Fundamentele theologie

Cursus in het kort:
6 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
E192021
ECTS
6 ECTS
Docenten
Dr. P.B. Hartog,
Prof. dr. B. van den Toren,
Dr. T.T.J. Pleizier
Kosten
€ 1500,-
Max. aantal deelnemers
20
Datum
20 oktober 2020
1 t/m 5 maart 2021
Deadline inschrijving
1 september 2020

Kevin J. Vanhoozer, The Drama of Doctrine: A Canonical-Linguistic Approach to Christian Theology (2005).

Inhoud

Kevin Vanhoozer geldt als een van de meest toonaangevende theologen van de afgelopen twintig jaar. In The Drama of Doctrine presenteert Vanhoozer een nieuwe benadering van de christelijke theologie door middel van de analogie van een theater. In deze analogie fungeert de Bijbel als ‘script’ voor de gemeente als ‘acteurs’ die het geloof ‘uitvoeren’ in de theologische praktijk.

In deze PAO-cursus ‘Fundamentele Theologie’ willen we stilstaan bij Vanhoozers voorstel van wat de theologie is en beoogt. Zijn werk is op verschillende manieren baanbrekend. In de eerste plaats zijn bij Vanhoozer bijbelse, systematische en praktische theologie meer intrinsiek met elkaar verbonden dan bij veel andere theologen. Zijn analogie van het theater drukt deze innige verbondenheid van de verschillende disciplines uit: het geloof dient ‘uitgevoerd’ te worden binnen de gemeente, maar kan niet daarbij niet zonder systematische doordenking en de Bijbel als richtsnoer (‘script’). Ten tweede slaat Vanhoozer met zijn werk een brug tussen postmoderne benaderingen die theologie meer als ‘performance’ zien, en meer traditionele benaderingen die de theologie gronden in de canon van de Schrift en in Gods verzoenende en vernieuwende handelen in Israël en Jezus Christus.

Vanhoozer is in The Drama of Doctrine in gesprek met verschillende belanghebbende theologen. De titel van zijn boek zinspeelt op George Lindbecks invloedrijke The Nature of Doctrine, waar Vanhoozer veelvuldig naar verwijst. Andere invloeden op Vanhoozer zijn Hans Urs von Balthasars benadering van theologie als drama (Theodramatik) en Tom Wrights narratieve benadering van de Bijbelse Theologie (die op zijn beurt weer door Vanhoozer is gekleurd). Tegelijkertijd heeft de invloed van Vanhoozers werk zich grotendeels beperkt tot de Engelstalige theologie. In Nederland heeft het nog niet de aandacht gekregen die hij verdient.

De cursus begint met een studiedag in het najaar waarin we het boek introduceren. In de daaropvolgende maanden bestudeert ieder het boek voor zichzelf als voorbereiding op een intensieve studieweek in het voorjaar. Dan willen we de betekenis van deze benadering van de theologie constructief-kritisch bekijken vanuit de verschillende theologische disciplines. Daarbij willen we ook naar verschillende casestudies kijken om te vragen hoe Vanhoozer ons helpt om theologisch mee te denken met traditionele kerkelijke praktijken en met nieuwe vormen van gemeente-zijn en van christelijke presentie. 

Als afsluiting van deze cursus hopen we met medewerking van de cursisten een Nederlandstalige bundel uitbrengen, waarin teksten van en reflecties op Vanhoozer worden gepubliceerd.


 • Competenties

  Hermeneutische en academische bekwaamheden.

 • Doelgroep

  Theologen/predikanten die graag participeren in fundamentele theologische ontwikkelingen.

 • Literatuur

  Kevin J. Vanhoozer, The Drama of Doctrine: A Canonical-Linguistic Approach to Christian Theology, Louisville: John Knox Press, 2005.

 • Toetsing

  Medewerking verlenen aan de uit te geven bundel artikelen. Alternatief: men schrijft een voor de eigen theologische ontwikkeling relevante verwerking van het gelezene (3.000 woorden).

  Aantal studiepunten: 6 ECTS

 • Data & locatie

  Data:

  28 oktober 2020 en 1 t/m 5 maart 2021

  Locatie:

  Nieuw Hydepark & Het Brandpunt, beide te Doorn (onder voorbehoud), 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.