Diaconale training - Leren geloven in diaconaal handelen

Cursus in het kort:
Nieuw Hydepark, Doorn
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D222308
Locatie
Nieuw Hydepark, Doorn
ECTS
2 ECTS
Docenten
Dr. Erica Meijers (PThU) e.a.
Kosten
€ 875
Max. aantal deelnemers
20
Onderzoeksgroep
Practices
Datum
2 t/m 3 maart 2023
8 juni 2023 Terugkomdag
Deadline inschrijving
30 januari 2023

In deze training staan de rol, taak en verantwoordelijkheid van predikanten, pioniers en kerkelijk of diaconaal werkers centraal als het gaat om leren door diaconaal handelen in de eigen context. Waarom is dit belangrijk? Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij het diaconaat, maar zij krijgen doorgaans weinig tot geen begeleiding. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de professionele theoloog.

In de training ligt de focus op de relatie tussen diaconaal handelen en geloven. Geloven kan het handelen motiveren, maar omgekeerd kan het handelen ook voeding en verdieping geven aan geloven. Diaconaal handelen levert kennis op over God, de samenleving en onszelf en wij veranderen erdoor. Tijdens de training onderzoeken we verschillende manieren van geloven die in het diaconale handelen zelf te vinden zijn. Ook onderzoeken we hoe de diaconale kennis en manier van werken kan worden verbonden met andere aspecten van kerk-zijn, zoals gemeenteopbouw, pastoraat, vorming en toerusting, liturgie en prediking. De training helpt predikanten, pioniers en kerkelijk/diaconaal werkers om hiermee op hun eigen werkplek aan de slag gaan.

 • Doelgroep

  Predikanten, pioniers en kerkelijk of diaconale werkers die zich willen bezinnen op hun relatie tot en hun betekenis voor het diaconaat van hun werkplek en vaardigheden willen verwerven op dit terrein.

 • Doelstelling

  Predikanten, pioniers en kerkelijk/diaconale werkers

  • ontwikkelen een eigen – theologisch gefundeerde – visie op hun betrokkenheid bij diaconaat
  • ontwikkelen een houding en verwerven kennis en vaardigheden met betrekking tot hun rol als theologisch begeleider van diakenen en diaconale vrijwilligers
  • ontwikkelen op basis daarvan een visie op de verbinding van verschillende werkvelden (gemeenteopbouw, vorming en toerusting, pastoraat, liturgie en verkondiging) met diaconaat
 • Competenties

  • hermeneutische competentie
  • diaconale competentie
  • verbindende competentie
  • agogische competentie
 • Voorbereiding

  Ter voorbereiding lezen de cursisten een syllabus met literatuur, die ze tijdig voor aanvang van de cursus zullen ontvangen. Deze wordt voorafgaand aan de cursus digitaal beschikbaar gesteld. Ook beschrijven ze een casus uit hun eigen werkveld waarin hun ervaring met en/of hun visie op diaconaat tot uiting komt.

 • Opzet

  De training start met een tweedaagse bijeenkomst waarin de eigen betrokkenheid bij diaconaat wordt besproken en we nadenken over theologische onderbouwing van diaconaat. Vooraf is een reader beschikbaar. Daarna gaan de deelnemers met de opgedane inzichten in hun eigen context aan de slag met behulp van enkele opdrachten. De ervaringen van diakenen en diaconale vrijwilligers staan daarbij centraal. De afsluitende dag staat in het teken van eindpresentaties van de deelnemers.

  Tijdens de cursus werken de deelnemers aan de analyse van een casus die ze uit hun eigen werkplek meenemen, krijgen ze van verschillende docenten theologische input over de thema's diaconaat als tafeldienst, de relatie tussen geloven en diaconaal handelen, inclusie en diaconaat. Ook gaan we in op de relatie tussen diaconaat en andere disciplines als liturgie, missionair werk en opbouwwerk. Aan de hand van praktische vragen over de eigen context wordt gewerkt aan dieper inzicht in de samenhang van diaconaat en ander kerkelijk werk en theologische disciplines. Hierbij kijken we zowel naar de rol van diaconaat in de kerk als in de samenleving.

 • Literatuur

  Een reader waarin relevante literatuur is verzameld.

 • Toetsing

  De cursisten schrijven een paper (maximaal 2.500 woorden) waarin ze verslag doen van een onderzoek rond diaconaat op hun eigen werkplek. Daarin komt zowel hun eigen visie op diaconaat aan de orde als ook hun visie op de verschillende rollen in de gemeente of op de werkplek met betrekking tot diaconaat. Ten slotte doen ze voorstellen voor de manier waarop ze diaconaat in de toekomst in hun eigen werksituatie in praktijk (gaan) brengen.  De paper wordt gepresenteerd aan de overige cursisten en met hen besproken.

 • Studiebelasting

  2 ECTS, 56 uur:

  • 3 studiedagen: 26 uur
  • schrijven paper: 10 uur
  • opdrachten: 10 uur
  • literatuur 10 uur: 100 pagina’s (10 pagina's per uur)
 • Data en locatie

  2 en 3 maart 2023: tweedaagse
  8 juni 2023: terugkomdag

  Locatie:
  Nieuw Hydepark, Doorn

 • Inschrijven

  Deadline voor inschrijving is 30 januari 2023
  Bij aanmelden via Osiris: kies collegejaar 2022-2023

  Bij annuleren:
  Onze annuleringsregeling vindt u op de pagina Overige informatie en voorwaarden

 • Kosten

  De cursuskosten zijn € 875.

  Voor predikanten en kerkelijk werkers die nog (minimaal) 2 punten hebben in het kader van het aangestuurde deel van de PE wordt deze cursus door de Protestantse Kerk vergoed. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.