Diaconale training - Leren geloven in diaconaal handelen

Hoe verbinden we diaconaat en geloof? Dat is de vraag die in deze cursus centraal staat. Geloven kan diaconaal handelen motiveren, maar omgekeerd vormt de diaconale praktijk ook een bron voor geloof. We gaan op zoek naar de manier waarop diaconaal handelen kennis oplevert over God, de samenleving en onszelf. Hoe verandert onze praktijk en ons geloof door diaconaat?

Tijdens de training onderzoeken we verschillende manieren van geloven die in het diaconale handelen zelf te vinden zijn. Ook onderzoeken we hoe de diaconale kennis en manier van werken kan worden verbonden met andere aspecten van kerk-zijn, zoals gemeenteopbouw, pastoraat, vorming en toerusting, liturgie en prediking? Daarbij gaan we in op de rol, taak en verantwoordelijkheid van predikanten, pioniers en kerkelijk of diaconaal werkers als het gaat om leren door diaconaal handelen in de eigen context. Ook de rol van vrijwilligers, de samenwerking tussen verschillende kerkelijke professionals en tussen kerkelijke en niet-kerkelijk betrokkenen komt aan de orde. Deelnemers brengen zelf een casus in, waarmee we tijdens de training aan de slag gaan. Zo krijgen de eigen vragen een belangrijke rol in de training.