Oude bronnen, nieuwe tijden

In 2025 start een nieuwe cursus. Heb je belangstelling, laat het ons vast weten via onderstaande button!

Hoe spreken de bijbelse teksten in onze actualiteit? Deze tweedaagse cursus zoomt in op de stap van de tekst naar de preek. Het is de stap die iedere voorganger zet, in alle verschillende contexten. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je met al de nodige jaren preekervaring weer met een frisse blik kijken naar de oude teksten en naar de actualiteit waarin we die nu horen?

Vanuit het lezen van de oude bronnen gaat het naar de exegese van de tijd waarin wij leven: wat is er gaande, wat zijn de actuele thema’s? En dan weer terug: wat hebben die aloude teksten dan juist nu te zeggen? En hoe breng je het onder woorden? Centraal in deze cursus staat het opstandingshoofdstuk uit één van de evangeliën, om daarmee meteen ook inspiratie voor de Paascyclus op te doen.

Ook een punt van gesprek is de rol die je als voorganger in dit proces inneemt: wat betekent het om die vertaalslag te moeten maken, om de vertolker te zijn? Hoe geef je daar handen en voeten aan? Een gesprek met een positieve insteek. Uitgangspunt is dat juist de Bijbel, in alle vrijheid en vrijmoedigheid gelezen, je op de been houdt te midden van alle vragen en verwachtingen van vandaag.