Tot hier en niet verder? Stoeien met kerkordelijke vragen in een veranderende kerkelijke praktijk

De kerkelijke praktijk wordt steeds gevarieerder. Veel gemeenten zoeken in hun activiteiten bewust grenzen op en pionieren. Andere zoeken naar creatieve manieren om met krimp om te gaan. Dat leidt tot allerlei vragen waar de kerkorde geen pasklare antwoorden voor heeft. Stel bijvoorbeeld dat zich twee mensen melden die geen lid zijn van de kerk en hun huwelijk willen laten inzegenen? Hoe om te gaan met de tendens dat wijkgemeenten meer zelfstandigheid willen? Wat zijn de do’s en don’ts bij de sluiting van een kerkgebouw?

Ook de situatie van predikanten en kerkelijk werkers wordt steeds gevarieerder. Deeltijd is heel gewoon, de tijdelijke dienst is voor predikanten net aan een opmars begonnen. De recente nadruk op de predikant/kerkelijk werker met sacramentsbevoegdheid als geordineerd heeft gevolgen voor de verhouding tot de beide andere ambten. Sommigen kiezen voor een gedeeltelijk of zelfs volledig ZZP-schap, maar kan dat eigenlijk wel?

Na deze cursus weet je hoe je vanuit de geldende kerkorde met de hiervoor geschetste ontwikkelingen en vragen om kunt gaan. Wie de studie al wat langer geleden afrondde, is weer helemaal bij en weet wat er bij de ingrijpende wijzigingen van 2013 en 2018 veranderd is.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.