Societas Doctorum Ecclesiae

Cursus in het kort:
Groningen / zelf bepalen
6 ECTS
Cursus in het kort:
Locatie
Groningen / zelf bepalen
ECTS
6 ECTS
Kosten
€ 2500,-
Max. aantal deelnemers
12
Datum
12 t/m 13 oktober 2020
17 t/m 18 mei 2021
11 t/m 12 oktober 2021
16 t/m 17 mei 2022

Een onderzoeksgezelschap voor gepromoveerde theologen.

Visie

Als gepromoveerde theoloog heb je een passie voor een vorm van academische en integrale theologiebeoefening die dienstbaar is aan de kerk. De PThU biedt in dit postacademisch programma – voor gepromoveerde predikanten en andere theologen - ruimte om de eigen theologische specialisatie bij te houden, binnen de academische onderzoeksprogramma’s verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de theologiebeoefening.

Het programma heeft twee speerpunten:

 • gepromoveerde predikanten krijgen de gelegenheid om zich academisch te blijven ontwikkelen en
 • de universiteit bevordert een klimaat van ‘Nachwuchs’. Publicaties worden binnen het programma gerealiseerd in co-auteurschap met een vast staflid van de PThU.

De PThU gaat met deelnemers in het programma een gastvrijheidscontract aan, waardoor de deelnemer geassocieerd onderzoeker (associate researcher) aan de PThU is.

In het kort

Het programma biedt een balans tussen individuele studie en gezamenlijke theologiebeoefening. Tijdens deze dagen, eventueel zelf uit te breiden tot meer dagen voor zelfstudie, werken de deelnemers aan een vooraf afgesproken persoonlijk onderzoeksplan in samenwerking met een staflid van de PThU.

In het najaar en voorjaar organiseert de Groningse locatie van de PThU een tweedaagse met een research seminar, onderzoekstraining, coaching en ruimte voor zelfstudie. Hieraan nemen ook de betrokken PThU stafleden van beide locaties deel.

Deelnemers in het programma krijgen gedurende het hele traject ondersteuning van de universiteitsbibliotheek, waaronder toegang tot de elektronische bestanden vanaf hun huisadres. Hiervoor wordt een tweejarig contract aangegaan.

Het programma beslaat twee jaar, met mogelijkheid van verlenging met maximaal twee jaar. Deelnemers werken gedurende twee jaar samen met een wetenschapper van de PThU aan een peer-reviewed publicatie in een bij voorkeur Engelstalig tijdschrift. Een succesvol (eerste) traject kan verlengd worden met één of twee jaar, waarbij opnieuw gewerkt wordt aan een artikel en de mogelijkheid wordt verkend tot deelname aan een (internationale) academische conferentie.

Informatie over het programma

 • Doelstelling

  Tijdens het programma verbreden en verdiepen de deelnemers hun academische vaardigheden door deel te nemen aan research seminars, het opstellen van paper proposals en schrijven van (wetenschappelijke) artikelen. De deelnemers dragen bij aan het theologische discours in de kerk, maken onderdeel uit van een onderzoeksgemeenschap en werken doelgericht aan kennisverdieping en -verspreiding. 

 • Doelgroep

  Gepromoveerde predikanten en andere gepromoveerde theologen die willen blijven bijdragen aan het vakgebied, aan een gezamenlijk discours van theologiebeoefening in de kerk en aan een academisch cv. Minimale groepsgrootte is zes tot negen personen. 

 • Instroom en deelname

  Instromen kan met het oog op verschillende ambities: van het bijhouden van de academische bekwaamheid tot het behalen van een passend niveau voor een (mogelijke) academische positie. Instroom is mogelijk aan het begin van een nieuw academisch jaar (september). Aanmelding voor het nieuwe academisch jaar (2020-2021) is mogelijk

  Aanmelding geschiedt in twee stappen:

