Cantate Domino! Basiscursus Liturgie & Muziek

Cursus in het kort:
Doorn (Maartenskerk, Koningshof, Brandpunt)
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D222320
Locatie
Doorn (Maartenskerk, Koningshof, Brandpunt)
ECTS
2 ECTS
Docenten
Dr. Hanna Rijken, universitair docent Theologie & Muziek (de kunsten) en gastdocenten
Kosten
€ 742
Max. aantal deelnemers
30
Datum
24 t/m 25 april 2023
Deadline inschrijving
1 maart 2023

Cantate Domino! Zingen is een onmisbaar element in de kerkdienst. In de coronatijd werd eens te meer duidelijk hoe belangrijk zingen is. En er is veel te zingen! Zingen we een psalm, een lofprijzingslied, een Taizélied, een vroeg-christelijke hymne, een refrein-lied, een acclamatie, een kinderlied, kyrie of bijvoorbeeld een geloofsbelijdenis? En welke muzikale vorm kiezen we?

In het Liedboek voor de kerken (1973) was met name één vorm terug te vinden, de strofische. In het Liedboek (2013) en ook in andere bundels zien we verschillende muzikale vormen. Wat zingen we op welke plek in de liturgie? En waarom? Een eenduidig antwoord is soms niet direct te geven, omdat er verschillende liturgische grondvormen of basismodellen zijn. De Protestantse Kerk in Nederland kent verschillende bronnen op het gebied van liturgie, zoals luthers, klassiek-gereformeerd, neo-calvinistisch, liturgische beweging, evangelisch of basisbeweging. Iedere stroming heeft haar eigen liturgische format en muzikale kenmerken. En in de praktijk lopen de modellen nog al eens door elkaar. In deze tweedaagse cursus gaan we dieper in op de muziek in de verschillende grondvormen. Hoe is de orde opgebouwd? Welke onderdelen kent de liturgie? Wat is de functie van ieder onderdeel? Welke muziek past daarbij en waarom? In deze tweedaagse krijgen deelnemers meer inzicht in de opbouw van liturgie in samenhang met muziek. Theorie en praktijk, samen zingen in de fraaie Maartenskerk in Doorn, gaan hand in hand.

De basiscursus Cantate Domino kan los gevolgd worden als tweedaagse cursus.  Daarnaast dient de cursus ook als benodigde instap voor de tweedaagse cursus Veelkleurig zingen in juni. Voor iedereen die mee wil doen aan de cursus Veelkleurig zingen maar niet over de voorkennis in liturgie en muzikale benadering beschikt, wordt de cursus Cantate Domino sterk aanbevolen. Bij Veelkleurig zingen wordt de basiskennis van de grondvormen als bekend verondersteld.

 • Doelgroep

  Predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers. Er zijn enkele plaaten beschikbaar voor kerkmusici met een  bevoegdheidsverklaring.

 • Doelstelling

  • De deelnemers hebben na afloop van de cursus een verdiepte kennis van verschillende grondvormen van liturgie in samenhang met muzikale vormen.
  • De deelnemers hebben inzicht ontwikkeld in verschillende liedculturen en bronnen van liturgie en bijbehorende begrippen, zoals liedvorm, acclamatie, aanbiddingslied, kyrie en Gloria, ordinarium, confractorium etc.  
  • De deelnemers kunnen reflecteren op de rol van muziek in de liturgie in samenhang met geloofsbeleving.
  • De deelnemers kunnen deze kennis toepassen in het invullen van een orde van dienst, aansluitend bij de (veelkleurige) spiritualiteit in een specifieke  gemeente.
 • Competenties

  hymnologische en liturgische bekwaamheid, praktisch-theologisch, historische, ritueel-muzikale bekwaamheid.

 • Literatuur

  De literatuur voor de cursus komt vooraf beschikbaar via Blackboard.

 • Opzet

  Voorlopig programma:

  Maandag 24 april

  • 9.30-10.00         Ontvangst
  • 10.00-10.30       Opening ochtendgebed
  • 10.30-11.00       Workshop Zingen
  • 11.00-11.45       Kennismaking: inhoud, leerdoelen, werkwijze, programma, afspraken
  • 11.45-12.30       Lezing Basis: Gregoriaans, ordinarium, proprium, recitatieven, getijdenliturgie
  • 12.30-14.00       Lunch en pauze
  • 14.00-16.00       Muziek & Liturgie -Deel I Tot Gods Eer: Lutherse traditie & Liturgische beweging
  • 16.00-16.15       Pauze
  • 16.15 -17.45      Muziek & Liturgie -Deel II Tot Gods Eer: Klassiek gereformeerd & Neo-calvinisme
  • 18.00-19.00       Maaltijd
  • 19.30-21.00       Zangavond Muziek & Liturgie Zangavond Muziek & Liturgie
  • 21.15-21.45       Gezongen avondgebed Gezongen avondgebed

  Dinsdag 25 april

  • 8.00-8.30            Ontbijt
  • 08.45-9.15          Ochtendgebed
  • 09.15-9.45          Workshop Zingen
  • 9.45-12.30          Muziek & Liturgie - Deel III Tot Gods Eer: ‘Praise & Worship’ & overige inspiratiebronnen.
  • 12.30-13.30       Lunch en pauze
  • 13.30-15.00       Workshop Zingen
  • 15.00-15.30       Afronding Reflectie en opbrengst
  • 15.45-16.15       Afsluiting (Gebed)
 • Toetsing

  De deelnemers leveren na afloop van de cursus een orde van dienst in met een toelichting bij de muzikale keuzes die gemaakt zijn.

 • Data en locatie

  24 en 25 april 2023 in Doorn (Maartenskerk, Koningshof, Brandpunt):

  • Maartenskerk en Koningshof
   Kerkplein, 3941 HV, Doorn
  • Het Brandpunt
   Postweg 18, 3941 KA Doorn
 • Kosten

  De cursuskosten bedragen  €742. Dit is inclusief het verblijf in de Maartenskerk en Koningshof en de overnachting bij Het Brandpunt.

  Voor predikanten en kerkelijk werkers die nog (minimaal) 2 punten hebben in het kader van het aangestuurde deel van de PE wordt deze cursus door de Protestantse Kerk vergoed. 

 • Inschrijven

  • De deadline voor inschrijven is 1 april 2023.
  • Bij aanmelden in Osiris kies voor collegejaar '2022-2023'
  • NB: De cursus staat open voor predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers. Daarnaast is een aantal plaatsen beschikbaar voor kerkmusici.  Bent u kerkmusicus en wilt u zich inschrijven? Vul dan in Osiris bij de vraag 'Wat is uw functie? uw achtergrond in bij de optie 'anders'.

  Bij annuleren:
  Onze annuleringsregeling vindt u op de pagina Overige informatie en voorwaarden

 • Gerelateerde cursussen

  Naast deze cursus worden in het voorjaar van 2023 twee andere muziekcursussen aangeboden. Dat zijn: 

  Alle muziekcursussen zijn los van elkaar te volgen. De cursus Cantate Domino wordt sterk aanbevolen als instapcursus bij de cursus Veelkleurig zingen.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.