Juridische kaders voor kerkgrensoverschrijdende activiteiten van predikanten

Cursus in het kort:
Online via Zoom
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D202107
Locatie
Online via Zoom
ECTS
2 ECTS
Docenten
Dr.mr. K.W. de Jong
Kosten
€ 600
Max. aantal deelnemers
20

N.B. Helaas kan deze cursus niet doorgaan op de geplande data op locatie. We werken nu aan een online versie in de vorm van een webinarserie - vooralsnog in juni. U kunt zich hierboven via 'schrijf u in' inschrijven voor de webinars en dan houden wij u op de hoogte. Zodra de data bekend zijn, zullen die hier ook vermeld worden.

Beschrijving

De grenzen tussen gevestigde kerkgenootschappen en samenleving worden steeds poreuzer. Predikanten passen zich daaraan aan. Na of naast het predikantschap initiëren zij op eigen titel activiteiten, zoals het verzorgen van een uitvaart, het verrichten een huwelijksritueel of het doen van een pastoraal aanbod. De bestaande kerkrechtelijke kaders zijn in dit soort gevallen slechts gedeeltelijk of helemaal niet van toepassing. Ook de bescherming die ze bieden vermindert of vervalt daarmee. Met welke juridische kaders moet dan rekening gehouden worden? In deze cursus willen we de mogelijkheden die de Nederlandse samenleving in dit opzicht biedt, verkennen. We doen dat op twee manieren. In de eerste plaats oriënteren we ons op de grondrechten en de Nederlandse regelgeving. Die geven de juridische grenzen aan waarbinnen gewerkt moet worden. In de tweede plaats bestuderen we enkele casussen op of over de grens van de kerk. Denk aan een verder ‘gewone’ doop van een kind waartegen zich een van de ouders verzet, of aan een huwelijksritueel buiten een kerkelijke context. We richten ons daarbij steeds op de positie van de predikant of kerkelijk werker in het ambt.

 • Doelstelling

  Na afloop van de cursus

  • heeft de deelnemer zicht op de belangrijkste grondrechten en Nederlandse regelgeving met betrekking tot levensbeschouwelijke activiteiten;

  • heeft de deelnemer zicht op het juridische krachtenveld waarin de predikant/kerkelijk werker in het ambt zich begeeft in activiteiten op of over de grens van de kerk;

  • kan de deelnemer in voorkomende gevallen zijn eigen positie als ambtsdrager bepalen.

 • Competenties

  Hermeneutisch, beroepsgerelateerd (representatief, verbindend), persoonsgerelateerd (beroepsethisch, personaal, integratief).

 • Doelgroep

  Predikanten en kerkelijk werkers met sacramentsbevoegdheid.

 • Literatuur

  Literatuur wordt nader opgegeven.

 • Toetsing

  De deelnemer maakt twee werkstukken. Het ene levert hij twee weken voorafgaande aan de cursus in bij de docent en bevat een eigen praktijkervaring in het geschetste veld met een beknopte reflectie (max. 750 woorden). Het andere bevat dezelfde praktijkervaring, maar met een uitgebreidere reflectie waarin de stof van de tweedaagse verwerkt wordt (max. 2000 woorden).

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.