Home/Nascholing/Langere studietrajecten/Interimopleiding

Tweejarige interimopleiding voor predikanten en kerkelijk werkers

Beschrijving van de opleiding

Dit tweejarig opleidingsprogramma is bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers die zich willen ontwikkelen tot interimmer. Zij zijn inzetbaar in gemeentes die op zoek zijn naar nieuwe wegen, bijvoorbeeld na het vertrek van een predikant, door noodzaak tot samengaan van wijken, door ingrijpende gebeurtenissen of conflicten of omdat er een verlangen is om nieuwe toekomsten te verkennen. Zo’n 'gemeente in transitie' vraagt om begeleiding door iemand met kennis van en ervaring met veranderprocessen, iemand die beleidsmatig kan denken en mensen kan motiveren tot nieuwe stappen, iemand niet terugschrikt voor spanningen en weerstanden. En vooral om iemand die de gemeente in dit proces kan bepalen bij haar roeping als gemeente van Christus.

Doel van de opleiding

 • Je verdiept in deze opleiding je agogische, communicatieve, pastorale en personale competenties.
 • Je ontwikkelt een agogisch basisinstrumentarium om gemeenten in een tussentijd adequaat te begeleiden.
 • Je doet praktijkervaring als interimmer op en kunt gemaakte keuzes en achterliggende (theologische) principes helder ver(ant)woorden.
 • Je wordt je bewust van je sterke en minder sterke kanten als interimmer en ontwikkelt een eigen profiel van een voorganger als voorbijganger.

Inhoud van de opleiding

Vijf modules, ingebed in een aantal meer algemene bijeenkomsten, vormen het hart van de opleiding:

 1. Leren analyseren

Je bent in staat om zorgvuldig en adequaat complexe (groeps)processen te onderzoeken op het niveau van individuen, groepen en organisaties. Je verkent achterliggende patronen en mechanismen, toetst belangen en beïnvloedingsrelaties en analyseert welke oplossings- of veranderrichtingen mogelijk zijn.

2. Leren interveniëren

Je bent in staat om in een onzekere en ingewikkelde situatie richting te geven en ruimte te scheppen door passende interventies voor te stellen en (mede) uitvoering geven te aan gemeenteopbouwprocessen. Je stimuleert gemeenteleden tot eigenaarschap, verantwoordelijkheid en verandering.

3. De interimmer als theoloog en agoog

Je bent in staat om als interimmer zowel met een theologische als agogische attitude een gemeente in een tussentijd te (bege)leiden.

4. Leren bemiddelen

Je kunt bemiddelen in situaties waar sprake is van verstoorde verhoudingen: dat betekent dat je de communicatie kunt initiëren of bevorderen tussen groepen die elkaar zijn kwijtgeraakt, of verbonden moeten worden in nieuwe verbanden.

5. Beter communiceren

Je vervult in houding en gedrag een voorbeeldfunctie voor de gemeente waaraan je dienstbaar bent en helpt communicatie in de gemeente open en zorgvuldig te laten zijn, ook na jouw vertrek.

De bijeenkomsten hebben een interactief karakter. We verwachten een actieve houding en gedegen voorbereiding. Na elke bijeenkomst reflecteer je op de aangeboden stof en je eigen ontwikkeling. Gedurende het opleidingstraject bouw je een portfolio op. Tijdens de opleiding werk je aan een vijftal eindopdrachten. Deze opdrachten worden gedurende het traject beoordeeld door de opleidingsdocenten. De opleiding wordt afgerond met een eindgesprek. Je portfolio vormt de basis voor dit gesprek.

Voorwaarden voor deelname

Je kunt deelnemen aan dit opleidingsprogramma als je voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 • Je hebt een voltooide academische of hbo-opleiding theologie.
 • Je hebt in de regel acht tot tien jaar werkervaring als predikant of kerkelijk werker.
 • Je hebt ten minste twee gemeenten gediend, of bent werkzaam in de tweede gemeente.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het (bege)leiden van gemeenteprocessen.
 • Je kerkenraad stemt in met je voornemen deze opleiding te volgen.

Studielast

14 PE-punten (392 uur, waaronder voorbereiding, contactdagen, opdrachten).

Deze interimopleiding voor predikanten en kerkelijk werkers is erkend als een volledige cyclus voortgezette nascholing voor de Permanente Educatie van de Protestantse Kerk.

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen in totaal € 4.000.
Voor deelnemers die deze opleiding volgen in het kader van de voortgezette nascholing van de Protestantse Kerk geldt dat maximaal 6 ECTS door de landelijke kerk vergoed wordt. U kunt eventueel een beroep doen op fondsen voor bekostiging van een gedeelte van de opleiding.

Opleiders

Dr. Henk van den Bosch
Nadine van Hierden MA

Data

De data van het eerste studiejaar zijn bekend. Over de zes dagen van het tweede studiejaar volgt nog informatie.

 • 15 oktober 2019 (startbijeenkomst)
 • 4-5 november 2019: tweedaagse bijeenkomst
 • 27-29 januari 2020: driedaagse bijeenkomst
 • 2-3 maart 2020: tweedaagse bijeenkomst
 • 18-19 mei 2020: tweedaagse bijeenkomst  

Locatie

Nieuw Hydepark, Driebergsestraatweg 50, Doorn

Aanmelden

Inschrijving voor de leergang 2019-2021 is niet meer mogelijk. Neem contact op met Nadine van Hierden (b.van.hierden@pthu.nl) voor meer informatie over nieuwe data en (vervolg)mogelijkhed

Contact

Meer informatie? Neem contact op met Nadine van Hierden MA, opleidingscoördinator: b.van.hierden@pthu.nl