Dr Marjo C.A. Korpel

Universitair Hoofddocent Oude Testament
Amsterdam, Groningen
Old Testament / Judaism

Sleutelpublicaties

 •  M.C.A. Korpel, "Unit Delimitation as a Guide to Interpretation: A Status Quaestionis", in: Guillaume Bady, Marjo Korpel, Les délimitations éditoriales des Écritures des bibles anciennes aux lectures modernes (Pericope, 11), Leuven 2020, 3-33. (Open access).
 • M.C.A. Korpel, "A Subdued Demon in Exodus 15:7-8", Vetus Testamentum 69 (2019), 60-68.
 • M.C.A. Korpel (met J.C. de Moor), Adam, Eva en de Duivel: Kanaänitische mythen en de Bijbel, Vught: Skandalon, 2016, 336 pp. 
 • Korpel, M.C.A. (2011), met J.C. de Moor, 2011: DE ZWIJGENDE GOD,  Vught: Skandalon.
 • Korpel, M.C.A. (2011), "The Messianic King: Isaiah 10:33-11:10", in: Göran Eidevall & Blazenka Scheuer (eds.), Enigmas and Images: Studies in Honor of Tryggve N.D. Mettinger (Coniectanea Biblica. Old Testament series, 58), Winona Lake: Eisenbrauns, 2011, 147-159.

Gepubliceerde boeken en geredigeerde bundels

 • 2020: Korpel, M.C.A. (met G. Bady) (red.), Les délimitations éditoriales des Écritures des bibles anciennes aux lectures modernes / Editorial Delimitations of the Scriptures from Ancient Bibles to Modern Readings (Pericope, 11), Leuven: Peeters. 276 pp.
 • 2017: Korpel, M.C.A. (met P. Sanders) (red.), Textual Boundaries in the Bible: Their Impact on Interpretation (Pericope, 9), Leuven: Peeters. 242 pp.
 • 2016: M.C.A. Korpel (with L.L. Grabbe) (eds), Open-Mindedness in the Bible and Beyond: A Volume of Studies in Honour of Bob Becking  (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies, 616), London: Bloomsbury/T&T Clark. 384 pp.2016: M.C.A. Korpel (with J.C. de Moor), Adam, Eva en de Duivel: Kanaänitische mythen en de Bijbel, Vught: Skandalon, 2016, 336 pp. (Dutch translation of  Adam, Eve, and the Devil, with new findings).2015: Korpel, M.C.A. (with J.C. de Moor), Adam, Eve, and the Devil: A New Beginning,  second enlarged edition, Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2015. 358 pp.
 • 2014:  Korpel, M.C.A. Adam (with J.C. de Moor), Eve, and the Devil: A New Beginning (Hebrew Bible Monographs, 65), Sheffield: Sheffeld Phoenix Press
 • 2011: DE ZWIJGENDE GOD, met J.C. de Moor, Vught: Skandalon.
 • 2011: The Silent God,  with J.C. de Moor, Leiden: Brill.
 • 2009: The Impact of Unit Delimitation on Exegesis (Pericope, 7), met R. de Hoop en S.E. Porter, Leiden: Brill.
 • 2007: Method in Unit Delimitation (Pericope 6), met J.M. Oesch en S.E. Porter, Leiden: Brill.
 • 2006: Tussen Caïro en Jeruzalem: Studies over de Bijbel en haar Context (bij het afscheid van M. Dijkstra en K. Vriezen), met B. Becking en J.A. Wagenaar, Utrecht: Universiteit Utrecht.
 • 2005: Layout Markers in Biblical Manuscripts and Ugaritic Tablets (Pericope 5), met J.M. Oesch, Assen: van Gorcum.
 • 2003: Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature (Pericope 4), met J.M. Oesch, Assen: van Gorcum.
 • 2002: Studies in Scriptural Unit Division (Pericope, 3), met J.M. Oesch. Assen: Van Gorcum.
 • 2001: The  Structure of the Book of Ruth (Pericope 2), Assen: van Gorcum.
 • 2001: Only One God? Monotheism in Ancient Israel and the Veneration of the Goddess Asherah, met B. Becking, M. Dijkstra, K.J.H. Vriezen, Sheffield: Sheffield Academic Press.
 • 2000: Delimitation Criticism: A New Tool in Biblical Scholarship (Pericope 1), met J.M. Oesch, Assen: van Gorcum.
 • 1999: The Crisis of the Israelite Religion: Trans-formation of Religious Traditions in Exilic and Post-Exilic Times, met B. Becking, Leiden: Brill.
 • 1998: The Structure of Classical Hebrew Poetry: Isaiah 40-55, met J.C. de Moor, Leiden: Brill.
 • 1990: A Rift in the Clouds: Ugaritic and Hebrew Descriptions of the Divine, Münster: Ugarit-Verlag.

