Dr. C.A. Korpel

Universitair Hoofddocent Oude Testament
Old Testament / Judaism

Sleutelpublicaties

 •  M.C.A. Korpel, "Unit Delimitation as a Guide to Interpretation: A Status Quaestionis", in: Guillaume Bady, Marjo Korpel, Les délimitations éditoriales des Écritures des bibles anciennes aux lectures modernes (Pericope, 11), Leuven 2020, 3-33. (Open access).
 • M.C.A. Korpel, "A Subdued Demon in Exodus 15:7-8", Vetus Testamentum 69 (2019), 60-68.
 • M.C.A. Korpel (met J.C. de Moor), Adam, Eva en de Duivel: Kanaänitische mythen en de Bijbel, Vught: Skandalon, 2016, 336 pp. 
 • Korpel, M.C.A. (2011), met J.C. de Moor, 2011: DE ZWIJGENDE GOD,  Vught: Skandalon.
 • Korpel, M.C.A. (2011), "The Messianic King: Isaiah 10:33-11:10", in: Göran Eidevall & Blazenka Scheuer (eds.), Enigmas and Images: Studies in Honor of Tryggve N.D. Mettinger (Coniectanea Biblica. Old Testament series, 58), Winona Lake: Eisenbrauns, 2011, 147-159.

Gepubliceerde boeken en geredigeerde bundels

 • 2020: Korpel, M.C.A. (met G. Bady) (red.), Les délimitations éditoriales des Écritures des bibles anciennes aux lectures modernes / Editorial Delimitations of the Scriptures from Ancient Bibles to Modern Readings (Pericope, 11), Leuven: Peeters. 276 pp.
 • 2017: Korpel, M.C.A. (met P. Sanders) (red.), Textual Boundaries in the Bible: Their Impact on Interpretation (Pericope, 9), Leuven: Peeters. 242 pp.
 • 2016: M.C.A. Korpel (with L.L. Grabbe) (eds), Open-Mindedness in the Bible and Beyond: A Volume of Studies in Honour of Bob Becking  (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies, 616), London: Bloomsbury/T&T Clark. 384 pp.2016: M.C.A. Korpel (with J.C. de Moor), Adam, Eva en de Duivel: Kanaänitische mythen en de Bijbel, Vught: Skandalon, 2016, 336 pp. (Dutch translation of  Adam, Eve, and the Devil, with new findings).2015: Korpel, M.C.A. (with J.C. de Moor), Adam, Eve, and the Devil: A New Beginning,  second enlarged edition, Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2015. 358 pp.
 • 2014:  Korpel, M.C.A. Adam (with J.C. de Moor), Eve, and the Devil: A New Beginning (Hebrew Bible Monographs, 65), Sheffield: Sheffeld Phoenix Press
 • 2011: DE ZWIJGENDE GOD, met J.C. de Moor, Vught: Skandalon.
 • 2011: The Silent God,  with J.C. de Moor, Leiden: Brill.
 • 2009: The Impact of Unit Delimitation on Exegesis (Pericope, 7), met R. de Hoop en S.E. Porter, Leiden: Brill.
 • 2007: Method in Unit Delimitation (Pericope 6), met J.M. Oesch en S.E. Porter, Leiden: Brill.
 • 2006: Tussen Caïro en Jeruzalem: Studies over de Bijbel en haar Context (bij het afscheid van M. Dijkstra en K. Vriezen), met B. Becking en J.A. Wagenaar, Utrecht: Universiteit Utrecht.
 • 2005: Layout Markers in Biblical Manuscripts and Ugaritic Tablets (Pericope 5), met J.M. Oesch, Assen: van Gorcum.
 • 2003: Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature (Pericope 4), met J.M. Oesch, Assen: van Gorcum.
 • 2002: Studies in Scriptural Unit Division (Pericope, 3), met J.M. Oesch. Assen: Van Gorcum.
 • 2001: The  Structure of the Book of Ruth (Pericope 2), Assen: van Gorcum.
 • 2001: Only One God? Monotheism in Ancient Israel and the Veneration of the Goddess Asherah, met B. Becking, M. Dijkstra, K.J.H. Vriezen, Sheffield: Sheffield Academic Press.
 • 2000: Delimitation Criticism: A New Tool in Biblical Scholarship (Pericope 1), met J.M. Oesch, Assen: van Gorcum.
 • 1999: The Crisis of the Israelite Religion: Trans-formation of Religious Traditions in Exilic and Post-Exilic Times, met B. Becking, Leiden: Brill.
 • 1998: The Structure of Classical Hebrew Poetry: Isaiah 40-55, met J.C. de Moor, Leiden: Brill.
 • 1990: A Rift in the Clouds: Ugaritic and Hebrew Descriptions of the Divine, Münster: Ugarit-Verlag.

Overzicht van publicaties