"Maar eigenlijk staat hier..." Bijbelvertalen, vertaaltheorie en de NBV21

Cursus in het kort:
Online
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D212219
Locatie
Online
ECTS
2 ECTS
Docenten
Prof.dr. K. Spronk,
Matthijs de Jong (NBG),
gastdocenten
Kosten
€ 500
Max. aantal deelnemers
20
Datum
25 januari 2022
1 februari 2022
Deadline inschrijving
17 januari 2022

Het vertalen van de Bijbel is een ambachtelijk werk dat regelmatig discussie oproept. Van menig kansel klinkt weleens een uitspraak als “maar eigenlijk staat hier…” Dergelijke uitspraken kunnen op hun beurt weer vragen oproepen bij de hoorders. Wisten de vertalers dat dan niet? Op welke gronden hebben vertalers voor deze vertaling gekozen? Waarom zou een andere vertaling hier beter passen?

Deze cursus sluit aan op de introductie van de NBV21. Zij gaat in op de vertaalopvatting achter de NBV21 en vergelijkt deze met andere vertaalopvattingen, met name die achter de Naardense Bijbel. Anders dan de publieksgerichte webinars en lezingen rond de lancering van de NBV21, spreekt deze cursus echt de professionals aan en steekt dieper in op de vertaling zelf, maar ook op de betekenis ervan in het werk als theoloog. In de cursus bespreken de cursisten verschillende vertaalvoorbeelden met docenten, verdiepen zij zich in vertaalopvattingen en theorieën, en gaan zij ook zelf aan de slag als vertaler. De cursus helpt voorgangers deskundig om te gaan met en antwoord te geven op de vragen die de verschillen in de Bijbelvertalingen (kunnen) oproepen.

In de cursus maken we gebruik van het boek 'De Vertaalmethode toegelicht'

 • Doel

  De deelnemer aan de cursus heeft inzicht in de vertaalprincipes achter Bijbelvertalingen en is in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze Bijbelvertalingen te evalueren. Hij/zij is in staat een vertaling van een perikoop of bepaalde terminologie in de Bijbel te maken en te verantwoorden.

 • Competenties

  Academische bekwaamheid; Disciplinaire bekwaamheid; Liturgische bekwaamheid

 • Doelgroep

  Predikanten

 • Voorbereiding

  Bestudering van secundaire literatuur en zelfstandige vertaling van de perikoop uit de Bijbel

 • Opzet

  Tweedaagse cursus met tussentijdse vertaalopdracht.

  Dag 1: 

  • Inleiding over vertalingen en vertaaltheorie
  • De NBV21 en vertaalmethode
  • Vertaalcasussen 
  • Een kritische blik op de NBV21 en de vertaalmethode van de Amsterdamse School

  Huiswerk: docenten kiezen een aantal perikopen. Predikanten worden onderverdeeld in groepjes van 2-4 deelnemers (afhankelijk van aantal) en kiezen voor een perikoop. Predikanten vertalen deze perikoop thuis zelfstandig op basis van een vertaalprincipe en strategie.

  Dag 2: 

  • Inleiding door de docenten
  • Predikanten gaan uiteen in groepjes die dezelfde perikoop hebben vertaald. Zij spreken over vertalingen en vertaalkeuzes en gevolgen van deze vertalingen voor de preek
  • Inventariseren van leerpunten, vragen en discussiepunten door de docenten
  • Verdiepend groepsgesprek n.a.v. van de vragen en discussiepunten met input en verdieping op basis van casusmateriaal door de docenten
 • Toetsing

  Vertaalopdracht, met zowel een wetenschappelijke verantwoording van de vertaalkeuzes als een voor gemeenteleden te begrijpen uitleg daarvan (bijv. in de vorm van een blog, kerkbladartikel, presentatie o.i.d., passend in de eigen context).

 • Literatuur

  Matthijs de Jong & Cor Hoogerwerf, NBV21. De vertaalmethode toegelicht, 2021 (256 blz.) Bestellen

  Dubbink, J. (2007). Bijbelvertalen na de Naardense Bijbel. In T. van Willigenburg (Ed.), Van aanschijn tot zaaizaad . In gesprek met de vertaler van de Naardense Bijbel (pp. 70-89). Skandalon

  Gedeelte uit: Dubbink, J. (2020) De tekst mag het zeggen. Kok Boekencentrum (10 blz.)

 • Studiepunten

  2 ECTS (56 uur), verdeling uren:

  • Bijeenkomsten: 16 uur
  • Eigen vertaling: 16 uur
  • Literatuur: 20
  • Toetsing/eindproduct: 4 uur
 • Data en locatie

  Dinsdag 25 januari en 1 februari 2022, online.

 • Docenten

  Klaas Spronk (PthU) en Matthijs de Jong (NBG) en gastdocenten vanuit het NBG en het netwerk rond de Naardense Bijbel

 • Kosten

  De kosten voor deze (online) cursus bedragen € 500.

  Voor predikanten en kerkelijk werkers die nog 2 punten hebben in het kader van het aangestuurde deel van de PE wordt deze cursus volledig door de kerk betaald. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.