Home/Onderwijs/Praktische informatie/Kwaliteitszorg onderwijs

Kwaliteitszorg onderwijs

Kwaliteitszorg beoogt een systematische aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs. Dit doet de PThU niet zozeer omdat dit volgens de door de wetgever gestelde eisen moet, maar vooral omdat de PThU voor goed onderwijs wil staan. Kwaliteitszorg start met het formuleren van een kwaliteitsopvatting, deze wordt geconcretiseerd (plan), gemeten (do en check) en beïnvloed (act). De concretisering, meting en beïnvloeding vormen de input voor een volgende cyclus die opnieuw start met de (her)formulering van de kwaliteitsopvatting. Daarmee is kwaliteitszorg per definitie een cyclisch proces in de vorm van een Plan-Do-Check-Act-cyclus.

In het kwaliteitsbeleid onderwijs heeft de PThU vastgelegd hoe zij vorm geeft aan de kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Bekijk het kwaliteitsbeleid.

Bekijk de bijlagen bij het beleid.