Crash Course Lutheran Theology; Rethinking classical concepts of theology


In een wereld die steeds meer ontkerkelijkt, is het spreken over geloven niet altijd eenvoudig. De kerkelijke taal is voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend en biedt ook niet altijd ruimte voor het verlangen, de troost, of antwoorden waar men naar op zoek is. Welke aansluiting kun je bieden? Hoe voer je het geloofgesprek met hen die de kerkelijke taal ontwend zijn? Of: hoe kan je verstaanbaar spreken van geloof in een ontkerkte wereld? 

In deze cursus ontdek je de aanknopingspunten die de lutherse traditie biedt in het omgaan met die vragen. In twee dagen ga je met andere deelnemers in op de centrale concepten van het Luthers denken en geloven en wat de relevantie van deze concepten is voor geloofsvragen in een veranderende maatschappelijke en kerkelijke setting. 

Thema‘s die de revu passeren zijn onder meer: Het vrijheidsbegrip (vrij maar niet liberaal),  gebod/wet als bemoediging (tegen de vermanende wijsvinger), waarheid en waarachtigheid (wat kan een leven dragen?), verandering als voorwaarde voor apostoliciteit (semper reformanda), liturgie als heilig spel en muziek als structuur van theologiebeoefening en als vorm van verkondiging. In korte tijd belicht de crash course de Lutherse spiritualiteit en diept deze uit in de context van maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen.

De cursus biedt zowel inleiding als ook vernieuwende verdieping en bereidt je zo voor op toepassing van theologie op de uitdagingen van kerk en samenleving. Je wordt uitgedaagd om theologisch verantwoord ‘door te denken’ en creatief theologie te bedrijven.

Dien je een Lutherse gemeente, werk je in een gemeente die Lutherse gemeenteleden kent of ben je op andere wijze met de Lutherse traditie verbonden of in deze geïnteresseerd, dan is deze cursus heel geschikt voor kennismaking en verdieping. 

De voertaal van de crash course is deels in het Engels.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.