Geestelijke verzorging voor gemeentepredikanten en pastoraal werkers

In september 2024 start mogelijk een nieuwe cursus. Heb je belangstelling, laat het ons weten via onderstaande button!

Als predikant of pastoraal werker krijg je te maken met allerlei levensvragen van mensen in uiteenlopende situaties – soms ook heel specifieke situaties. Houdt mijn vrouw nog van me, nu ik aan dementie lijd? Zal de samenleving me accepteren nu ik mijn straf heb uitgezeten in de gevangenis? Waarom doet God me dit aan? Wie zal voor mijn kind met ernstige handicaps zorgen als ik dat niet meer kan? Kan ik een waardig leven leiden terwijl mijn inkomen zo laag is? Deze cursus biedt de deelnemers inzichten en handvatten om te begeleiden bij dergelijke levensvragen.

Werken met levensvragen en doelgroepen voor gemeentepredikanten en pastoraal werkers

Vaak raken dergelijke levensvragen of zingevingsvragen aan de relaties met belangrijke anderen. Belangrijke anderen kunnen zowel bronnen van kracht zijn, als ook deel van de geestelijke/ existentiële worsteling. Voor gelovigen raken die vragen ook hun relaties met God en met hun (geloofs)gemeenschappen.

In de cursus verdiep je je in verschillende doelgroepen of contexten en thema’s die daar spelen. Aan bod komen palliatieve zorg, justitie, defensie en politie, mensen in de marge en dementie. Ook gaat de cursus uitgebreid in op de benadering van zingevingsvragen: hoe weten we eigenlijk wat goed is? Hoe kunnen we ook hier ‘kwaliteit van zorg’ omschrijven en bieden? Ook neemt de reflectie op het eigen geloof/de eigen zingeving of spiritualiteit een belangrijke plek in, omdat die onvermijdelijk een rol speelt in het verlenen zorg voor zingeving.

De cursus kan als geheel gevolgd worden (4 ECTS) of je kunt twee onderdelen kiezen (2 ECTS). Voor iedereen die op basis van actuele kennis wil werken met mensen met levensvragen in de eigen gemeente, of voor wie wil verkennen of specialisatie in één van de werkvelden iets voor hem of haar zou zijn, is deze cursus van harte aanbevolen.
                                                                                                             
De voertaal van de cursus is Engels tenzij er geen internationale studenten meedoen.

De informatie hieronder is uit de cursus 2023: