Klinische pastorale vorming

Een training voor wie zich wil ontwikkelen in pastorale communicatie.

Professionaliteit versterken

Klinische Pastorale Vorming (KPV) beoogt de professionaliteit van de pastor te versterken. De training stimuleert je naar jezelf en naar anderen te kijken. Wie ben ik als pastor? Wat doe ik en waarom doe ik dat zo? Wat inspireert mij en waar liggen mijn mogelijkheden en mijn grenzen? In de blokken besteden we aandacht aan verschillende facetten van het beroep van pastor: pastoraat, geestelijke begeleiding, voorgaan in vieringen en leiding geven.

Theorie en praktijk, zelfreflectie en feedback

De kracht van het leerproces in de training Klinische Pastorale Vorming is de wisselwerking tussen theorie en praktijk, tussen individueel leren en leren in een groep. Zelfreflectie en feedback zijn daarbij belangrijk. Werkcolleges en het oefenen van praktijksituaties vergroten kennis en vaardigheden. In de training worden gevarieerde (verbale en non-verbale) werkvormen gebruikt. Spiritualiteit en geloofscommunicatie lopen als een rode draad door het programma. Met en aan elkaar wordt de eigen religieuze en levensbeschouwelijke identiteit verdiept. Diversiteit en oecumene is hierbij van waarde.

Lees meer over de opleiding in het artikel "Klinische Pastorale Vorming Wat is dat eigenlijk?" (Predikant & samenleving - Nov '23)

Informatie over de cursus