2019 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A., "A Subdued Demon in Exodus 15:7-8", Vetus Testamentum  69 (2019) 60-68.

2018 - Wetenschappelijke publicaties

2017 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. (met P. Sanders) (eds), Textual Boundaries in the Bible: Their Impact on Interpretation, Leuven: Peeters, 2017.
 • Korpel, M.C.A. (met P. Sanders), "Preface", in: Korpel, M.C.A., P. Sanders (red.), Textual Boundaries in the Bible: Their Impact on Interpretation, Leuven: Peeters, 2017, vii.
 • Korpel, M.C.A., "The Transition between Isaiah 61 and 62", in: M.C.A. Korpel, P. Sanders (red.), Textual Boundaries in the Bible: Their Impact on Interpretation, Leuven: Peeters, 2017,  67-76
 • Korpel, M.C.A., "Paragraphing of Song 1:1-2:8 in Some Modern Translations", in: M.C.A. Korpel, P. Sanders (red.), Textual Boundaries in the Bible: Their Impact on Interpretation, Leuven: Peeters, 2017, 157-169.
 • Korpel, M.C.A. (met J.C. de Moor), "The Leviathan in the ancient Near East", in: Koert van Bekkum, Jaap Dekker, Henk van de Kamp, Eric Peels (red.), Playing with Leviathan: Interpretation and Reception Reception of Monsters from the Biblical World (Themes in Biblical Narrative), Leiden: Brill, 2017, 3-18.  

2017- Popularisende publicaties

 • M.C.A. Korpel, Bijdrage in rubriek "Openbaring" in PThUnie, juli 2017, p. 32. 
 • M.C.A. Korpel, "Verheerlijking?" (betreft een bijbelstudie bij Marcus 10:23-45, geschreven op verzoek), in: In Gesprek: Werk- en informatieblad van de protestantse vrouwen organisatie, Jaargang 75, Nummer 4 (2016-2017), 4-5. 

2016 - Wetenschappelijke publicaties

 • M.C.A. Korpel (met J.C. de Moor), Adam, Eva en de Duivel: Kanaänitische mythen en de Bijbel, Vught: Skandalon, 2016, 336 pp. (Nederlandse bewerking van Engelse uitgave Adam, Eve, and the Devil, uitgebreid met nieuwe vondsten).
 • M.C.A. Korpel, "The Adamic Myth from Canaan", in: T. Kadari, V. Tohar, M. Poorthuis, A. Houtman (eds), Religious Stories in Transformation: Conflict, Revision and Reception (Jewish and Christian Perspectives, 31), Leiden: Brill, 2016, 23-35.
 • M.C.A. Korpel (met J.C. de Moor), `Creation and Fall in Canaanite Mythology', in: A. Laato, L. Valve (eds), Adam and Eve Story in the Hebrew Bible and in ancient Jewish Writings including the New Testament (Studies in the Reception History of the Bible, 7), Turku/Winona Lake: Åbo Akademi University/Eisenbrauns 2016, 31-45.

2016- Populariserende publicaties

 • M.C.A. Korpel, "Goddelijke tuinen in het oude Nabije Oosten",Schrift 283 (jaar-gang 48/4, sept. 2016, Metamorfosen van het paradijs), 117-123.
 • M.C.A. Korpel, "Gods Geest en onze geest - Psalm 51", Schrift 284 (jaargang 48/5, dec. 2016, Psalmen in fragmenten), 159-161.
 • M.C.A. Korpel, "Adam, Eva buiten de Bijbel", Bijbelblog PThU, 2 juni 2016 (3 pp.).
 • M.C.A. Korpel, "The Unforseen Utility of the Useless: The Future of Academic Theolog, Symposium bij het afscheid van Prof. Bob Becking Utrecht, 2 september 2015', Tijdschrift voor Theologie, 85-86.

