Prof. dr. Mirella Klomp

Hoogleraar Praktische theologie
Worship / formation

Mirella Klomp is een Nederlandse protestantse (lutherse) theoloog, gespecialiseerd in praktische theologie, meer specifiek op het gebied van de rituele en liturgische studies. Haar onderzoek, waarin de zoektocht naar het sacrale centraal staat, bevindt zich doorgaans op de snijvlakken van geleefde religie en cultuur.

Na haar promotie aan de Protestantse Theologische Universiteit (2009) en habilitatie aan de Faculteit Theologie van de Universiteit van Bern, Zwitserland (2020), bekleedt ze sinds april 2024 de leerstoel Praktische theologie - Worship & Formation aan de PThU en is ze voorzitter van de leerstoelgroep met dezelfde naam. Daarnaast is ze initiator en projectleider van het iconische PThU-project Grond (2023-2028), een intra- en interdisciplinair onderzoeksproject dat zich richt op (landbouw)grond, geloof, God en kerk en de relatie daartussen. Eerdere onderzoeksthema's waren liturgie en muziek in interculturele contexten, muziek in het publieke domein (in het bijzonder passie-uitvoeringen) evenals rituelen en geritualiseerde praktijken van eten (maaltijden). Al haar onderzoek kenmerkt zich door een diepgaande interdisciplinaire aanpak.

Als leerstoelhouder vervult zij verder de rol van wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies (IRiLiS), het interuniversitaire, internationaal gerenommeerde platform dat kennis op het gebied van ritueel verzamelt en verspreidt, door middel van publicaties en symposia.

Haar expertise strekt zich onder meer uit tot:

  • de rol van materialiteit in geloof (m.n. met betrekking tot aarde, lichaam, voedsel, maaltijden, muziek)
  • boeren, (landbouw)grond, geloof en God en de relatie daartussen
  • publieke theologie, religie en media
  • rituele en christelijke muziek in de Nederlandse laatmoderne netwerkcultuur (waaronder The Passion)
  • Lutherse theologie in de 21e eeuw
  • internationale en migrantenkerken
  • christelijke eredienst in de Ghanese cultuur
  • (praktisch-theologische) methodologie

Mirella Klomp is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland (sinds 2012), lid van de Generale Raad van Advies voor de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland (sinds 2022), lid van de adviesraad van NWO-project Religie en klimaaterandering in Nederland van Tilburg University (sinds 2023) en voorzitter van de raad van advies van het Laudato Sí-instituut Nederland (sinds 2024).

Bezoek ORCID pagina