Crash Course Lutheran Theology; Rethinking classical concepts of theology

Cursus in het kort:
Amsterdam
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D222323
Locatie
Amsterdam
ECTS
2 ECTS
Docenten
Dr A.H. Wöhle,
Dr Boris Gunjevic
Kosten
€ 600
Max. aantal deelnemers
20
Datum
30 t/m 31 maart 2023
Deadline inschrijving
1 maart 2023

In een wereld die steeds meer ontkerkelijkt, is het spreken over geloven niet altijd eenvoudig. De kerkelijke taal is voor veel mensen niet meer vanzelfsprekend en biedt ook niet altijd ruimte voor het verlangen, de troost, of antwoorden waar men naar op zoek is. Welke aansluiting kun je bieden? Hoe voer je het geloofgesprek met hen die de kerkelijke taal ontwend zijn? Of: hoe kan je verstaanbaar spreken van geloof in een ontkerkte wereld? 

In deze cursus ontdek je de aanknopingspunten die de lutherse traditie biedt in het omgaan met die vragen. In twee dagen ga je met andere deelnemers in op de centrale concepten van het Luthers denken en geloven en wat de relevantie van deze concepten is voor geloofsvragen in een veranderende maatschappelijke en kerkelijke setting. 

Thema‘s die de revu passeren zijn onder meer: Het vrijheidsbegrip (vrij maar niet liberaal),  gebod/wet als bemoediging (tegen de vermanende wijsvinger), waarheid en waarachtigheid (wat kan een leven dragen?), verandering als voorwaarde voor apostoliciteit (semper reformanda), liturgie als heilig spel en muziek als structuur van theologiebeoefening en als vorm van verkondiging. In korte tijd belicht de crash course de Lutherse spiritualiteit en diept deze uit in de context van maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen.

De cursus biedt zowel inleiding als ook vernieuwende verdieping en bereidt je zo voor op toepassing van theologie op de uitdagingen van kerk en samenleving. Je wordt uitgedaagd om theologisch verantwoord ‘door te denken’ en creatief theologie te bedrijven.

Dien je een Lutherse gemeente, werk je in een gemeente die Lutherse gemeenteleden kent of ben je op andere wijze met de Lutherse traditie verbonden of in deze geïnteresseerd, dan is deze cursus heel geschikt voor kennismaking en verdieping. 

De voertaal van de crash course is deels in het Engels.

  • Doelstelling

    De cursus wil op gecomprimeerde wijze basiskennis en verdieping aanreiken ten aanzien van klassieke concepten van Lutherse theologie en deze betrekken op de uitdagingen van een snel en radicaal veranderende maatschappelijke en kerkelijke werkelijkheid.

    Na afloop van de cursus:

    • Ben je toegerust en bemoedigd om zelfbewust en verantwoord theologie in gesprek te blijven brengen met de uitdagingen van de samenleving.
    • Ben je uitgedaagd om een andersoortige (muzische) theologie te kunnen beoefenen
    • Heb je geleerd kritisch te reflecteren op de eigen geloofsconcepten
  • Doelgroep

    Wie als predikant in de Protestantse Kerk een gemeente dient doet dat in een brede kerk die wortelt in twee tradities: de Lutherse en de Gereformeerde/Calvinistische. Wil je binnen deze context verantwoord theologie bedrijven dan is het kennisnemen van beide geloofstradities van belang.
    De cursus richt zich dan ook op theologen die werken in de Protestantse Kerk en al dan niet een Lutherse gemeente dienen of een gemeente waarin Lutherse traditie een onderdeel vormt of die dit willen ontwikkelen.  Ook staat de cursus open voor studenten aan de PThU.

  • Competenties

    De crashcourse richt zich op het versterken van de hermeneutische, academische en verbindende bekwaamheid.

  • Opzet

    Vanuit deze cursus zullen dwarsverbindingen naar andere theologische disciplines en tradities vruchtbaar kunnen worden geëxploreerd. Zo wordt de theologische horizon verbreed. De dagen zijn ingericht met Inleidingen per onderwerp, werkgroepen voor deelaspecten, plenaire uitwerking en discussie.