2015 - Wetenschappelijke publicaties

 • M.C.A. Korpel (met L.L. Grabbe) (eds), Open-Mindedness in the Bible and Beyond: A Volume of Studies in Honour of Bob Becking  (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies, 616), London: Bloomsbury/T&T Clark, 2015.384 pp.
 • Korpel, M.C.A.(met J.C. de Moor), Adam, Eve, and the Devil: A New Beginning,  second enlarged edition, Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2015. 358 pp.
 • M.C.A. Korpel, `Light and Dark', in: S.E. Balentine, The Oxford Encyclopedia of Bible and Theology, Vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 2015,  43-47.
 • M.C.A. Korpel, `Memories of Exile and Return in the Book of Ruth', in: M.C.A. Korpel, L.L. Grabbe (eds), Open-Mindedness in the Bible and Beyond: A Volume of Studies in Honour of Bob Becking  (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies, 616), London: Bloomsbury T & T Clark, 2015, 151-163.

2015- Popularisende publicaties

 • M.C.A. Korpel, `Ruth, een vreemde vrouw in Juda', in: Hans Debel, Paul Kevers (red.), Een God die geschiedenis schrijft? De Historische Boeken in het Oude Testament, Leuven: Acco 2015, 109-123.
 • M.C.A. Korpel, `Het Psalmenboek: een onuitputtelijke schatkamer', In Gesprek, september 2015, 4-5.
 • M.C.A. Korpel, `Hoelang duurden de zeven scheppingsdagen?', Bijbelblog PThU, 21 mei 2015.
 • Artikelen in Friesch Dagblad, serie `Perspectieven', data: 17 januari 2015, 28 februari 2015, 11 april 2015, 23 mei 2015, 4 juli 2015, 15 augustus 2015

2014 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. (met J.C. de Moor), Adam, Eve, and the Devil: A New Beginning (Hebrew Bible Monographs, 65), Sheffield: Sheffield Phoenix Press.

2014 - Populariserende publicaties

 • M.C.A. Korpel (met J.C. de Moor), "Adam en Eva, een verhaal uit Kanaän", Friesch Dagblad 21-05-2014
 • M.C.A. Korpel (met J.C. de Moor), "Adam, Eve, and the Devil", online publicatie op The Bible and Interpretation, December 2014.
 • M.C.A.Korpel, Zeswekelijkse bijdrage aan rubriek Perspectieven in Friesch Dagblad (10/05, 21/06, 02/08, 13/09, 25/10, 06/12)

2013 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. (2013), with J.C. de Moor, "Reaction to the Contributions of our Reviewers". In B. Becking (ed.), Reflections on the Silence of God: A Discussion with Marjo Korpel and Johannes de Moor (Oudtestamentische studiën, 62). Leiden: Brill, 169-179.

2013 - Populariserende publicaties

 • Korpel, M.C.A., "De maan en de sterren in de Bijbel". In gesprek: werk- en informatieblad van de Gereformeerde Vrouwenbond 71 (2013), nov-dec. nummer, pp. 4-5.
 • Korpel, M.C.A. (31-08-2013). "Plagiaat" het mooiste wat er is. Reformatorisch Dagblad (pp. 8-8).
 • Korpel, M.C.A. (2013). "Bestaat God enkel bij de gratie van ons getuigenis?' Kontekstueel, 27(4), 18-20.
 • Korpel, M.C.A. (2013). "Diepzee-angsten". Schrift, 266 ((jaargang 45/2, april 2013, De slang), 66-69.
 • Korpel, M.C.A. (2013). "Godverlatenheid". Interpretatie: Tijdschrift voor bijbelse theologie, 21(4), 15-18.

