Dr Marjo C.A. Korpel

Universitair Hoofddocent Oude Testament
Amsterdam, Groningen
Old Testament / Judaism

Marjo Korpel is Universitair Hoofddocent voor Oude Testament in het bijzonder in de context van het oude Nabije Oosten. Zij promoveerde op de beschrijving van het goddelijke in Israël  en de Kanaänitische wereld (1990) en was vervolgens gemeentepredikant in Koudum (1990-1992), en sinds 1992 predikant met bijzondere opdracht. Zij doceerde jarenlang de uitleg van het Oude Testament aan de Universiteit Utrecht (1992-2014).

Visie 

Haar visie op het vak is dat de bijbelschrijvers niet alleen "kinderen van God" waren, maar ook kinderen van hun tijd, net als wij. Dat betekent enerzijds dat we nooit moeten opgeven dat de Bijbel antwoord geeft op vragen waar de moderne cultuur geen antwoord op heeft, maar anderzijds moeten erkennen dat er in de Bijbel veel is wat we nu niet meer onverkort kunnen toepassen.  Grondige studie van zowel Oude Testament als oudoosterse context is daarom onmisbaar voor moderne bijbeluitleg.

Publicaties 

De publicaties van Korpel zijn met name gericht op de uitleg van het Oude Testament, de Kanaänitische en Israëlitische godsdienst en de Oudhebreeuwse epigrafie. Zij is bekend vanwege haar onderzoek op het gebied van het metaforisch taalgebruik in de beschrijving van het goddelijke in Ugarit en het oude Israël  (dissertatie A Rift in the Clouds, 1990) en is de oprichter van de internationale onderzoeksgroep Pericope: Scripture as Written and Read in Antiquity (Delimitation Criticism). In de gelijknamige serie publiceerde zij een boek over de opbouw van het boek Ruth volgens de oudste Hebreeuwse, Griekse, Syrische en Latijnse bijbelhandschriften (The Structure of the Book of Ruth (2001). In 2011 verscheen The Silent God (Brill, Leiden, ook in Nederlandse vertaling verschenen als DE ZWIJGENDE GOD) een gezamenlijke studie met Johannes de Moor, waarin een brug wordt geslagen tussen de oude teksten van toen en de wereld van film en literatuur nu. In 2014 verscheen de studie Adam, Eve, and the Devil: A New Beginning. Haar onderzoek richt zich met name op Kanaänitische religieuze literatuur en de bijbelboeken Ruth, Ester, en de Tweede Jesaja (Jesaja 40-55), de betekenis van de Kanaänitische achtergrond van het verhaal over Adam en Eva  en de tekst-layout van de Bijbel (Unit Delimitation).

Cursussen

Betrokken bij cursussen die te maken hebben met:

  • Exegese Oude Testament
  • Theologie van het Oude Testament
  • Preken uit het Oude Testament
  • Ugaritisch

Deskundigheid

  • Oude Testament/Hebreeuwse Bijbel (met name Ruth, Ester, Jesaja 40-55)
  • God en het kwaad in de Bijbel en in het oude Nabije Oosten
  • De tekstindeling van de Bijbel in heden en verleden
  • Ugaritische (Kanaänitische) taal en cutuur
  • De oudoosterse achtergrond van het Oude Testament