Opleiding contextueel pastoraat

De Postacademische opleiding Contextueel Pastoraat biedt praktijkgerichte nascholing voor pastores (predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk  werkers die werkzaam zijn in basis- of instellingspastoraat of andere vormen van pastorale zorg. 

De opleiding  gaat uit van de contextuele benadering die georiënteerd is op de intergenerationele therapeutische visie van de Hongaars-Amerikaanse psychiater en familietherapeut I. Boszormenyi-Nagy (1920-2007). In zijn benadering staat de relationele werkelijkheid van mensen centraal en wat daarin ‘fair’ (eerlijk) is. De term ‘contextueel’ slaat op het netwerk van relaties waarin elk mens is geweven én op de existentiële verbondenheid tussen de generaties, met het oog op zowel de toekomst als het verleden. Iedere mens wordt geboren in een realiteit die ook kwetsbaar is. Uit dit gegeven vloeit de noodzaak voort om op zoek te gaan naar wat in iemands eigen context rechtvaardig en betrouwbaar is ten opzichte van specifieke anderen.

In de tweejarige opleiding leren deelnemers in hun pastorale werk de zeggingskracht van de relationele ethiek herkennen en leren ze om vanuit dit contextuele gezichtspunt methodisch te werken in een houding van meerzijdig gerichte partijdigheid. De een- of meerdaagse  bijeekomsten van de opleiding vinden plaats in het Dominicanenklooster in Huisssen.

Specialisatie

De opleiding wordt aangeboden vanuit de Stichting Contextueel Pastoraat Nederland en is erkend als één van de Specialisaties binnen de Permanente Educatie. De totale studielast van de tweejarige opleiding is 420 uur en geeft vrijstelling voor één educatiecyclus van de Permanente Educatie. 

Meer informatie en aanmelding: Stichting Contextueel Pastoraat Nederland