Veelkleurig zingen

Cursus in het kort:
Doorn (Maartenskerk, Koningshof, Brandpunt)
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D212218
Locatie
Doorn (Maartenskerk, Koningshof, Brandpunt)
ECTS
2 ECTS
Docenten
Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus,
Prof. dr. P.M. Wisse
Kosten
€ 720
Max. aantal deelnemers
33
Datum
30 t/m 31 mei 2022
Deadline inschrijving
9 mei 2022

Beschrijving

In deze tweedaagse verdiepen we ons in zingen en spiritualiteit, de veelkleurigheid die het Liedboek daarin laat zien en in verschillende vormen van liturgie. De Adem van de Geest (spiritus/pneuma) bezielt, inspireert en verbindt. Of verdeelt de Geest vooral? Zoveel verschillende muzikale en theologische werelden, hoe breng je die met elkaar in gesprek? Welke spiritualiteiten ontdekken we in het Liedboek, zingend en luisterend, zowel in de muziek, als in de taal en theologie? Wat is de functie van muziek in de liturgie? Welke muzikale vormen komen we tegen en hoe zijn deze toepasbaar in de liturgie? We verdiepen ons ook in andere liturgische vormen dan de eredienst op zondagmorgen. Het gaat dan om vormen waarin specifieke muziek, of een specifiek ritueel-muzikaal repertoire de liturgie draagt, bijvoorbeeld Taizé- of Ionavieringen, jazz-vieringen, monastieke vespers, vieringen met popmuziek of met Engelse kathedrale muziek (choral evensongs). Welke betekenis heeft muziek voor (al dan niet kerkelijke) participanten en hoe hangen muziek, ervaring en geloofsbeleving met elkaar samen? Door samen deze vragen te verkennen, ontdek je handvatten om in muziek(keuze) de eenheid of de veelkleurigheid van de gemeente tot zijn recht te laten komen.

 • Doelgroep

  Predikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers.

 • Doelstelling

  • De deelnemers hebben na afloop van de cursus een verdiepte kennis van verschillende spiritualiteiten, en hoe die tot uitdrukking komen in nieuwe liederen en verschillende muzikale vormen in het Liedboek.
  • De deelnemers hebben inzicht ontwikkeld in begrippen als betekenisgeving, ritueel-muzikale repertoires en verschillende vormen van liturgie.
  •  De deelnemers kunnen reflecteren op de rol van muziek in de liturgie in samenhang met geloofsbeleving.
  • De deelnemers kunnen deze kennis toepassen in het ontwerpen van een liturgie die aansluit bij de (veelkleurige) spiritualiteit in de gemeente.
 • Competenties

  hermeneutische bekwaamheid, hymnologische en liturgische bekwaamheid, praktisch-theologisch, historische, ritueel-muzikale bekwaamheid.

 • Literatuur

  Wordt bij inschrijving bekend gegeven, kern is het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013).

 • Toetsing

  De deelnemers schrijven een reflectieverslag en een voorstel voor een kerkmuzikale activiteit in de eigen gemeente, voortvloeiend uit de in cursus opgedane kennis en ervaringen. .

 • Data en locatie

  30-31 mei 2022 in Doorn (Maartenskerk, Koningshof, Brandpunt)

 • Inschrijven

  Deadline voor inschrijven is 18 april
  Kies bij aanmelden in Osiris voor collegejaar "2021-2022"

  Bij annuleren:
  Onze annuleringsregeling vindt u op de pagina Overige informatie en voorwaarden

 • Cluster

  Deze cursus is onderdeel van het cluster I will sing with the Spirit. Andere cursussen in dit cluster:

 • Kosten

  De cursuskosten bedragen  €720

  Voor predikanten die nog (minimaal) 2 punten hebben in het kader van het aangestuurde deel van de PE wordt deze cursus volledig door de kerk betaald. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.