Dr Marjo C.A. Korpel

Universitair Hoofddocent Oude Testament
Amsterdam, Groningen
Old Testament / Judaism

Als PKN predikant leidt de onderzoeker zo'n 30-35 kerkdiensten per jaar in diverse protestantse gemeentes in het land. Het eigen onderzoek vormt in principe de basis voor de uitleg van bijbelteksten.

Marjo Korpel is beschikbaar voor spreekbeurten, leerhuizen, bijbelcursussen voor zowel gemeenteleden als predikanten. Voor info: m.c.a.korpel@pthu.nl

Onderzoeksgebieden

 • Bijbel en context (de Bijbel in de wereld van het oude Nabije Oosten, Kanaänitische invloeden in de Bijbel, oudoosterse wetten, regels en gebruiken)
 • Jesaja 40-55 (hoe overleef je wanneer God niet meer van zich laat horen?)
  Ruth (een profetie in verhaalvorm)
 • Ester (het romantische verhaal en de musical voorbij: een boodschap voor een geseculariseerde samenleving)
 • De betekenis van witregels in de bijbel: betekeniswijziging door de tekst-opmaak in bijbelvertalingen (met voorbeelden uit oude bijbelhandschriften en moderne bijbels)

Adam, Eva en de Duivel: Kanaanitische Mythen en de Bijbel

Naar aanleiding van het boek Adam, Eva en de Duivel: Kanaanitische Mythen en de Bijbel, in het bijzonder voor lezingen over: 

 • Het verhaal van Adam en Eva in Kanaän
 • Genesis 1–3  
 • Bijbelse voorstellingen van de duivel
 • Paradijstuinen in de Bijbel en de oudoosterse wereld

en verder alle mogelijke combinaties van bovengenoemde thema's. In overleg af te spreken.

Zie hiervoor de website van de uitgever.

De zwijgende God

Naar aanleiding van het boek De zwijgende God, in het bijzonder voor lezingen over:

 • het zwijgen van God in de moderne literatuur en film
 • het zwijgen van God/goden in de Bijbel en elders in de oude wereld
 • het spreken van God/goden in de Bijbel en elders in de oude wereld
 • het spreken van mensen namens God en door Gods Geest
 • profetie (in Bijbel en oude Nabije Oosten)
 • de rol van schrijvers in Israël en oude Nabije Oosten
 • het zwijgen van God in het pastoraat

Zie hiervoor de website van de uitgever.