2012 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. (2012). Eschmun. WIBIlex bibelwissenschaft.de.Korpel, M.C.A. (2012). Review of Bickel, Bilder als Quellen (Fs. Keel) [Recensie van Bickel, S. et al. (red.) — Bilder als Quellen. Images as Sources. Studies on Ancient Near Eastern artefacts and the Bible inspired by the work of Othmar Keel. (Orbis Biblicus et Orientalis, Sonderband). Bibliotheca Orientalis, 68, 523-528.
 • Korpel, M.C.A. (2012), met J.C. de Moor,. The Silent God (paperback edition). Leiden: Brill.
 • Korpel, M.C.A. (2012). Review of Adrian Schenker, Anfänge der Textgeschichte des Alten Testaments [Recensie van Adrian Schenker, Anfänge der Textgeschichte des Alten Testaments: Studien zu Entstehung und Verhältnis der frühesten Textformen], Review of Biblical Literature. (online pubicatie)

2012 - Populariserende publicaties

 • Korpel, M.C.A. (2012). DE ZWIJGENDE GOD (bijgewerkte tweede druk). Met J.C. de Moor. Vught: Skandalon. 

2011 - Wetenschappelijke publicaties 

 • Korpel, M.C.A. fbot - ring, signet ring. In  J.C. De Moor, B.E.J.H. Becking, & M.C.A. Korpel (eds.), KLY Database: Utensils in the Hebrew Bible. Oudtestamentisch Werkgezelschap (online publicatie)
 • Korpel, M.C.A. byt - house, housing, sachet. In J.C. De Moor, B.E.J.H. Becking & M.C.A. Korpel (eds), KLY Database: Utensils in the Hebrew Bible. Oudtestamentisch Werkgezelschap (online publicatie)
 • Korpel, M.C.A. lpyd - cresset, torch. In J.C. De Moor, B.E.J.H. Becking & M.C.A. Korpel (Eds.), KLY Database: Utensils in the Hebrew Bible(pp. 1-7). Oudtestamentisch Werkgezelschap (online publicatie).
 • Korpel, M.C.A. jwtm - seal, signet ring. In J.C. De Moor, B.E.J.H. Becking & M.C.A. Korpel (Eds.), KLY Database: Utensils in the Hebrew Bible(pp. 1-18). n.v.t.: Oudtestamentisch Werkgezelschap.
 • Korpel, M.C.A. zyq - fiery missile. In J.C. De Moor, B.E.J.H. Becking & M.C.A. Korpel (Eds.), KLY Database: Utensils in the Hebrew Bible(pp. 1-8). n.v.t.: Oudtestamentisch Werkgezelschap.
 • Korpel, M.C.A. "The Messianic King: Isaiah 10:33-11:10". In Göran Eidevall & Blazenka Scheuer (Eds.), Enigmas and Images: Studies in Honor of. Tryggve N. D. Mettinger (Coniectanea Biblica. Old Testament series, 58), Winona Lake: Eisenbrauns, 2011, 147-159.         
 • Korpel, M.C.A., The Silent God. Met J.C. de Moor,  Leiden: Brill.

2011 - Populariserende publicaties

 • Korpel, M.C.A. DE ZWIJGENDE GOD. Met J.C. de Moor. Vught: Skandalon.

2010 - Wetenschappelijke publicaties

2010 - Populariserende publicaties

2009 - Wetenschappelijke publicaties

2009 - Vakpublicaties

2008 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. "De Ester code". In: Annette Merz & Bob Becking (red.), Verhaal als identiteits-code. Opstellen aangeboden aan Geert van Oyen bij zijn afscheid van de Universiteit Utrecht. Utrechtse theologische reeks, 60, 189-205.
 • Korpel, M.C.A. De Ester code. In: Annette Merz & Bob Becking (red.), Utrechtse theologische reeks, 60, 189-205. Utrecht: Universiteit Utrecht.
 • Korpel, M.C.A. Fit for a Queen: Jezebel's Royal Seal. Biblical Aracheology Review, 34(2), 32-37.
 • Korpel, M.C.A. Queen Jezebel's Seal. Ugarit-Forschungen, 38, 379-398.

2008 - Populariserende publicaties

 • Korpel, M.C.A. (21-10-2008). Beeld van Ester wordt vooral bepaald door kinderbijbel. Friesch Dagblad (pp. 2-2).
 • Korpel, M.C.A. (2008). De messiaanse trekken van Barack Obama. Centraal Weekblad 51/52 (pp. 12-13).
 • Korpel, M.C.A. (2008). Is Ester echt rolmodel voor Sarah Palin?. Centraal Weekblad 40 (pp. 8-9).
 • Korpel, M.C.A. (2008). Koningin Izebel en haar zegel. Historica, 31(3), 3-5.

