Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Korpel/In de media

Medewerkers

Dr Marjo C.A.  Korpel

Dr Marjo C.A. Korpel

Universitair Hoofddocent Oude Testament
Locatie:Groningen, Amsterdam
Afdeling:OT Sources

Adam, Eva en de Duivel in Een Vandaag

Op 3 juli 2014 zond het TV-programma Een Vandaag een item uit naar aanleiding van de verschijning van het boek Adam, Eva en de Duivel. In het boek wordt de vondst beschreven van een mythe over Adam in het oude Kanaän. In het programma wordt de vraag gesteld wat deze ontdekking betekent voor de uitleg van het scheppingsverhaal in Genesis 2 en 3. Hier wordt onder andere op gereageerd door studenten bij een college Ugaritisch, waar de oude kleitabletten met de tekst van de Adam-mythe gezamenlijk worden besproken.