  1. De deelnemer neemt allereerst zelf vrijblijvend contact op met een lid van het wetenschappelijk personeel van de PThU met een kort onderzoeksvoorstel. Dat kan via de knop hieronder (stap 1).
  2. In onderling overleg besluiten deelnemer en het staflid van de PThU om een samenwerking voor 2 jaar aan te gaan op het snijvlak van de eigen specialisatie (dissertatie) en het onderzoeksprogramma van de PThU. Deze samenwerking wordt niet door de PThU georganiseerd, maar ontstaat in wederzijds overleg. Aanmelden kan via de knop hieronder (stap 2). Hiermee wordt de aanmelding in het programma definitief. 
 • Data conferenties

  De tweedaagse conferenties worden gehouden in de PThU locatie Groningen, Oude Ebbingestraat 25. De volgende data zijn:

  • 12 en 13 oktober 2020
  • 17 en 18 mei 2021 
  • 11 en 12 oktober 2021
  • 16 en 17 mei 2022
 • Toetsing

  Voor elke deelnemer, afhankelijk van het gekozen en beschikbare pakket, wordt een persoonlijk onderzoeksplan en een realistische output ambitie opgesteld voor een periode van twee tot vier jaar. Naast de wetenschappelijke co-publicaties met leden van de wetenschappelijke staf van de PThU kan voor output gedacht worden aan: vakpublicaties voor een breder publiek; onderzoekspresentaties en conferentiepapers. Een boekproject samen met een vast staflid van de PThU behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

 • Kosten en PE-punten

  Eerste twee jaar: compleet pakket

  Met nieuwe deelnemers gaat de PThU gaat een overeenkomst van twee jaar aan. U bent dan gedurende die twee jaar ‘geassocieerd onderzoeker’ aan de PThU, wat volledig toegang biedt tot elektronische bestanden, bibliotheekdiensten, de universitaire online samenwerkingsomgeving Surfdrive en onderzoekstrainingen van de VU of PThU. Als geassocieerd onderzoeker werkt u samen met een medewerker van de PThU aan een publicatie en neemt u deel aan workshops en conferenties (twee per jaar) waarin u met andere onderzoekers kunt uitwisselen en feedback kunt ontvangen. De kosten voor deze twee jaar bedragen € 2.750 (compleet pakket). Uitgegaan wordt van een tijdsbesteding van minimaal 168 uur (6 ECTS) in twee jaar.

  Voor predikanten uit de Protestantse Kerk valt deelname binnen het aangestuurde deel van de PE, waarvoor bekostiging tot €1.800 mogelijk is. Financiële steun kan daarnaast aangevraagd worden bij fondsen, bijvoorbeeld Stichting Aanpakken. Wanneer u binnen de twee jaar van de overeenkomst daadwerkelijk een wetenschappelijke publicatie indient, beloont de PThU dit met een korting van € 250 op bovenstaande prijs.

  Jaar 3 (en 4): kies uw pakket

  Na de eerste twee jaar blijft deelname aan het programma mogelijk. U kunt dan kiezen uit verschillende pakketten:

  1. Basispakket: € 150 per jaar

  • Voor: Deelnemers die een vorige periode van twee jaar succesvol hebben afgerond en verder willen in samenwerking met staflid PThU.
  • Inbegrepen: Deelname aan conferenties, alumnidiensten PThU bibliotheek (uit te breiden met abonnement Koninklijke Bibliotheek à € 15 per jaar)

  2.  Basispakket extra: € 750 per jaar

  • Voor: deelnemers die een vorige periode van twee jaar succesvol hebben afgerond en verder willen in samenwerking met staflid PThU. 
  • Ingebrepen: Deelname aan conferenties, verlenging van bestaande overeenkomst als geassocieerd onderzoeker met alle toegang en rechten.

  3. Individueel pakket: € 600 per jaar (+ € 90 per extra uur begeleiding)

  • Voor: Deelnemers die na de eerste twee jaar begeleid aan een eigen project willen werken, zonder samenwerking met staflid PThU. Kan maximaal voor twee opeenvolgende jaren worden afgenomen.
  • Inbegrepen: Deelname aan conferenties, alumnidiensten PThU bibliotheek, vijf uur begeleiding door medewerker PThU.

  Over ureninzet en ECTS kunnen voor deze vervolgpakketten nadere afspraken gemaakt worden afhankelijk van de ambities (tot een maximum van 6 ECTS in twee jaar).

 • Contact

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.