The Adventures of Lady Wisdom. Hokhma/Sophia in Jewish and Christian Traditions

Cursus in het kort:
Online / UCU / PThU
3 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D212202
Locatie
Online / UCU / PThU
ECTS
3 ECTS
Docenten
Dr. G.M.G. Teugels,
Halyna Teslyuk (UCU)
Max. aantal deelnemers
20
Datum
1 september t/m 30 november 2021
Deadline inschrijving
23 augustus 2021

Beschrijving

NB: Deze cursus wordt ook als seminar aangeboden aan Masterstudenten, zowel van de PThU als van de Ukrainian Catholic University (UCU) in Lviv (Oekraïne) en staat open voor andere (internationale) studenten. De voertaal is daarom Engels. In het kader van de nascholing kan deze cursus in twee varianten gevolgd worden: een korte variant die bestaat uit het volgen van de gefilmde hoorcolleges, enige literatuur en de online toetsen. Deze variant is individueel vanuit huis te volgen (1 ect.) Bij de uitgebreide variant neemt u bovendien deel aan de literatuuropdrachten en werkcolleges, waarbij deelnemers in groepen samenwerken (3 ects). De cursus wordt gegeven in blok 1 van het academiejaar 2020-21 (sept-nov).

De cursus geeft een overzicht van de figuur van de gepersonifieerde Wijsheid zoals ze wordt gepresenteerd in de Hebreeuwse Bijbel (Job, Spreuken) en in de interpretatie in Tweede tempelteksten (apocriefen van het OT, Dode Zeerollen), Joods-Hellenistische literatuur (Philo), Nieuwe Testament, kerkvaders, protestantse mystiek en moderne denkers (Thomas Merton e.a.), evenals orthodoxe iconen. Elke week wordt er aandacht besteed aan één literaire traditie (bijvoorbeeld Hebreeuwse Bijbel, Philo, rabbijnse literatuur, Merton etc.), en er is één week over iconen.

De teksten en iconen worden in hun religieuze en cultuurhistorische achtergrond, door verschillende experts geïntroduceerd in gefilmde cursussen die deelnemers elke week voorafgaand aan de bijeenkomst bekijken. Tijdens de contacturen bespreken deelnemers, studenten en docenten het gefilmde college, stellen en beantwoorden ze vragen, bespreken de bronteksten en aanvullend materiaal. Daarnaast (in de 3 ects variant) werken studenten zelfstandig of in groepen aan opdrachten en onderzoek.

Deze cursus biedt een verkenning van de avonturen van Wijsheid in een unieke mix van christelijke en joodse inhoud en interactie, westers en oosters christendom, tekstueel en iconografisch materiaal, oude en moderne bronnen, en Joodse Studies, vrouwenstudies en andere disciplines van de theologische encyclopedie.

 • Doelstelling

  Deelnemers kunnen:

  • belangrijke literaire bronnen over de gepersonifieerde Wijsheid in hun historische en religieuze context plaatsen, duiden, en met elkaar vergelijken.
  • de interpretatietechnieken en de achterliggende opvattingen over de Schrift zoals die tot uiting komen in de bestudeerde bronnen herkennen en analyseren aan de hand van concrete voorbeelden.
  • iconografische afbeeldingen van Sophia duiden in het licht van de Bijbelse bronteksten en bovengenoemde tekstuele interpretaties.
  • de besproken teksten en afbeelding analyseren met aandacht voor aspecten van gender
 • Competenties

  Hermeneutische en academische bekwaamheid

 • Doelgroep

  Theologen, filosofen, belangstellenden (academisch niveau)

 • Opzet van de cursus

  Deze cursus wordt ook als seminar aangeboden aan Masterstudenten, zowel van de PThU als van de Ukrainian Catholic University (UCU) in Lviv (Oekraïne). De voertaal is Engels. In het kader van de nascholing kan deze cursus in twee varianten gevolgd worden: een korte variant die bestaat uit het volgen van de gefilmde hoorcolleges, enige literatuur en de online toetsen. Deze variant is individueel vanuit huis te volgen ( 1 ect.). Bij de uitgebreide variant neemt u bovendien deel aan de literatuuropdrachten en werkcolleges, waarbij deelnemers in groepen samenwerken (3 ects). De cursus wordt gegeven in blok 1 van het academiejaar 2020-21 (sept-nov)

  De gefilmde colleges zijn gedoceerd door docenten van de PThU, UCU en gastdocenten. In onderstaand overzicht worden de experts genoemd die het gefilmd college geven. De werkcolleges worden gegeven Lieve Teugels en/of Halyna Teslyuk.

  Elk deel wordt in 1 week afgerond. De gefilmde hoorcolleges kunnen op een gekozen moment in die week worden bestudeerd en later teruggekeken.

  Overzicht van de onderwerpen:

  1. Wisdom (Hokhma/Sophia) in the Hebrew Bible

  • Lecturer: Halyna Teslyuk

  2. The connection between Torah and Wisdom in the Old Testament and apocryphal texts

  • Lecturer: Halyna Teslyuk

  3. Wisdom in Second Temple texts (Philo, Dead Sea Scrolls)

  • Lecturers: Oleh Kindy; Lieve Teugels; Eibert Tigchelaar

  4. From Wisdom to Logos in the New Testament

  • Lecturer: Ekatherini Tsalambouni; Halyna Teslyuk

  5. Sofia and Logos in Church fathers

  • Lecturer: Oleh Kindy

  6. Wisdom as Torah in Rabbinic Literature pt 1

  • Lecturer: Lieve Teugels

  7. Wisdom as Torah in Rabbinic Literature pt 2

  • Lecturer: Lieve Teugels

  8. Iconography of Sophia in the Byzantine church tradition

  • Lecturers: Liesbeth van Es (Icon Museum Kampen); David Chichua (PThU Scriptorium); Lieve Teugels (interviewer); Natalia Salo (UCU).

  9. Sophia in Protestant Mysticism

  • Lecturer: Kick Bras

  10. Sophia in the thought and texts of Thomas Merton

  • Lecturer: Kick Bras

 • Voorbereiding

  Elke week het gefilmde college bestuderen, literatuur bestuderen en opdrachten uitvoeren

 • Toetsing

  Wekelijks online toets over behandelde stof

 • Literatuur

  Peter Schaefer (2002) Mirror of his Beauty, Princeton University Press

  Verdere literatuur op Blackboard

 • Locatie

  Online; werkcolleges online op dinsdag (UCU) of vrijdag (PThU, mogelijk af en toe op locatie op vrijdag)

 • Studiepunten

  • Versie A, online colleges en online toetsing: 1 EC
  • Versie B, online colleges, werkcolleges, literatuur en online toetsing: 3 EC
 • Data

  September 2021 – november 2021

 • Docenten

  Lieve Teugels (PThU) en Halyna Teslyuk (UCU)

 • Kosten

  • Variant A (online): € 250,-
  • Variant B € 750,-

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.