Tot hier en niet verder? Stoeien met kerkordelijke vragen in een veranderende kerkelijke praktijk

Cursus in het kort:
Nieuw Hydepark, Doorn
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D232402
Locatie
Nieuw Hydepark, Doorn
ECTS
2 ECTS
Docenten
Dr.mr. K.W. de Jong
Kosten
€ 742
Max. aantal deelnemers
20
Datum
9 oktober 2023 digitale start
13 t/m 14 november 2023 tweedaagse bijeenkomst
Deadline inschrijving
1 september 2023

De kerkelijke praktijk wordt steeds gevarieerder. Veel gemeenten zoeken in hun activiteiten bewust grenzen op en pionieren. Andere zoeken naar creatieve manieren om met krimp om te gaan. Dat leidt tot allerlei vragen waar de kerkorde geen pasklare antwoorden voor heeft. Stel bijvoorbeeld dat zich twee mensen melden die geen lid zijn van de kerk en hun huwelijk willen laten inzegenen? Hoe om te gaan met de tendens dat wijkgemeenten meer zelfstandigheid willen? Wat zijn de do’s en don’ts bij de sluiting van een kerkgebouw?

Ook de situatie van predikanten en kerkelijk werkers wordt steeds gevarieerder. Deeltijd is heel gewoon, de tijdelijke dienst is voor predikanten net aan een opmars begonnen. De recente nadruk op de predikant/kerkelijk werker met sacramentsbevoegdheid als geordineerd heeft gevolgen voor de verhouding tot de beide andere ambten. Sommigen kiezen voor een gedeeltelijk of zelfs volledig ZZP-schap, maar kan dat eigenlijk wel?

Na deze cursus weet je hoe je vanuit de geldende kerkorde met de hiervoor geschetste ontwikkelingen en vragen om kunt gaan. Wie de studie al wat langer geleden afrondde, is weer helemaal bij en weet wat er bij de ingrijpende wijzigingen van 2013 en 2018 veranderd is.

 • Doelstelling

  De deelnemer weet zich gestimuleerd in uiteenlopende situaties het kerkrecht te betrekken in de overwegingen en kan daarbij de vigerende kerkorde op adequate wijze hanteren.

  Na afloop van de cursus

  • heeft de deelnemer up to date kennis van de kerkorde en haar praktische en theologische achtergronden, met name waar het recente wijzigingen betreft;
  • kan de deelnemer de kerkorde op adequate wijze toepassen, ook in situaties waarin diezelfde kerkorde geen pasklare antwoorden heeft;
  • kan de deelnemer in voorkomende gevallen bepalen welke positie zij/hij in het (besluitvormings)proces inneemt.
 • Competenties

  Hermeneutisch, beroepsgerelateerd (representatief, verbindend), persoonsgerelateerd (beroepsethisch, personaal, integratief).

 • Doelgroep

  Predikanten en kerkelijk werkers met sacramentsbevoegdheid.

 • Opzet

  De cursus kent een gevarieerde opzet.

  • De aftrap is digitaal en vindt plaats op: maandag 9 oktober 2023, 13.30-14.30 uur.
  • Elke deelnemer levert uiterlijk maandag 30 oktober 2023 een casus aan met een concrete kerkrechtelijke vraag (waarop in de kerkorde niet direct een antwoord te vinden is). Omvang max. 300 woorden.
  • De tweedaagse vindt plaats op maandag 13 en dinsdag 14 november 2023. Deze bestaat uit interactieve colleges met diverse werkvormen, alsmede casusbespreking en verwerkingsopdrachten in groepjes.

  Het programma van de beide dagen ziet er in alle voorlopigheid als volgt uit.

  • Maandagmorgen: het recht op godsdienstvrijheid als kader voor kerkorde en kerkrecht; verwerking
  • Maandagmiddag: verkenning van nieuwe vormen en van een veranderende beleving van kerkzijn in presbyteriaal-synodaal perspectief (toespitsing op lidmaatschap); verwerking
  • Maandagavond (eerste helft): ontmoeting met een gast over een actueel ecclesiologisch/kerkrechtelijk thema
  • Dinsdagmorgen: ambt, ambtelijke vergaderingen en besluitvorming; casuïstiek
  • Dinsdagmiddag: jouw positie in het besluitvormingstraject
 • Voorbereiding

  Voorafgaaand aan de tweedaagse bijeekomst op Hydepark is er de volgende voorbereiding:

  • Digitale aftrap op maandag 9 oktober. 
  • Thuisopdracht: casus bedenken en beschrijven
  • Thuisstudie: hernieuwde kennismaking met de kerkorde aan de hand van enkele vragen
 • Toetsing

  De toetsing bestaat uit een klein portfolio. Dit bevat de casus, een korte reflectie aan de hand van enkele richtvragen op de cursusdagen en een eindopdracht.

 • Literatuur

  Literatuur wordt nader opgegeven.

 • Kosten

  De cursuskosten bedragen € 742. De cursusprijs is inclusief overnachting, maaltijden en verblijf bij Hydepark.

  Voor predikanten en kerkelijk werkers die nog (minimaal) 2 punten hebben in het kader van het aangestuurde deel van de PE wordt deze cursus door de Protestantse Kerk vergoed. 

 • Studiebelasting

  2 ECTS (56 uur)  als volgt verdeeld:

  • 1 uur digitale aftrap
  • 2 uur casus bedenken en beschrijven
  • 5 uur thuisstudie: hernieuwde kennismaking met de kerkorde aan de hand van enkele vragen
  • 18 uur tweedaagse op locatie  Hydepark 
  • 30 uur reflectie op de cursusdagen, eindopdracht
 • Data en locatie

  Cursus 2023:

  • maandag 9 oktober: digitale aftrap van 13.30-14.30 uur. De link wordt voorafgaand aan deze bijeenkomst verstuurd.
  • maandag 30 oktober: uiterlijk aanleveren van de casus 
  • maandag 13 en dinsdag 14 november: tweedaagse bijeenkomst bij Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn
 • Inschrijven

  Deadline voor inschrijven is 1 oktober  2023
  Bij aanmelden via Osiris: kies collegejaar '2023-2024'

  Bij annuleren:
  Onze annuleringsregeling vindt u op de pagina Overige informatie en voorwaarden

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.