Charismatische vernieuwing

De cursus van 2024 is gestart. Houd de website in de gaten voor berichtgeving over deze cursus.

Charismatische vernieuwing vraagt aandacht voor het werk en de aanwezigheid van de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest en wat doet de Geest in de kerk, op weg naar Gods koninkrijk? Welke waardevolle bijdrage kan charismatische vernieuwing leveren aan de ontwikkeling van de protestantse/gereformeerde traditie? En hoe kan binnen de setting van een traditionele kerk of pioniersplek invulling worden gegeven aan charismatische vernieuwing? Voor wie diepgaand wil kennismaken met pentecostale en charismatische theologie en die kennis ook wil leren inzetten in de eigen context biedt de cursus Charismatische Vernieuwing relevante en praktische inzichten.

De protestantse/gereformeerde theologie en traditie en charismatische vernieuwing worden tijdens de cursus met elkaar in verband gebracht, zodat zij elkaar kunnen versterken. Tijdens colleges en praktijkdagen maak je niet alleen kennis met nieuwe perspectieven op soteriologie, (pneuma-)christologie en eschatologie maar proef je ook aan gebedsministry en charismatisch pastoraat. 

Deze cursus is een samenwerking met de Theologische Universiteit Kampen|Utrecht en New Wine. Je meldt je aan bij de Theologische Universiteit Kampen, maar kunt de cursuskosten wel onderbrengen in het aangestuurde deel van de Permanente Educatie.