Commissie wetenschapsbeoefening

De Commissie Wetenschapsbeoefening is een adviesorgaan ten behoeve van het College van Bestuur. De commissie heeft tot taak de coördinatie, voortgang en integratie van het totale onderzoekprogramma van de universiteit te behartigen. Tevens heeft de commissie tot taak advies uit te brengen over de kwaliteit en haalbaarheid van een voorgenomen promotiestudie. Daartoe leggen beoogd promotor en kandidaat promovendus een opleiding- en begeleidingsplan voor het promotieonderzoek voor.

Commissie Wetenschapsbeoefening

Vergaderdata 2021-2022 aanleveren vergaderstukken

Schema volgt spoedig.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.