Home/Over de PThU/Organisatie/Commissies/Bibliotheekcommissie

Bibliotheek- en archiefcommissie

Docenten en studenten hebben via de Bibliotheek- en archiefcommissie invloed op het bibliotheekbeleid. In de samenwerking met partnerinstellingen wordt gekeken hoe de collecties elkaar kunnen aanvullen en versterken. Er zijn overeenkomsten gesloten met de universiteitsbibliotheken van VU Amsterdam en Rijksuniversiteit Groningen over collectievorming en dienstverlening ten bate van medewerkers en studenten. Taken en bevoegdheden van de commissie zijn omschreven in het Bibliotheekreglement PThU. De leden van de commissie vinden notulen en andere vergaderstukken op een speciaal voor hen toegankelijk deel op Blackboard.

De samenstelling van de commissie is per 1 januari 2019:

De studentleden zijn:

  • Ad Borsje (Amsterdam) en Jasper Dijkman (Groningen).