Home/Over de PThU/Organisatie/College van bestuur

College van bestuur

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de universiteit. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden en het beheer van de universiteit. Het college van bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht. De zittingstermijn van het bestuur is vier jaar. Herbenoeming is mogelijk voor maximaal een termijn van vier jaar. De raad van toezicht is benoemd door de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het college van bestuur wordt in haar taken bijgestaan door de manager bedrijfsvoering, de directeur onderwijs en de raad van advies.

Directeur Onderwijs
Dr. Ciska Stark
Directeur Onderwijs
f.stark@pthu.nl
Secretaris college van bestuur en manager bedrijfsvoering