Dementie – een pastorale en theologische uitdaging (nieuwe basiscursus)

Cursus 2024 is gestart

Hoe ga je om met mensen uit de gemeente die dementie krijgen? Hoe kun je hen pastoraal begeleiden? In hoeverre is het beeld dat je zelf hebt van dementie daarbij helpend of belemmerend? Hoe kom je tot een ‘theologie van dementie’?

In de nieuwe basiscursus ‘Dementie: een pastorale en theologische uitdaging’ ga je aan de slag met de vraag hoe je als pastor (kerkelijk werker, predikant, pastoraal werker, geestelijk verzorger) de mens met dementie zo goed mogelijk kunt ontmoeten. We verdiepen ons in de complexiteit van dementie, en bevragen onze mensvisie en theologische en pastorale beelden.  

De cursus is een samenwerking tussen de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht en de Protestantse Theologische Universiteit en wordt gegeven door Annemarie Roding-Schilt, predikant en geestelijk verzorger en auteur van o.a. De dementie-vriendelijke kerk en Pastoraat en Dementie, en diverse gastdocenten. In aanvulling op deze basiscursus zullen verdiepingsdagen ontwikkeld worden rond pastoraal contact, samen kerk zijn, morele vragen en mantelzorg. Voor de verdiepingsdagen kun je afzonderlijk intekenen.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.