Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Korpel/CV (NL)

Medewerkers

Dr Marjo C.A. Korpel

Dr Marjo C.A. Korpel

Universitair Hoofddocent Oude Testament
Locatie:Groningen, Amsterdam
Afdeling:OT Sources

Curriculum vitae

Opleiding

 • 1986-1990: AiO Theologische Hogeschool Kampen (Promotie aan de Johannes Calvijn Academie te Kampen: 21-09-1990)
 • 1985-1986: Wetenschappelijk Assistent Semitica
 • 1983-1985: Doctoraalstudie Theologie, Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland, te Kampen (Hoofdvak Oude Testament; Bijvak 1: Ugaritisch; Bijvak 2: Homiletiek
 • 1978-1983: Kandidaatsstudie Theologie, Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland, te Kampen

Overige gevolgde cursussen

 • 2009-2010: Onderwijskundig Leiderschap, uitgaande van het Center of Excellence
  in University Teaching (interfacultaire jaarleergang)
 • 2007: workshop "Pers en publiciteit"
 • 2004-2005: Teaching in English
 • 2002-2003: Academisch leiderschap (interfacultair seminartraject).
 • 2001-2002: English Writing for Publication

Loopbaanontwikkeling

 • 2013-heden: Universitair Hoofddocent Oude Testament en Semitica, PThU.
 • 2012-2014 Universitair Hoofddocent Oude Testament, Fac. Religiewetenschap en Theologie, Universiteit Utrecht
 • 2005-heden: research fellow bij het departement Antieke Talen, Fac. Geesteswetenschappen van de Universiteit van Pretoria
 • 1992-2004: Universitair Docent Oude Testament, Faculteit der Godgeleerdheid, Universiteit Utrecht
 • 1992-2001: Postdoc Semitica, Theologische Universiteit Kampen (0.2 fte)
 • 1992-heden: Predikant  met bijzondere opdracht, Protestantse Kerk Nederland
 • 1990-1993: Predikant van de Gereformeerde kerk te Koudum (intrede: 21-10-1990)
 • 1987-1988: Docent Oude Testament aan de cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden te Kampen