Exegetische werkplaats - Filippenzen

Samen met collega’s en vakdocenten het hele proces van exegese weer eens grondig doorlopen? Je laten inspireren door nieuwe bronnen en andere invalshoeken? Doe mee met de tweedaagse exegetische werkplaats en neem bouwstenen voor één of meerdere preken mee naar huis.

Tijdens deze eerste exegetische werkplaats vergelijken we Paulus’ brief aan de Filippenzen met Lucas’ beschrijvingen van de gebeurtenissen in Filippi in Handelingen 16:11-40. Onder begeleiding van Suzan Sierksma-Agteres en Arco den Heijer, beiden universitair docent Nieuwe Testament, resp. aan de PThU en de TUU, diepen we thema’s uit die in beide tekstgedeelten in het oog springen.

Met deze tweedaagse krijg je een update exegese Nieuwe Testament, duik je grondig in thema’s die raken aan de actualiteit, bestudeer je tekstgedeelten vanuit verschillende perspectieven en is er ruimte voor gebed, stilte en de leiding van de Geest.

De eerste dag staat in het teken van de literaire en historische context. Tijdens de tweede dag staan kernwoorden en de theologische doordenking daarvan centraal: The new perspective on Paul, Gods genade vs. eigen inspanning, lijden en navolging en slavernij. Telkens belichten we een thema zowel vanuit Handelingen 16 als de brief aan de Filippenzen.

De cursus is een samenwerking tussen de PThU en de Theologische Universiteit Utrecht (TUU).

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.