Het tekort van de Reformatie?

Cursus in het kort:
Online
1,5 ECTS
Cursus in het kort:
Locatie
Online
ECTS
1,5 ECTS
Docenten
Dr. C.S.H. Rijken,
Prof. dr. P.M. Wisse,
Prof. dr. W.H.Th. Moehn,
en anderen. Deze cursus is een samenwerking met PEP (Kampen)
Kosten
€ 150,-
Max. aantal deelnemers
50
Datum
31 oktober 2020 t/m 1 maart 2021

Rituelen en lichamelijkheid als weg naar de ziel
Een korte online cursus

De Reformatie heeft de kerk veel goeds gebracht, zowel het protestantisme als het katholicisme. Maar mogen we het ook eens over de schaduwzijden van de Reformatie hebben? Hoe kunnen we een gevoeld tekort in de geloofspraktijk herstellen?

De Reformatie zette in bij het hart. Ze vormde een kritiek op christendom dat opgaat  in het ritueel, in het uiterlijk, in sacramenten die meer vorm geworden waren  dan inhoud. Ze stelde in plaats daarvan het Woord en het bewuste geloof centraal.  Heel begrijpelijk en terecht, maar is het protestantisme dat op de Reformatie volgde  van de weeromstuit niet alle gevoel voor rituelen en symbolen, voor bemiddeling en  participatie verloren?

Op allerlei manieren zoeken mensen naar nieuwe rituelen, naar stimulans voor hun  geloof, naar concrete vormgeving van hun geloof. Ze zoeken naar manieren om het  gevoelde tekort in de geloofspraktijk te compenseren. Denk aan het branden van een  kaarsje, een kruis slaan, maar ook aan het verlangen naar een intens mee beleefde  worship, aan iconen, een eigen huisaltaar, kruis, een kaars. Of aan wat mensen religieus  bezien ervaren wanneer ze binnenkomen in een oud, monumentaal kerkgebouw.

Hoe dan verder? Zouden we, zonder de mooie kanten van de Reformatie uit het oog te  verliezen, de dingen de we zijn kwijtgeraakt weer terug kunnen winnen?

Opzet van de cursus

Deze vragen bespreken we tijdens een korte cursus, bestaande uit:

  • Zeven videocolleges met inspirerende sprekers, die vooraf worden opgenomen en op (of bij latere inschrijving na) 31 oktober aan de deelnemers worden toegestuurd via een private link.
  • Twee interactieve, online sessies met de sprekers en Almatine Leene als gespreksleider. 25 januari en 1 maart 2021, van 10.00 tot 12.00 uur. 

Samenwerking met PEP

In deze cursus werkt de Protestantse Theologische Universiteit samen met Permanente Educatie Predikanten, theologen en kerkelijk werkers (PEP) van TU Kampen. De cursus is geen onderdeel van het aangestuurde deel van de Permanente Educatie, u volgt dit onder eigen regie. 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de cursuspagina van PEP.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.