Prof. M.N. Walton

Emeritus hoogleraar geestelijke verzorging
Groningen
Community / Care

Stichting Deo Volente

De bijzondere leerstoel geestelijke verzorging in zorginstellingen werd mogelijk gemaakt door de Stichting Deo Volente. Het bestuur van de Stichting Deo Volente beheert een fonds dat als belangrijkste doelstelling heeft om geestelijke verzorging in de zorg te ondersteunen. In het verleden werden bijdragen verleend ter ondersteuning van de praktijk van de geestelijke verzorging in zorginstellingen in de regio Den Haag, waar dit fonds zetelt. Te denken is aan groot letterdrukbijbels, projecten ten bate van levensverhalen en activiteiten van geestelijk verzorgers voor individuele of groepsbegeleiding van cliënten.

Vanaf 2000 gaf Deo Volente subsidie  ten behoeve van de bijzondere leerstoel ‘geestelijke verzorging in zorginstellingen’ aan de PTHU in Kampen die prof. dr. J. Bouwer van 2000 – 2008 vervulde. Van 2008 tot 2013 is diens opvolging door dr. Martin Walton als universitair docent geestelijke verzorging gestimuleerd door bijdragen aan het Werkgezelschap Geestelijke Verzorging, de aanstelling van studentassistenten, enz. Van 2014 tot en met 2019 januari werd opnieuw een bijzondere leerstoel ‘geestelijke verzorging in zorginstellingen’ aan de PThU ondersteund, nu in Groningen.

Activiteiten (afgelopen vijf jaar)

 • Stimulering van onderzoeksprojecten rondom levensverhalen, spiritualiteit en dementie, palliatieve zorg, geestelijke verzorging aan oudere migranten
 • Ondersteuning van de Masterclass ‘Ouder worden in perspectief’, een samenwerkingsproject van Reliëf en PThU
 • Realisatie van enkele publicaties op het terrein van geestelijke verzorging in de ouderenzorg: E. Notlhuis, M. Jurjens & W. Huizing, Lachrimpels en littekens, Heeswijk 2010); CD bij I. Maijer-Kruijssen & P. Irik, Sprekende handen, Amsterdam 2010; een gebedenboek voor een hospice, enz.
 • Innoverende projecten door geestelijk verzorgers
 • Subsidie ten bate van een kerstgeschenk aan vrijwilligers in diensten geestelijke verzorging
 • Bijdrage aan het mogelijk maken van congressen

Plannen

Deo Volente heeft een vermogen door de verkoop van een (protestants) verzorgingshuis in Den Haag,  ruim 20 jaar geleden. Van de renten en baten worden bovengenoemde uitkeringen gedaan. Deze gelden wil Deo Volente graag beschikbaar stellen voor voorstellen vanuit de geestelijke verzorging. Deo Volente denkt aan:

 • nieuwe initiatieven voor de ontwikkeling van de geestelijke verzorging
 • vormgeving aan de profilering van de dienst geestelijke verzorging naar andere zorgverleners of buiten de organisatie,
 • nieuwe vormen samenwerking op het terrein van begeleiding van cliënten/ patiënten,
 • onderzoek dat de waarde van geestelijke verzorging inzichtelijk maakt
 • vormen van samenwerking met cliëntraden.

Contactgegevens

Wout Huizing, e-mail: wout.huizing@casema.nl of telefoon: 06 45 48 48 77.