Leidinggeven boven NAP

Cursus in het kort:
Nieuw Hydepark, Doorn
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D222307
Locatie
Nieuw Hydepark, Doorn
ECTS
2 ECTS
Docenten
B. van Hierden MA,
Dr. H.M. van den Bosch
Kosten
€ 720
Max. aantal deelnemers
16
Datum
28 t/m 29 november 2022
Deadline inschrijving
7 november 2022

In een geloofsgemeenschap-in-verandering is de plek die de leider inneemt van invloed op de mogelijkheden om de gewenste beweging, waarin mensen gemotiveerd en bezield meedoen, op gang te krijgen en te houden. In deze cursus krijg je inzicht in de eigen mogelijkheden, valkuilen en eigenheden in het vervullen van een leiderschapsrol in de gemeente, waardoor je tot een beter samenspel komt in tijden waarin richting en verandering nodig zijn.

Versterken van leiderschap in de kerkelijke gemeente 

Sinds Edwin Friedman in 1985 in zijn boek Van geslacht op geslacht, systeemprocessen in kerk en synagoge ‘Niet-Angstige Presentie’ beschreef als voorwaarde voor leiderschap in de kerk, heeft dit veel predikanten en pastores geholpen om hun plaats in gemeente en parochie op een gezonde manier in te nemen.
Hoewel de huidige veranderde en veranderende context het systeemdenken van Friedman uitdaagt, komen we in zijn denken nog volop thema’s tegen die ook vandaag nog uitermate actueel zijn. Te denken valt dan aan de biografie als instrument voor reflectie op het eigen functioneren, aan de functie van de systemische analyse van de kerkelijke gemeenschap, aan de rol van rituelen bij bijvoorbeeld het afscheid van de gemeenschap. En misschien wel de meest cruciale: ook vandaag is het verlangen naar niet-angstige presentie onder voorgangers nog levensgroot

 • Doelstelling

  Het versterken van de rol  van de predikant als leider in de geloofsgemeenschap.

  • Je weet wat de belangrijkste begrippen uit de systeemtheorie zijn, herkent deze in je eigen werkpraktijk en je ontwikkelt een instrumentarium om dynamieken in de gemeente te analyseren.
  • Je oefent je in een grondhouding van niet-angstige presentie.
  • Je verkent nieuwe mogelijkheden om jouw leiderschapsrol gestalte te geven op een manier die past bij jouw kwaliteiten, die recht doet aan bij wie en wat er in de geloofsgemeenschap aanwezig is, en die aansluit bij een veranderende context.
 • Competenties

  In deze cursus zijn de communicatieve en agogische competenties aan de orde.

 • Doelgroep

  Bestemd voor predikanten en kerkelijk werkers die leidinggeven in een kerkelijke gemeente.

 • Voorbereiding

  Je leest vooraf:

  • Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap, nr. 2, 2016 (themanummer over ‘Friedman voor de volgende generatie’. Dit vind je t.z.t via Blackbaord).
  • Edwin Friedman, Van geslacht op geslacht, systeemprocessen in kerk en synagoge, Gorinchem, 1998 (deel III).

  Je maakt vooraf:
  Een casus uit de eigen werkpraktijk (richtlijnen voor de beschrijving vind je t.z.t. via Blackboard).

 • Opzet

  We starten deze tweedaagse in de kapel. Daarna verkennen we de leervragen en verlangens.
  Vervolgens verdiepen we de kernbegrippen uit de systeemtheorie aan de hand van de gelezen literatuur. In de middag verbinden we deze kernbegrippen aan de ingebrachte casuïstiek.
  ’s Avonds reflecteren we op de betekenis en invulling van geestelijk leiderschap, individueel en met elkaar.
  De dag besluiten we in de kapel, en daar ontmoeten we elkaar opnieuw voor de tweede dag. Opnieuw werken we met de ingebrachte casuïstiek, waarbij we het perspectief telkens verrijken middels inzichten vanuit literatuur over (systemisch) leiderschap. Inleiding, gesprek, oefening en casuïstiek wisselen elkaar af. We besluiten de dag om 17.00 uur met een lied.

 • Toetsing

  Na afloop schrijf je een leerprocesnota (1000 woorden) waarin je de aangereikte theorie verbindt aan je werkpraktijk en de leeropbrengst van deze cursus expliciteert.

 • Literatuur

  Verplicht:

  • Handelingen, tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap, nr. 2, 2016 (themanummer over ‘Friedman voor de volgende generatie’. Dit vind je t.z.t via Blackbaord).
  • Edwin Friedman, Van geslacht op geslacht, systeemprocessen in kerk en synagoge, Gorinchem, 1998 (deel III).

  Een eigen keuze van ongeveer 200 pagina’s uit:

  • Jodien van Ark en Henk de Roest (red.), De weg van de groep, leidinggeven aan groepen in gemeente en parochie, Zoetermeer, 2004 (deel 2 en 3).
  • Brechtje Kessener en Leike Van Oss (2019) Meer dan de som der delen, Amsterdam, 2019
   capita selecta (via Blackboard beschikbaar). 
  • Sake Stoppels, Voor de verandering. Werken aan vernieuwing in gemeente en parochie, Zoetermeer, 2009.
 • Studiepunten

  2 ECTS (16 contacturen, 32 uur literatuur, 8 uur schrijven casuïstiek en leerprocesnota).

 • Data en locatie

  28 en 29 november 2022, Nieuw Hydepark te Doorn.

 • Docenten

  Dr. H.M. (Henk) van den Bosch
  B. (Nadine) van Hierden MA

 • Inschrijven

  De cursus is VOL en iInschrijven is niet meer mogelijk.

  Wilt u op de wachtlijst geplaatst worden of uw belangstelling aangeven voor de volgende keer? Dan kan dat via een bericht naar kenniscentrum.voor.theologie@pthu.nl.

  Bij annuleren:
  Onze annuleringsregeling vindt u op de pagina Overige informatie en voorwaarden

 • Kosten

  De kosten voor de training bedragen € 720.

  Voor predikanten die nog (minimaal) 2 punten hebben in het kader van het aangestuurde deel van de PE wordt deze cursus volledig door de kerk betaald. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.