Home/Nascholing/Langere studietrajecten/Societas Doctorum Ecclesiae

Societas Doctorum Ecclesiae


Een onderzoeksgezelschap voor gepromoveerde theologen

Visie

Als gepromoveerde theoloog heb je een passie voor een vorm van academische en integrale theologiebeoefening die dienstbaar is aan de kerk. De PThU biedt in dit PAO programma – voor gepromoveerde predikanten en andere theologen - ruimte om de eigen theologische specialisatie bij te houden, binnen de academische onderzoeksprogramma’s verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de theologiebeoefening.

Het programma heeft twee speerpunten:

  • gepromoveerde predikanten krijgen de gelegenheid om zich academisch te blijven ontwikkelen en
  • de universiteit bevordert een klimaat van ‘Nachwuchs’. Publicaties worden binnen het programma gerealiseerd in co-auteurschap met een vast staflid van de PThU.

De PThU gaat met deelnemers in het programma een gastvrijheidscontract aan, waardoor de deelnemer geassocieerd onderzoeker (associate researcher) aan de PThU is.

Instroom en deelname

Instromen kan met het oog op verschillende ambities: van het bijhouden van de academische bekwaamheid tot het behalen van een passend niveau voor een (mogelijke) academische positie. Instroom is mogelijk aan het begin van een nieuw academisch jaar (september). Aanmelding voor het nieuwe academisch jaar (2018-2019) is mogelijk

Aanmelding geschiedt in twee stappen:

  1. De deelnemer neemt allereerst zelf vrijblijvend contact op met een lid van het wetenschappelijk personeel van de PThU met een kort onderzoeksvoorstel. Dit kan via dit formulier.
  2. In onderling overleg besluiten deelnemer en het staflid van de PThU om een samenwerking voor 2 jaar aan te gaan op het snijvlak van de eigen specialisatie (dissertatie) en het onderzoeksprogramma van de PThU. Deze samenwerking wordt niet door de PThU georganiseerd, maar ontstaat in wederzijds overleg. Aanmelding voor deze samenwerking dient via dit formulier te worden gedaan. Hiermee wordt de aanmelding in het programma definitief.

Een overzicht van de stafleden van de PThU die benaderd kunnen worden is hier beschikbaar.

Beschrijving

In het najaar en voorjaar organiseert de Groningse locatie van de PThU een tweedaagse met een research seminar, onderzoekstraining, coaching en ruimte voor zelfstudie. Hieraan nemen ook de betrokken PThU stafleden van beide locaties deel.

Het programma biedt een balans tussen individuele studie en gezamenlijke theologiebeoefening. Tijdens deze dagen, evt. zelf uit te breiden tot meer dagen voor zelfstudie, werken de deelnemers aan een vooraf afgesproken persoonlijk onderzoeksplan in samenwerking met een staflid van de PThU.

Deelnemers in het programma krijgen gedurende het hele traject ondersteuning van de universiteitsbibliotheek, waaronder toegang tot de elektronische bestanden vanaf hun huisadres. Hiervoor wordt steeds een 2-jarig contract aangegaan.

Het programma bestaat uit twee perioden van elk 2 jaar. Deelnemers werken gedurende 2 jaar samen met een wetenschapper van de PThU aan een peer-reviewed publicatie in een bij voorkeur Engelstalig tijdschrift. Een succesvol (eerste) traject kan verlengd worden met 2 jaar, waarbij opnieuw gewerkt wordt aan een artikel en de mogelijkheid wordt verkend tot deelname aan een (internationale) academische conferentie.

Doelstelling

Tijdens het programma verbreden en verdiepen de deelnemers hun academische vaardigheden door deel te nemen aan research seminars, het opstellen van paper proposals en schrijven van (wetenschappelijke) artikelen. De deelnemers dragen bij aan het theologische discours in de kerk, maken onderdeel uit van een onderzoeksgemeenschap en werken doelgericht aan kennisverdieping en -verspreiding. 

Doelgroep

Gepromoveerde predikanten en andere gepromoveerde theologen die willen blijven bijdragen aan het vakgebied, aan een gezamenlijk discours van theologiebeoefening in de kerk en aan een academisch cv. Minimale groepsgrootte is 6-9 personen. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling over de onderzoeksprogramma’s van Sources, Beliefs, en Practices.

Data

De tweedaagse conferenties worden gehouden in de PThU Groningen, Oude Ebbingestraat 25. De volgende data zijn:

12 en 13 oktober 2020
17 en 18 mei 2021 
11 en 12 oktober 2021
16 en 17 mei 2022

Aantal ECTS en kosten

Minimaal 6 ECTS (basic package, jaar 1-2), maximaal 12 ECTS (extended package, jaar 3-4). Deelnemers kiezen in overleg met de PThU een pakket, afhankelijk van de ambities en de beschikbare mogelijkheden om als geassocieerde onderzoeker van de PThU bij te dragen aan conferenties, onderzoekstrainingen te volgen (bijv. online research tools, academisch schrijven) en te publiceren.

6 ECTS kunnen door predikanten uit de Protestantse Kerk worden afgenomen in het aangestuurde deel van de PE en worden als zodanig bekostigd. De overige 6 ECTS valt in het niet-aangestuurde deel. Hiervoor geldt het gewone PAO tarief van de PThU, minus een korting voor de bijdrage die de deelnemers leveren aan de onderzoeksoutput van de universiteit. In het open erkende aanbod zijn de kosten voor de deelnemer €360 per jaar (3ects), totaal €720 voor 2 jaar (6ects).  

Toetsing

Voor elke deelnemer, afhankelijk van het gekozen en beschikbare pakket, wordt een persoonlijk onderzoeksplan en een realistische output ambitie opgesteld voor een periode van 2 of 4 jaar. Na het realiseren van minimaal 1 wetenschappelijke publicatie in 2 jaar, kan het pakket voor 2 jaar verlengd worden. Naast de wetenschappelijke co-publicaties met leden van de wetenschappelijke staf van de PThU kan voor output gedacht worden aan: vakpublicaties voor een breder publiek; onderzoekspresentaties en conferentiepapers. Een boekproject samen met een vast staflid van de PThU behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Annette Merz (Sources), Henk de Roest (Practices), Benno van den Toren (Beliefs), Theo Pleizier (penvoerder). Meer informatie: t.t.j.pleizier@pthu.nl.