2007 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A., Oesch, J.M. & Porter, S.E. Method in Unit Delimitation. Leiden/Boston: Brill.
 • Korpel, M.C.A. & Moor, J.C. (2007). Paragraphing in a Tibero-Palestinian Manuscript of the Prophets and Writings. In: M.C.A. Korpel, S.E. Porter J.M. Oesch (eds.), Method in Unit Delimitation(pp. 1-34). Leiden: Brill.
 • Korpel, M.C.A. The Demarcation of Hymns and Prayers in the Prophets (2). In: E. Peels & B. Becking (eds.), Psalms and Prayers: Papers Read at the Joint Meeting of the Society of Old Testament Study and the Oud Testamentisch Werkgezelschap in Nederland en België (pp. 140-157). Leiden/Boston: Brill.

2007 - Populariserende publicaties

 • Korpel, M.C.A. (2007). God en berg. Schrift, 2007, 163-166.
 • Korpel, M.C.A. (2007). Godinnen naast JHWH. Schrift, 2007, 49-54.

2006 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. "De reconstructie van de geschiedenis van Israel". In: B. Becking (red.), Studies over de Bijbel en haar context: Studies aangeboden aan Meindert Dijkstra en Karel Vriezen bij hun afscheid van de Universiteit Utrecht, 13 januari 2006 (pp. 57-72). Utrecht: Faculteit der Godgeleerdheid.
 • Korpel, M.C.A. "Seals of Jezebel and Other Women in Authority". Journal of Semitics, 2006, 349-371.
 • Korpel, M.C.A. "The Greek Islands and Pontus in the Hebrew Bible". Old Testament Essays, , 101-117.

2005 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. (2005). Second Isaiah and the Greek Islands. In M. Parsons (Eds.), Text and Task: Scripture and Mission (Fs. John Olley)(pp. 78-89). Carlisle: Paternoster.
 • Korpel, M.C.A. (2005). "Unit Delimination in Ugaritic Cultic Texts and some Babylonian and Hebrew Parallels". In M. Korpel & J.M. Oesch (Eds.), Layout Markers in Biblical Manuscripts and Ugaritic Tablets(pp. 141-160). Assen: Van Gorcum.

2004 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. (2004). Desillusion among Jews in the Postexilic Period. In R.P. Gordon & J.C. de Moor (Eds.), The Old Testament in Its World(pp. 135-157). Leiden: Brill.
 • Korpel, M.C.A. (2004). "God heeft altijd gelijk: Theodicee in het Oude Nabije Oosten". Nederlands theologisch tijdschrift, 58, 196-209.

2003 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. (2003). The Priestly Blessing Revisited (Num. 6:22-27). In: M.C.A. Korpel & J.M. Oesch (Eds.), Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature (Pericope 4)(pp. 61-88). Assen: Van Gorcum.
 • Korpel, M.C.A. (2003). Theodicy in the Book of Esther. In: A. Laato & J.C. de Moor (eds.), Theodicy in the World of the Bible (pp. 334-350). Leiden: Brill.
 • Korpel, M.C.A. (2003). Theodicy in the Book of Ruth. In A. Laato & J.C. de Moor (Eds.), Theodicy in the World of the Bible(pp. 351-374). Leiden: Brill.
 • Korpel, M.C.A. (2003). Who is Who? The Structure of Canticles 8:17. In: M.C.A. Korpel & J.M. Oesch (Eds.), Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature (Pericope 4)(pp. 89-120). Assen: Van Gorcum.

2003 - Vakpublicaties

 • Korpel, M.C.A. (2003). De legende van Aqhat. In R.J. Demarée & K.R. Veenhof (eds.), Zij schreven geschiedenis: Historische documenten uit het Oude Nabije Oosten (2500 - 100 v.Chr.) (pp. 180-189). Leiden / Leuven: Ex Oriente Lux / Peeters.

2002 - Vakpublicaties

 • Korpel, M.C.A. (2002). Preekschets Exodus 3:2. Postille 2002-2003 (pp. 131-134). Zoetermeer: Boekencentrum.
 • Korpel, M.C.A. (2002). Preekschets Genesis 15:11. Postille 2002-2003 (pp. 129-131). Zoetermeer: Boekencentrum.Korpel, M.C.A. (2002). Preekschets Leviticus 26:44. Postille 2002-2003(pp. 134-137). Zoetermeer: Boekencentrum.
 • Korpel, M.C.A. (2002). Preekschets Numeri 6:24-26. Postille 2002-2003(pp. 137-140). Zoetermeer: Boekencentrum.

