Ambt in verandering

Cursus in het kort:
Brandpunt, Doorn
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D212207
Locatie
Brandpunt, Doorn
ECTS
2 ECTS
Docenten
Prof. dr. E. van 't Slot,
prof. dr. Hans Schaeffer (TU Kampen)
Kosten
€ 720
Max. aantal deelnemers
20
Datum
27 t/m 28 juni 2022
Deadline inschrijving
30 mei 2022

Als we de kerk vandaag pas voor het eerst zouden organiseren, zouden we vermoedelijk niet zo snel met het idee van ‘ambt’ op de proppen zijn gekomen. Het wordt ons aangereikt door de traditie, en door de wereldkerk – welke onverwachte tegoeden heeft het idee wellicht voor ons vandaag?

De rol van de voorganger en betekenis van het ambt in christelijke gemeenschappen zijn volop in verandering. Dat heeft onder meer te maken met bredere sociale veranderingen in omgaan met gezag, het afkalven van oude kerkelijke structuren, het opkomen van pioniersplekken en nieuwe verwachtingen rond de persoon van de voorganger. Tegelijkertijd zien we dat de leider belangrijker wordt en dat er op bepaalde manieren ook meer aandacht komt voor een zekere sacraliteit van het ambt. Wat betekenen deze verschuivingen voor de rol van de voorganger, voor het ambt, voor de kerk en voor de opleiding?

Doordat zo veel ontwikkelingen binnen en buiten de kerk invloed hebben op deze vragen en ook nog eens onderling verweven zijn, is het een complex vraagstuk. Dat is niet lineair aan te pakken door bijvoorbeeld aan te geven dat het theologische probleem het meest fundamentele probleem is dat we moeten ‘oplossen’ om de puzzel te leggen. In deze cursus kiezen we er voor om het gesprek in te steken vanuit wat er speelt in de praktijk. Wat is je rol - in een tijd waarin geloven in God niet meer vanzelf spreekt - wanneer je een groep christenen wilt helpen om samen met God te leven en/of niet-christenen wilt helpen in hun zoektocht naar God? Hoe geef je die rol vorm en wat kom je daarin tegen? Deelnemers brengen die ervaringen in gesprek met elkaar en met de theologische noties en bronnen die in de cursus gelezen en besproken worden.  

De cursus is een samenwerking tussen de PThU en de TU Kampen en sluit aan bij een project van NIFERT, een netwerkorganisatie die het gesprek tussen de missionaire en kerkelijke praktijk en de academisch theologie wil bevorderen om daarmee een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van theologie en de kerk. Samen met weetwatjegelooft ontwikkelden zij een serie van drie podcasts getiteld Domineesland. In een expert meeting in oktober 2021 is hier verder over doorgesproken en de opbrengsten hiervan zullen worden gedeeld in een themanummer van Inspirare.

 • Doel

  Waarom is het ambt tegenwoordig zo veel onderwerp van gesprek? Hoe kunnen we de onrust daaromheen verhelderen en duiden? De cursus helpt deelnemers om daar meer zicht op te krijgen en om te midden van die onrust eigen positie te bepalen:

  • Deelnemers reflecteren op de manier waarop ze vormgeven aan het ambt en formuleren een theologische visie hierop.
  • Deelnemers kunnen verschillen in visie en verwachtingen ten aanzien van hun rol duiden en bespreekbaar maken in hun eigen context.
  • Deelnemers ontdekken in de gesprekken nieuwe manieren en handreikingen om invulling te geven aan hun rol in de contacten die ze zelf hebben in hun context.
 • Competenties

  De cursus adresseert en versterkt de hermeneutische, verbindende, representatieve en missionaire competenties.

 • Doelgroep

  Predikanten/voorgangers en kerkelijk werkers uit verschillende denominaties.

 • Voorbereiding

  Ter voorbereiding

  • formuleert u uw eigen leervraag
  • leest u de voorbereidende literatuur (zie literatuurlijst)
  • luistert u de Podcastserie Domineesland
  • beschrijft u een casus die u inbrengt in een gesprek in kleine groep. De casus heeft betrekking op en situatie waarin u zelf spanning ervaart of hebt ervaren die (mogelijk) te maken heeft met ambtsopvatting.
 • Opzet

  In een tweedaagse (hopelijk op locatie, indien nodig online) gaan we vanuit verschillende perspectieven en bronnen aan het werk met het onderwerp.

  De eerste dag start om 10.00 uur en staat in het teken van het ophalen en bespreken van de vragen en ervaringen uit de praktijk en het identificeren van de verschillende discoursen, ontwikkelingen en noties waarmee we daarbij te maken hebben. Dat verbinden we met het samen lezen en bespreken van bronnen die belangrijk zijn geweest in de vorming van theologie van het ambt.

  De tweede dag bouwen we daarop voort en gaan we dieper in op ambt en sacramentaliteit, de betekenis van Christusrepresentatie, ambt en leiderschap en wat dit betekent in de eigen contexten van de deelnemers.

  Deze dag is rond 16.00 uur afgelopen.

 • Toetsing

  Deelnemers schrijven een verwerkingsverslag waarin ze vanuit de cursus en de literatuur reflecteren op wat ze ontdekt hebben ten aanzien van hun eigen leervraag.

 • Literatuur

  Definitieve literatuurlijst en literatuur wordt via Blackboard ter beschikking gesteld, onder andere:

 • Studiepunten / uren

  2 ECTS (56 uur):

  • Voorbereiding 30 uur
  • Tweedaagse 16 uur
  • Toetsing 10 uur
 • Docenten

  Deze cursus is een samenwerking tussen de PThU en de TU Kampen. Docenten zijn:

  Prof. dr. Edward van ’t Slot (PThU)

  Prof. dr. Hans Schaeffer (TU Kampen)

 • Data en locatie

  27 juni 10.00 uur - 28 juni 16.00 uur.

  De cursus vindt plaats bij Brandpunt, Doorn. Overnachting is inbegrepen. 

 • Inschrijven

  Deadline voor inschrijven is 9 mei 2022
  Bij aanmelden via Osiris: kies collegejaar '2021-2022'

  Bij annuleren:
  Onze annuleringsregeling vindt u op de pagina Overige informatie en voorwaarden

 • Kosten

  De cursuskosten zijn € 720 bij doorgaan op locatie. Indien het online moet, zijn de kosten € 500. Voor predikanten die nog (minimaal) 2 punten hebben in het kader van het aangestuurde deel van de PE wordt deze cursus volledig door de kerk betaald.

  Voor predikanten vanuit andere denominaties is met PEP Kampen een korting overeengekomen van 15%. Als u hier een beroep op wilt doen, kunt u dit bij aanmelding aangeven in het vak bij factuurinformatie. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.