De pastor als ethicus

Cursus in het kort:
Brandpunt, Doorn
2 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D202105
Locatie
Brandpunt, Doorn
ECTS
2 ECTS
Docenten
Prof.dr. T.A. Boer
Kosten
€ 600
Max. aantal deelnemers
20
Onderzoeksgroep
B
Datum
21 t/m 22 juni 2021
Deadline inschrijving
19 april 2021

Deze cursus is in verband met de coronamaatregelen verplaatst naar 21-22 juni. Er zijn nog plekken beschikbaar. 

Omgaan met morele keuzes in de beroepspraktijk

De predikant heeft in het pastoraat op twee manieren met ethiek te maken. De ethiek van het pastoraat betreft keuzen van de pastor: hoe gaat zij of hij om met macht en gezag, met schaarse tijd, te hoog gestelde of botsende verwachtingen, met pijnlijke of gevoelige informatie, met pluraliteit in de gemeente, met persoonlijke vriendschappen, of – zoals inmiddels actueel is – met risico’s van besmetting en verspreiding van een virus?

Ethiek in het pastoraat gaat over de pastorant die behoefte kan hebben aan morele coaching. Voorbeelden zijn vragen rondom seksualiteit en gender, echtscheiding, keuzen rondom prenataal onderzoek met de mogelijkheid van zwangerschapsafbreking, keuzen rondom het levenseinde, rond burgerlijke ongehoorzaamheid.

In deze tweedaagse cursus richten we ons op beide niveaus van morele reflectie. Er wordt een methode aangereikt voor het omgaan met morele vragen. We gaan in op de rol van de Bijbel in de omgang met ethische vraagstukken. Op beide dagen gaan we exemplarisch dieper in op concrete vraagstukken. Op dag één gaat  het over omgaan met geheimen; op dag twee over ingrijpende medische beslissingen.

 • Doelstelling

  Na deze cursus:

  • hebben de deelnemers kennisgenomen van het Utrechtse stappenplan ethiek;
  • zijn ze in staat om leiding te geven aan het morele gesprek in de plurale gemeente;
  • hebben ze verbindingen gelegd tussen hedendaagse ethische vragen en bronnen uit Schrift en traditie;
  • zijn ze in staat om deze kennis toe te passen op het terrein van enkele concrete vragen;
  • en hebben ze zicht gekregen op de wijze waarop zij kunnen omgaan met ethische vragen die het eigen functioneren als pastor betreffen.
 • Doelgroep

  Gemeentepredikanten, kerkelijk werkers en instituutsgebonden geestelijk verzorgers met een interesse voor ethiek en/of met een behoefte om beter om te kunnen gaan met complexe ethische vraagstukken in een plurale gemeente of een plurale instelling.

 • Competenties

  In deze cursus wordt gewerkt aan de volgende competenties: pastorale competentie, hermeneutische competentie, ethische competentie.

 • Voorbereiding

  Voorafgaand aan de cursus lezen de cursisten ongeveer 150 pagina’s literatuur. Lezing daarvan wordt verondersteld zodat tijdens de cursus daarop kan worden voortgebouwd.

 • Literatuur

  • Henk ten Have, Ruud ter Meulen en Evert van Leeuwen, Medische ethiek. Derde, herziene druk (of later). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2009. Daarvan Hoofdstuk 7, Communicatie (over geheimhouding).
  • L.L.E. Bolt (2003), Het stappenplan: een structuur voor ethische reflectie en discussie. In: L.L.E. Bolt, M.F. Verweij & J.J.M. van Delden (et al.), Ethiek in praktijk (pp. 17-32). Tweede, geheel herziene druk. Assen.
  • Theo Boer, ‘Moreel beraad en moreel beleid in de kerk’, Praktische Theologie 35, 2 (2008), 136-48 (over pluraliteit)
  • Theo Boer en Dick Mul, ‘The Bible and Medical Ethics’, in: CMF-Bulletin 2014, 2 (internationale special, juli 2014), 4-7 (over de vier bijdragen van de Bijbel aan de theologische ethiek volgens James M. Gustafson).
  • Twee of drie aanvullende artikelen over ethische thema’s die bij de aanvang van de cursus op dat moment actueel zijn.
 • Toetsing

  De deelnemers schrijven een casestudy van maximaal 3.000 woorden over een concreet ethisch vraagstuk ‘in het pastoraat’ of ‘van het pastoraat’. Dit paper maakt gebruik van de cursusliteratuur plus tenminste één andere wetenschappelijke tekst.  

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.