    Globaal programma:

    Dag 1
    10.00 Opening en introductie
    11.15 Close reading Luthertekst(en), plenair
    11.45 Pauze
    12.00 Mapping en Introductie van concepten van Lutherse theologie in hun historische en controverstheologische context.
    12.30 Lunchpauze
    13.15 Bevraging van de concepten en nadere discussie, in groepen
    15.00 Pauze
    15.30 Inbreng en discussie van elementen uit de groepen
    17.00 Pauze met drankje en snack
    17.30 Nadere uitleg bij vraagstellingen uit de groepen en elementen voor een „canon“ van Luthers theologisch denken
    18.30 Vooruitblik op de komende cursusdag
    19.15 Afsluiting / Avondgebed

    Dag 2
    10.00 Opening / Terugblik op de eerste cursusdag: Wat heb ik alvast gevonden, waar wil ik op doordenken?
    10.45 Close reading Luthertekst(en)
    11.45 Pauze
    12.15 Introductie van concepten van Lutherse theologie in hun historische en controverstheologische context, plenair
    12.30 Lunchpauze
    13.15 Bevraging van de concepten en nadere discussie, in groepen
    14.45 Pauze
    15.15 Inbreng en discussie van elementen uit de groepen
    15.45 Wrapping up - Elementen voor de verdere verwerking van de lesstof - Reflectieverslag
    16.00 Good bye

  • Voorbereiding

    • Formuleren van je leervragen voorafgaand aan de cursus.
    • Lezen van de aangegeven literatuur.

    Materiaal voor de voor de voorbereiding wordt (online) beschikbaar gesteld in de digitale leeromgeving BlackBoard. Twee weken voor de start van de cursus ontvangt u hiervoor de inloggegevens.

  • Literatuur

    • Hübner, Florian / Müller, Henrike (eds) – What is Lutheran? Introductions to Theology, Worship, Congregation, Ecumenism and Church Law. Lutheran Theology: German Perspectives and Positions 1, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2019 
    • Alister McGrath 2005 (3rd): Iustitia Dei: A History of the Christian Doctrine of Justification, Cambridge University Press, Cambridge, pp.38-55 ch. 1.4. 
    • Jaroslav Pelikan, 1963, From Luther to Kierkegaard – A Study in the History of Theology, Concordia Publishing House, St. Louis, pp. 49-75, ch. 3 
    • Tuomo Manermaa, 2005, Christ Present in Faith – Luther’s View of Justification, Fortress Press, Minneapolis, pp. 13-42 ch. 1-4 
    • Rene Girard, 1999, I See Satan Fall Like Lightning, Orbis Books Maryknoll, New York, pp. 7-31 ch 1-2  
  • Toetsing

    Reflectieverslag (max 10  pg A4) over enkele van de gepresenteerde concepten en onderwerpen (NL of E) vanuit de vooraf geformuleerde leervragen: Hoe denk je de opgedane kennis en inzicht in de praktijk vorm te kunnen geven? Waar zijn voor jou nieuwe vragen ontstaan die je verder wilt uitzoeken?

  • Studiebelasting

    2 ECTS  (56 uur)
    verdeling uren:

    16 uur college
    10 uur voorbereidende literatuur
    11 uur paper

  • Data en locatie

    30 en 31 maart 2023,
    PThU,  Locatie Amsterdam
    De Boelelaan 1105
    1081 HV Amsterdam

    Dag 1: 10.00 – 20.00
    Dag 2: 10.00 – 16.00

    Overnachting in Amsterdam is niet inbegrepen

  • Docenten

    Dr Boris Gunjevic (Cambridge, Westfield House) Online contribution
    Dr Andreas Wöhle (PThU)

  • Kosten

    € 600
    Inbegrepen zijn:
    Verblijfskosten PThU, colleges en lunches 2 dagen

    Niet inbegrepen:
    Overnachting en diner. Eventueel kan een overnachting via de docent worden geregeld. Neem hiervoor contact op met a.h.woehle@pthu.nl

    Voor predikanten die nog (minimaal) 2 punten hebben in het kader van het aangestuurde deel van de PE wordt deze cursus door de Protestantse Kerk vergoed. 

  • Inschrijven

    Deadline voor inschrijven is 1 maart 2023
    Bij aanmelden via Osiris: kies collegejaar '2022-2023'

    Bij annuleren:
    Onze annuleringsregeling vindt u op de pagina Overige informatie en voorwaarden

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.