De theologie van Pinksteren in het nieuwe liedboek

Cursus in het kort:
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D212217
ECTS
2 ECTS
Docenten
Dr. C.S.H. Rijken,
Prof. dr. P.M. Wisse
Kosten
€ 720
Max. aantal deelnemers
20
Datum
2 mei t/m 30 juni 2022 Onder voorbehoud

De inschrijving staat open, er zijn nog een aantal plekken beschikbaar.

Staat u reeds ingeschreven voor deze cursus? U hoeft dan op dit moment niets te doen, wij zetten uw aanmelding over naar cursusjaar 21-22.

Indien u zich wilt afmelden voor de cursus dan ontvangen wij uw afmelding via: cbs@pthu.nl (zie onze annuleringsvoorwaarden: Overige informatie en voorwaarden - Protestantse Theologische Universiteit (pthu.nl)

Beschrijving

In deze tweedaagse benaderen we een afdeling in het Liedboek vanuit zowel een muzikaal als een theologisch perspectief. Het gaat daarbij om de liederen rondom Pinksteren en breder liederen in het Liedboek waarin de Heilige Geest een belangrijke rol speelt. Zo sla je twee vliegen in één klap: je verbreedt je kennis van de theologie van de Heilige Geest, zodat je met meer vrucht kunt voorgaan in de diensten rond Pinksteren. Tegelijkertijd ontdek je de verbindingen tussen allerlei vormen van theologie van de Geest en de pinksterliederen in het Liedboek. Natuurlijk gaan we die liederen uit het Liedboek ook muzikaal met elkaar verkennen. Kortom: na het volgen van deze cursus ben je helemaal klaar voor de tijd van Pinksteren in 2021! Thema’s die bijvoorbeeld aan de orde komen zijn: de heilige Geest als vrouw, als Ruach, de rol van de Geest in de Schepping en de rol van de Geest in het Oude Testament. Spannend is ook de vraag wat de vragen rond de gaven van de Geest met onze liederen rond Pinksteren doen. Roept de Geest muziek op en welke dan?


 • Doelgroep

  Predikanten, geestelijk verzorgers en kerkelijk werkers

 • Doelstellingen

  Deelnemers kunnen na afronding van deze cursus

  – Een aantal belangrijke trends in de ontwikkeling van het denken over de leer van de Heilige Geest omschrijven

  – Deze trends in verschillende soorten liederen in het Liedboek herkennen, met inachtneming van de historische context waarin die liederen zijn ontstaan

  – De plaats van liederen in de pinkstertijd in de liturgie bepalen en daarbij rekening houden met de context waarin de dienst wordt gehouden, zowel in de tijd als in een bepaalde theologische traditie

  – Kritisch en constructief reflecteren op de vernieuwing van het gedachtegoed en het liedgoed van hun gemeente

  – De gemeente voor deze vernieuwing enthousiasmeren, zowel vanuit muzikaal als ook vanuit theologisch perspectief

 • Competenties

  hermeneutische bekwaamheid, hymnologische en liturgische bekwaamheid, praktisch-theologisch, historische, ritueel-muzikale bekwaamheid.

 • Voorbereiding

  Aan de hand van vooraf te lezen literatuur wordt de kennis van de hedendaagse pneumatologie verdiept zodat deelnemers in staat zijn deze met het materiaal uit het Liedboek te verbinden.

 • Literatuur

  Wordt bij inschrijving bekend gemaakt, kern is het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013).

 • Toetsing

  De deelnemers maken een opzet voor een viering en preekschets en reflecteren op de verbanden.

 • Datum & locatie

  Datum

  Mei-juni 2022 (onder voorbehoud)

  Locatie

  Nieuw Hydepark, Doorn (onder voorbehoud)

 • Cluster

  Deze cursus is onderdeel van het cluster I will sing with the Spirit. Andere cursussen in dit cluster:

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.