De regels voorbij? Stoeien met de kerkordelijke vragen in een veranderende kerkelijke praktijk

De kerkelijke praktijk wordt steeds gevarieerder. Veel gemeenten zoeken in hun activiteiten bewust grenzen op en pionieren. Andere zoeken naar creatieve manieren om met krimp om te gaan. Dat leidt tot allerlei vragen waar de kerkorde niet altijd pasklare antwoorden voor heeft.

Stel bijvoorbeeld dat zich twee mensen melden die geen lid zijn van de kerk en hun huwelijk willen laten inzegenen? Hoe om te gaan met de tendens dat wijkgemeenten meer zelfstandigheid willen? Wat zijn de do’s en don’ts bij de sluiting van een kerkgebouw? 
Ook de situatie van predikanten en kerkelijk werkers wordt steeds gevarieerder. Deeltijd is heel gewoon, de tijdelijke dienst is voor predikanten net aan een opmars begonnen. De recente nadruk op de predikant/kerkelijk werker met sacramentsbevoegdheid als geordineerd heeft gevolgen voor de verhouding tot de beide andere ambten. Sommigen kiezen voor een gedeeltelijk of zelfs volledig ZZP-schap, maar kan dat eigenlijk wel? 

Na deze cursus weet je hoe je vanuit de geldende kerkorde met de hiervoor geschetste ontwikkelingen en vragen om kunt gaan. Wie de studie al wat langer geleden afrondde, is weer helemaal bij en weet wat er bij de ingrijpende wijzigingen van 2013 en 2018 veranderd is.
Cursisten uit 2023 zeggen dit over de cursus:

‘De docent weet zijn kennis heel praktisch te vertalen naar concrete voorbeelden waar deelnemers zelf in het werkveld op stuiten.’

‘Zo levend zag ik de kerkorde nog niet eerder gepresenteerd.’

‘De cursus bracht mij meer dan ik had verwacht. Die meerwaarde zat – naast de inspirerende ontmoeting met collega’s – vooral in de wijze waarop verbinding werd gelegd tussen aan de orde zijnde kerkordelijke regels en achterliggende theologische visies.’

‘De afwisseling van werkvormen vond ik inspirerend.’

‘Gedurende de cursus heb ik geleerd dat de kerkorde ook een stuk zelfbescherming bevat en zelfs ook theologisch valt te verdedigen, God is immers ook een God van vrede en niet van wanorde.’
(Bron: Deelnemers cursus 2023)