Diaconale training - Leren geloven in diaconaal handelen

Cursus in het kort:
Nieuw Hydepark, Doorn
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D212214
Locatie
Nieuw Hydepark, Doorn
ECTS
2 ECTS
Docenten
Dr. P.E.M. Meijers,
Prof. dr. T. Tromp
Kosten
€ 850
Max. aantal deelnemers
20
Onderzoeksgroep
Practices
Datum
30 september t/m 1 oktober 2021
2 december 2021 Terugkomdag
Deadline inschrijving
2 augustus 2021

Beschrijving

Bij het diaconaat zijn veel vrijwilligers betrokken, maar zij krijgen weinig tot geen inhoudelijke begeleiding. Het geloofskarakter van wat de diakenen en diaconale vrijwilligers doen blijft meestal impliciet. Het geloof kan het handelen motiveren, maar omgekeerd kan het handelen het geloof ook voeden. Het is bemoedigend en werkt bevruchtend om dit met elkaar expliciet te maken. Dit verbetert de wisselwerking van diaconaat met andere werkvelden als gemeenteopbouw, pastoraat, vorming en toerusting, liturgie en prediking.

Juist hier ligt een verantwoordelijkheid voor de professionele theoloog. Bij ‘inhoudelijke begeleiding’ gaat het erom te leren hoe het handelen en het geloven met elkaar in verband staan. Diaconaal handelen levert kennis op (over God, de samenleving en onszelf) en wij veranderen er door.

De training helpt predikanten en kerkelijk werkers om hiermee in hun eigen gemeente aan de slag gaan. Het vertrekpunt zijn de activiteiten van diakenen en diaconale vrijwilligers. Waar gaat het hen om en hoe brengen zij dat in verband brengen met hun geloof? Tijdens de training onderzoekt u de manieren van geloven die in het diaconale handelen van de vrijwilligers zelf te vinden zijn.

De training start met een tweedaagse bijeenkomst over de eigen betrokkenheid bij diaconaat en de theologische visie daarop. Met het oog daarop verricht u voorwerk en leest u de reader. Met de vruchten van deze tweedaagse, gaat u in de volgende drie maanden aan de slag in de eigen gemeentepraktijk. De afsluitende dag staat in het teken van eindpresentaties van alle deelnemers.

 • Doelgroep

  Predikanten en kerkelijk werkers

 • Doelstelling

  Predikanten en kerkelijk werkers

  • ontwikkelen een eigen – theologisch gefundeerde – visie op hun betrokkenheid op diaconaat;
  • verwerven kennis en vaardigheden met betrekking tot hun rol als theologisch begeleider in relatie tot diakenen en diaconale vrijwilligers;
  • ontwikkelen op basis daarvan een visie op de verbinding van verschillende werkvelden (gemeenteopbouw, vorming en toerusting, pastoraat, liturgie en verkondiging) met diaconaat.
 • Competenties

  Theologische, diaconale en agogische competentie

 • Voorbereiding

  Ter voorbereiding lezen de cursisten een syllabus met literatuur, die ze tijdig voor aanvang van de cursus zullen ontvangen. Ook beschrijven ze een casus uit hun eigen werkveld waarin hun ervaring met en/of hun visie op diaconaat tot uiting komt.

 • Literatuur

  Een reader waarin relevante literatuur is verzameld.

 • Toetsing

  De cursisten schrijven een paper (ca. 3.000 woorden) waarin ze verslag doen van een onderzoekje rond diaconaat op hun eigen werkplek. Daarin komt zowel hun eigen visie op diaconaat aan de orde als ook hun visie op de verschillende rollen in de gemeente of op de werkplek met betrekking tot diaconaat. Tenslotte doen ze voorstellen voor de manier waarop ze diaconaat in de toekomst in hun eigen werksituatie in praktijk (gaan) brengen. De paper wordt gepresenteerd aan de overige cursisten en met hen besproken.

  Aantal studiepunten: 2 ECTS


Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.