Cantate Domino! Basiscursus Liturgie & Muziek


Cantate Domino! Zingen is een onmisbaar element in de kerkdienst. In de coronatijd werd eens te meer duidelijk hoe belangrijk zingen is. En er is veel te zingen! Zingen we een psalm, een lofprijzingslied, een Taizélied, een vroeg-christelijke hymne, een refrein-lied, een acclamatie, een kinderlied, kyrie of bijvoorbeeld een geloofsbelijdenis? En welke muzikale vorm kiezen we?

In het Liedboek voor de kerken (1973) was met name één vorm terug te vinden, de strofische. In het Liedboek (2013) en ook in andere bundels zien we verschillende muzikale vormen. Wat zingen we op welke plek in de liturgie? En waarom? Een eenduidig antwoord is soms niet direct te geven, omdat er verschillende liturgische grondvormen of basismodellen zijn. De Protestantse Kerk in Nederland kent verschillende bronnen op het gebied van liturgie, zoals luthers, klassiek-gereformeerd, neo-calvinistisch, liturgische beweging, evangelisch of basisbeweging. Iedere stroming heeft haar eigen liturgische format en muzikale kenmerken. En in de praktijk lopen de modellen nog al eens door elkaar. In deze tweedaagse cursus gaan we dieper in op de muziek in de verschillende grondvormen. Hoe is de orde opgebouwd? Welke onderdelen kent de liturgie? Wat is de functie van ieder onderdeel? Welke muziek past daarbij en waarom? In deze tweedaagse krijgen deelnemers meer inzicht in de opbouw van liturgie in samenhang met muziek. Theorie en praktijk, samen zingen in de fraaie Maartenskerk in Doorn, gaan hand in hand.

De basiscursus Cantate Domino kan los gevolgd worden als tweedaagse cursus.  Daarnaast dient de cursus ook als benodigde instap voor de tweedaagse cursus Veelkleurig zingen in juni. Voor iedereen die mee wil doen aan de cursus Veelkleurig zingen maar niet over de voorkennis in liturgie en muzikale benadering beschikt, wordt de cursus Cantate Domino sterk aanbevolen. Bij Veelkleurig zingen wordt de basiskennis van de grondvormen als bekend verondersteld.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.