Leidinggeven boven NAP

In een geloofsgemeenschap-in-verandering is de plek die de leider inneemt van invloed op de mogelijkheden om de gewenste beweging, waarin mensen gemotiveerd en bezield meedoen, op gang te krijgen en te houden. In deze cursus krijg je inzicht in de eigen mogelijkheden, valkuilen en eigenheden in het vervullen van een leiderschapsrol in de gemeente, waardoor je tot een beter samenspel komt in tijden waarin richting en verandering nodig zijn.

Versterken van leiderschap in de kerkelijke gemeente 

Sinds Edwin Friedman in 1985 in zijn boek Van geslacht op geslacht, systeemprocessen in kerk en synagoge ‘Niet-Angstige Presentie’ beschreef als voorwaarde voor leiderschap in de kerk, heeft dit veel predikanten en pastores geholpen om hun plaats in gemeente en parochie op een gezonde manier in te nemen.
Hoewel de huidige veranderde en veranderende context het systeemdenken van Friedman uitdaagt, komen we in zijn denken nog volop thema’s tegen die ook vandaag nog uitermate actueel zijn. Te denken valt dan aan de biografie als instrument voor reflectie op het eigen functioneren, aan de functie van de systemische analyse van de kerkelijke gemeenschap, aan de rol van rituelen bij bijvoorbeeld het afscheid van de gemeenschap. En misschien wel de meest cruciale: ook vandaag is het verlangen naar niet-angstige presentie onder voorgangers nog levensgroot