Ambt in verandering

De cursus van 2024 is afgerond. Heb je belangstelling voor een volgende cursus, laat het ons weten via onderstaande button!

Als we de kerk vandaag pas voor het eerst zouden organiseren, zouden we vermoedelijk niet zo snel met het idee van ‘ambt’ op de proppen zijn gekomen. Het wordt ons aangereikt door de traditie, en door de wereldkerk – welke onverwachte tegoeden heeft het idee wellicht voor ons vandaag?

De rol van de voorganger en betekenis van het ambt in christelijke gemeenschappen zijn volop in verandering. Dat heeft onder meer te maken met bredere sociale veranderingen in omgaan met gezag, het afkalven van oude kerkelijke structuren, het opkomen van pioniersplekken en nieuwe verwachtingen rond de persoon van de voorganger. Tegelijkertijd zien we dat de leider belangrijker wordt en dat er op bepaalde manieren ook meer aandacht komt voor een zekere sacraliteit van het ambt. Wat betekenen deze verschuivingen voor de rol van de voorganger, voor het ambt, voor de kerk en voor de opleiding?

Doordat zo veel ontwikkelingen binnen en buiten de kerk invloed hebben op deze vragen en ook nog eens onderling verweven zijn, is het een complex vraagstuk. Dat is niet lineair aan te pakken door bijvoorbeeld aan te geven dat het theologische probleem het meest fundamentele probleem is dat we moeten ‘oplossen’ om de puzzel te leggen. In deze cursus kiezen we er voor om het gesprek in te steken vanuit wat er speelt in de praktijk. Wat is je rol - in een tijd waarin geloven in God niet meer vanzelf spreekt - wanneer je een groep christenen wilt helpen om samen met God te leven en/of niet-christenen wilt helpen in hun zoektocht naar God? Hoe geef je die rol vorm en wat kom je daarin tegen? Deelnemers brengen die ervaringen in gesprek met elkaar en met de theologische noties en bronnen die in de cursus gelezen en besproken worden.  

De cursus is een samenwerking tussen de Protestantse Theologische Universiteit en de Theologische Universiteit Utrecht en sluit aan bij een project van NIFERT, een netwerkorganisatie die het gesprek tussen de missionaire en kerkelijke praktijk en de academisch theologie wil bevorderen om daarmee een bijdrage te leveren aan de vernieuwing van theologie en de kerk. Samen met weetwatjegelooft ontwikkelden zij een serie van drie podcasts getiteld Domineesland. In een expert meeting in oktober 2021 is hier verder over doorgesproken en de opbrengsten zijn gedeeld in een themanummer van Inspirare.