2001 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. (2001). Asherah Outside Israel. In: B. Becking, M. Dijkstra, M. Korpel & K. Vriezen (Eds.), Only One God? Monotheism in Ancient Israel and the Veneration of the Goddess Asherah(pp. 127-150). London - New York: Sheffiel academic Press.
 • Becking, B.E.J.H., Dijkstra, M., Korpel, M.C.A. & Vriezen, K.J.H. (2001). Only One God? Monotheism in Ancient Israel and the Veneration of the Goddess Asherah. London - New York: Sheffiel Academic Press.
 • Korpel, M.C.A. (2001). The Structure of the Book of Ruth. Assen: Van Gorcum.

2001 - Vakpublicaties

 • Korpel, M.C.A. (2001). Reactie op W.P. Gerritsen - De uitvinding van de spatie. Onze taal, 70(1), 13-14.
 • Korpel, M.C.A. (2001). Ugarit - de stad en haar literatuur. Schrift, 197, 148-151.
 • Korpel, M.C.A. (2001). Ugarit en de Bijbel. Schrift, 197, 152-155.

2000 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. (2000). Unit Division in the Book of Ruth. With Examples from Ruth 3. In: M.C.A. Korpel & J.M. Oesch (Eds.), Delimitation Criticism: A New Tool in Biblical Scholarship (Pericope 1)(pp. 130-148). Assen: Van Gorcum.

2000 - Populariserende publicaties

 • Korpel, M.C.A. "Het oudste beroep van de wereld". In gesprek: werk- en informatieblad van de Gereformeerde Vrouwenbond, 58, 4-5.
 • Korpel, M.C.A. (2000). Structuuranalyse als hulpmiddel voor de exegese. Areopagus, 4(1), 17-21.

1999 - Wetenschappelijke publicaties

 • Becking, B.E.J.H. & Korpel, M.C.A. (1999). The Crisis of the Israelite Religion: Trans-formation of Religious Traditions in Exilic and Post-Exilic Times. Leiden: Brill.
 • Korpel, M.C.A. "Introduction to the Series Pericope". In M.C.A. Korpel & J.M. Oesch (Eds.), Delimitation Criticism: A New Tool in Biblical Scholarship (Pericope 1)(pp. 1-50). Assen: Van Gorcum.
 • Korpel, M.C.A. "Second Isaiah's Coping with the Religious Crisis: Reading Isaiah 40 and 55", in: B. Becking, M.C.A. Korpel (red.), The Crisis of Israelite Religion: Transformation of Religious Tradition in Exilic and Post-Exilic Times, Leiden: Brill, 1999, 90-113.
 • Korpel, M.C.A. "Creator of All", in: K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst (red.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible, 2nd extensively revised ed., Leiden: Brill, 1999,
  208-211.

1998 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. The Structure of Classical Hebrew Poetry: Isaiah 40-55 (OTS, 41), met J.C. de Moor. Leiden: Brill.
 • Korpel, M.C.A. "Consistency with Regard to Tenses: Targum and Peshitta in Two Samples from Deutero-Isaiah", Proceedings of the Fifth International Colloquium Bible and Computer: Translation and Transmission, Aix-en-Provence, 1-4 September 1997, Paris 1998, 195-220 (met J.C. de Moor en F. Sepmeijer).
 • Korpel, M.C.A. "Exegesis in the Work of Ilimilku of Ugarit", in: J.C. de Moor (ed.), Intertextuality in Ugarit and Israel (OTS, 40), Leiden 1998, 86-111.
 • Korpel, M.C.A. "Antwort an Peter Höffken anlässlich der Symmetrie in Jesaja lv", Vetus Testamentum 48 (1998) 97-98.

1998 - Vakpublicaties

 • Korpel, M.C.A. "Asjera buiten Israël", in: B. Becking, M. Dijkstra (red.), Een God alleen . . . ? Over monotheïsme in Oud-Israël en de verering van de godin Asjera, Kampen 1998, 93-113.

1997 - Populariserende Publicaties

 • Korpel, M.C.A. Vier preekschetsen (Jes. 44:3; Jes. 49:14-16; Jes. 51:16; Jes. 46:7) in: Postille 1997-1998, Zoetermeer: Boekencentrum, 1997, 162-174.

