De geest van de Psalmen

Cursus in het kort:
Doorn (Maartenskerk, Koningshof, Brandpunt)
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D212216
Locatie
Doorn (Maartenskerk, Koningshof, Brandpunt)
ECTS
2 ECTS
Docenten
Prof.dr. K. Spronk
Kosten
€ 720
Max. aantal deelnemers
20
Datum
9 t/m 10 mei 2022
Deadline inschrijving
28 maart 2022

Beschrijving

In deze cursus ervaren we de rijkdom van de Psalmen, niet alleen in tekst, maar ook muzikaal. Hoe zouden de psalmen in de bijbelse tijd geklonken kunnen hebben? In hoeverre klinkt dat door in de huidige synagogale liturgie? Horen we dat nog terug in de liturgische muziek in de vroege kerk, met het Gregoriaans en met de Oosters-orthodoxe muziekpraktijk? In hoeverre doen we de psalmen recht in de manier waarop we ze nu zingen?

We gaan met deze vragen aan de slag, niet alleen aan de hand van literatuur en lezingen, maar we richten ons ook zingend en luisterend op de rubriek van psalmen en cantica in het Liedboek. Welke vormen en nieuwe toonzettingen komen we tegen en hoe zijn deze toepasbaar in de liturgie? Speciale aandacht zal worden gegeven aan psalmen waarin Gods Geest direct of indirect een rol speelt, zoals Psalm 51, 67 en 104.

 • Doelgroep

  Predikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers.

 • Doelstelling

  - De deelnemers hebben na afloop van de cursus een verdiepte kennis van de muzikale achtergronden in de Bijbel, het Jodendom en de kerkgeschiedenis van de hedendaagse liturgie zoals die met name vorm krijgt in het Liedboek (2013).

  - De deelnemers zijn na afloop van de cursus in staat het materiaal dat het Liedboek (2013) biedt op een theologisch en liturgisch gereflecteerde manier in te zetten in de voorbereiding van vieringen in relatie tot de context van de eigen gemeentes of vieromgeving.

 • Competenties

  Hermeneutische bekwaamheid, hymnologische en liturgische bekwaamheid, praktisch-theologisch, historische, ritueel-muzikale bekwaamheid.

 • Voorbereiding

  Volgt nog.

 • Literatuur

  Wordt bij inschrijving bekend gegeven, kern is het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (2013).

 • Toetsing

  De deelnemers maken een opzet voor een gemeenteavond waarin zij met gemeenteleden hun ervaringen van deze cursus delen of schrijven er een artikel over voor het kerkblad.

 • Datum en locatie

  9-10 mei 2022 in Doorn (Maartenskerk, Koningshof, Brandpunt)

 • Cluster

  Deze cursus is onderdeel van het cluster I will sing with the Spirit. De andere cursussen in dit cluster zijn:

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.