Terug naar de kerk?

Cursus in het kort:
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D202108
ECTS
2 ECTS
Docenten
Prof.dr. P.H. Vos
Kosten
€ 600,-
Max. aantal deelnemers
20
Onderzoeksgroep
Beliefs
Datum
8 t/m 9 maart 2021
Deadline inschrijving
8 januari 2021

Beschrijving

Geloven doe je niet langer in de kerk. Tenminste, niet vanzelfsprekend. Voor velen is believing without belonging een reële optie. Wat en hoe je gelooft is allereerst een kwestie van individuele keuze. Het maakt deel uit van een persoonlijke queeste. Charles Taylor spreekt in dit verband van ‘expressief individualisme’ als kenmerk van een ‘cultuur van authenticiteit’. Het betekent dat we op zoek zijn naar ons diepste, meest authentieke zelf en dat we persoonlijke keuzes ijken op dat zelf. Dit sluit verbondenheid met anderen niet uit. Maar deze verbondenheid richt zich vooral op gelijkgezinden en is niet institutioneel bepaald.

Een dergelijke ‘cultuur van authenticiteit’ werkt ook door in de kerk. Lid zijn van een kerk is een optie. Vervolgens is de kerk pas relevant voor zover ze tegemoetkomt aan individuele voorkeuren en wensen. Dit roept de vraag op of de kerk nog meer is dan de optelsom van gelijkgezinde individuen die het toevallig goed met elkaar hebben. Kan het ook anders? Moeten we misschien ‘terug naar de kerk’? Terug naar wat de kerk eigenlijk is en wil zijn?

In deze cursus nemen we Taylors beschouwingen als uitgangspunt om verschijnselen te duiden die je als predikant of geestelijk verzorger tegenkomt in kerk en samenleving. Daar leggen we een aantal recente theologische voorstellen over kerk zijn in deze tijd naast: de kerk als morele gemeenschap (Stanley Hauerwas, James Kennedy), de kerk als priesterlijke gemeenschap (Stefan Paas) en de kerk als sacramentele gemeenschap (Erik Borgman). Snijden deze voorstellen hout in een ‘cultuur van authenticiteit’? Bieden ze een overtuigend alternatief?

 • Doelstelling

  Na deze cursus:

  • hebt u kennis van en inzicht in de betekenis van de ‘cultuur van authenticiteit’ voor geloof en kerk;
  • kunt u in het licht hiervan de bruikbaarheid van enkele hedendaagse voorstellen van de kerk als gemeenschap afwegen;
  • hebt u ideeën over de betekenis hiervan voor de praktijk in uw eigen gemeente of andere context.
 • Competenties

  Hermeneutische bekwaamheid, disciplinaire bekwaamheid

 • Literatuur

  Passages uit:

  • Charles Taylor, A Secular Age. Cambridge/ London: Belknap 2007 (of Nederlandse vertaling).
  • Stanley Hauerwas, Een robuuste kerk. De christelijke gemeente in een postchristelijke samenleving. Zoetermeer: Boekencentrum 2011.
  • Stefan Paas, Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving. Zoetermeer: Boekencentrum 2015 e.v.
  • James Kennedy, Stad op een berg. Zoetermeer: Boekencentrum 2010 e.v.
  • Erik Borgman, Waar blijft de kerk. Gedachten over opbouw in tijden van afbraak. Baarn (Adveniat)/ Antwerpen (Halewijn) 2015.
 • Toetsing

  De toetsing is tweeledig. A) Een groepsgewijze presentatie van één van de genoemde voorstellen over kerkzijn en evaluatie van de bruikbaarheid ervan in het licht van Taylors analyse van het expressief individualisme. B) Individuele reflectie op de thematiek met het oog op de eigen context.

 • Verwante cursus

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.