Veelkleurig zingen gaat uit van bekendheid met de grondmodellen van de liturgie en de muzikale benaderingen daarbij. 

 • Doelgroep

  Predikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers en kerkmusici.

 • Doelstelling

  • De deelnemers hebben na afloop van de cursus een verdiepte kennis van verschillende spiritualiteiten, en hoe die tot uitdrukking komen in nieuwe liederen en verschillende muzikale vormen bijvoorbeeld in het Liedboek.
  • De deelnemers hebben inzicht ontwikkeld in begrippen als betekenisgeving, ritueel-muzikale repertoires en verschillende vormen van liturgie.  
  • De deelnemers kunnen reflecteren op de rol van muziek in de liturgie in samenhang met geloofsbeleving.
  • De deelnemers kunnen deze kennis toepassen in het ontwerpen van een liturgie die aansluit bij de (veelkleurige) spiritualiteit in de gemeente.
 • Competenties

  hermeneutische bekwaamheid, hymnologische en liturgische bekwaamheid, praktisch-theologisch, historische, ritueel-muzikale bekwaamheid.

 • Literatuur

  De literatuur bij de cursus komt vooraf beschikbaar via Blackboard.

 • Opzet

  Voorlopig programma:

  Maandag

  • 09.30-10.00        Ontvangst
  • 10.00-10.30        Opening ochtendgebed
  • 10.30-11.00        Muzikale workshop - Veelkleurig zingen I
  • 11.00-12.30        Inleiding I (Kennismaking, introductie cursus)
  • 12.30-14.00        Lunch en pauze
  • 14.00-15.00        Lezing en gesprek - Liedculturen en nestklanken
  • 15.00-15.15        Pauze
  • 15.15-16.15        Muzikale workshop - Veelkleurig zingen II
  • 16.15 -16.30       Pauze
  • 16.30-17.30        Lezing en gesprek - Rooted & connected 
  • 18.00-19.00        Maaltijd
  • 19.30-21.00        Zangavond Veelkleurig zingen ‘I will sing with the Spirit’
  • 21.15-21.45        Choral Evensong

  Dinsdag

  • 8.00-8.30            Ontbijt
  • 08.45-9.15          Ochtendgebed
  • 09.15-10.45        Muzikale workshop- Veelkleurig zingen III
  • 10.45-11.00        Pauze
  • 11.00-12.30        Lezing en gesprek - Eenheid en pluriformiteit
  • 12.30-13.30        Lunch en pauze
  • 13.30-15.00        Muzikale workshop - Veelkleurig zingen IV
  • 15.00-15.30        Afronding - Reflectie en opbrengst
  • 15.45-16.15        Afsluiting (Gebed)
 • Toetsing

  De deelnemers schrijven een reflectieverslag en een voorstel voor een kerkmuzikale activiteit in de eigen gemeente, voortvloeiend uit de in cursus opgedane kennis en ervaringen.  

 • Data en locatie

  12 en 13 juni 2023 in Doorn (Maartenskerk, Koningshof, Brandpunt):

  • Maartenskerk en Koningshof
   Kerkplein, 3941 HV, Doorn
  • Het Brandpunt
   Postweg 18, 3941 KA Doorn
 • Kosten

  De cursuskosten bedragen  €742. Dit is inclusief het verblijf in de Maartenskerk en Koningshof en de overnachting bij Het Brandpunt.

  Voor predikanten en kerkelijk werkers die nog (minimaal) 2 punten hebben in het kader van het aangestuurde deel van de PE wordt deze cursus door de Protestantse Kerk vergoed. 

 • Inschrijven

  • De deadline voor inschrijven is 1 mei 2023.
  • Bij aanmelden in Osiris kies voor collegejaar '2022-2023'
  • NB: De cursus staat open voor predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers. Daarnaast is een aantal plaatsen beschikbaar voor kerkmusici.  Bent u kerkmusicus en wilt u zich inschrijven? Vul dan in Osiris bij de vraag 'Wat is uw functie? uw achtergrond in bij de optie 'anders:'.

  Bij annuleren:
  Onze annuleringsregeling vindt u op de pagina Overige informatie en voorwaarden

 • Gerelateerde cursussen

  Naast deze cursus worden er in het voorjaar van 2023 twee andere muziekcursussen aangeboden. Dat zijn: 

  Alle muziekcursussen zijn los van elkaar te volgen. Wel wordt aangeraden de cursus Cantate Domino als opstap te volgen voor de cursus Veelkleurig zingen; de grondvormen van de liturgie en de muzikale benaderingen daarbij worden in deze cursus als bekend verondersteld.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.