1996 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. "Metaphors in Isaiah LV", Vetus Testamentum 46 (1996) 43-55.
 • Korpel, M.C.A. "Structural Analysis as a Tool for Redaction Criticism: The Example of Isaiah 5 and 10.1-6", Journal for the Study of the Old Testament 69 (1996) 53-71.
 • Korpel, M.C.A. "The Female Servant of the Lord in Isaiah 54", in: B. Becking, M. Dijkstra (red.), On Reading Prophetic Texts: Gender-Specic and related Studies in Memory of Fokkelien van Dijk-Hemmes, Leiden: Brill, 1996, 153-167.
 • Korpel, M.C.A. "Avian Spirits in Ugarit and in Ezekiel 13", in: N. Wyatt et al. (red.), Ugarit, Religion and Culture. Essays . . . John C.L. Gibson, Münster: Ugarit-Verlag, 1996, 99-113.

1995 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. "Rock", in: K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst (red.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible, Leiden: Brill, 1995, 1338-1340.
 • Korpel, M.C.A. "Stone", in: K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst (red.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible, Leiden: Brill, 1995, 1547-1550.
 • Korpel, M.C.A. "Thornbush", in: K. van der Toorn, B. Becking, P.W. van der Horst (red.), Dictionary of Deities and Demons in the Bible, Leiden: Brill, 1995, 1618-1621.

1995 - Populariserende publicaties

 • Korpel, M.C.A. "Eenheid begint bij God"(overweging bij Ez. 37:15-28) , in: Centraal Weekblad 43 (1995) 24 februari (meditatie over Ezechiel 37:15-28).
 • Korpel, M.C.A. "Op weg des vredes" (Het Woord en de Droom), in: Centraal Weekblad 43 (1995) 1 december (meditatie over Jesaja 2:1-5).
 • Korpel, M.C.A. "De wolf en het lam, ..." (Het Woord en de Droom), in: Centraal Weekblad 43 (1995) 8 december (meditatie over Jesaja 11:1-10).
 • Korpel, M.C.A. "Als water in de woestijn" (Het Woord en de Droom), in: Centraal Weekblad 43 (1995) 15 december (meditatie over Jesaja 35).
 • Korpel, M.C.A. "God met ons" (Het Woord en de Droom), in: Centraal Weekblad 43 (1995) 22 december (Meditatie over Jesaja 7:10-17)

1994 - Populariserende publicaties

 • Korpel, M.C.A. "Troost in bijbels perspectief", Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 94 (1994) 51-59.

1993 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. "The Epilogue to the Holiness Code",  in: J.C. de Moor, W.G.E. Watson (red.), Verse in Ancient Near Eastern Prose (AOAT 42), Neukirchen-Vluyn, 1993, 123-150.

1992 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. "Soldering in Isaiah 40:19-20 and 1 Kings 6:21", Ugarit-Forschungen 23 (1991) 219-222.

1991 - Populariserende publicaties

 • Korpel, M.C.A. "Het bijbelse huwelijkscontract",  Centraal Weekblad 39 (1991) 23 augustus

1990 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. A Rift in te Clouds: Ugaritic and Israelite Descriptions and Hebrew Descriptions of the Divine (Ugaritische und Biblische Literatur, 8), Münster: UGARIT-Verlag. (Diss.).

1989 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. "The Poetic Structure of the Priestly Blessing", Journal for the Study of the Old Testament 45 (1989), 3-13.

1988 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. "The Literary Genre of the Song of the Vineyard (Isa. 5:1-7)". In: W. van der Meer & J.C. de Moor (red.), The Structural Analysis of Biblical and Canaanite Poetry (JSOT.S, 74), Sheeld: JSOT Press, 1988, 119-155

1986 - Wetenschappelijke publicaties

 • Korpel, M.C.A. "Fundamentals of Ugaritic and Hebrew Poetry", Ugarit-Forschungen 18 (1986), 173-212 (met J.C. de Moor).

1986 - Populariserende publicaties

 • Korpel, M.C.A. "Je grootje een wolf?", Communiqué 3/2 (1986-1987), 46-50 (Reactie op een artikel van E. Talstra over metaforen).

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.