Prof. M.N. Walton

Emeritus hoogleraar geestelijke verzorging
Groningen
Community / Care

Case Studies Project: Wat doen pastors, om welke redenen en met welk doel?

Het Dutch Case Studies Project (CSP) in de Chaplaincy Care is in 2016 van start gegaan en loopt vier jaar. Het doel is om casestudy's te produceren en te evalueren die kunnen helpen bij het identificeren van goede praktijken in de pastorale zorg. Kenmerkend voor het project is het hanteren van een vast format en consensusvorming in onderzoeksgemeenschappen van aalmoezeniers en academische onderzoekers. In het format is aandacht voor de invloed van theorie en religieuze positie op het zorgproces, voor het identificeren van toetsbare uitkomsten en voor feedback van de cliënt(systeem) en van andere zorgverleners. De onderzoeksgemeenschappen volgen een waarderende en evaluatieve procedure om de theorie te verduidelijken, kritieke kwesties op te helderen en criteria voor goede praktijken te ontwikkelen.

Op dit moment zijn er zes onderzoeksgemeenschappen actief, waarvan vijf bestaan uit pastores uit een specifieke setting van de pastorale zorg (algemene ziekenhuizen, psychiatrie, ouderenzorg, militaire of gevangenissen) en één gemengd (revalidatie, eerstelijnszorg, jeugdzorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, enz.). Elke community wordt geleid door een of meer academische onderzoekers, die samen met andere collega's een onderzoekssamenwerkingsgroep vormen. In totaal zijn er meer dan 60 pastors en 10 academische onderzoekers bij betrokken.

In het najaar 2017 nummer van het tijdschrift Health and Social Care Chaplaincy (https://doi.org/10.1558/hscc.34302) werd een verklarend artikel over het formaat en de procedure gepubliceerd, samen met een voorbeeldige casestudy over moreel letsel. Gebruik van het format en van de introductie voor onderzoeks- of onderwijsdoeleinden is toegestaan onder de volgende voorwaarden: toestemming van de auteurs, bronvermelding en gebruik van de meest recente versie. Feedback is welkom en zeer welkom. Geïnteresseerden in de Nederlandse versies kunnen contact opnemen met dr. Renske Kruizinga (R.Kruizinga@uvt.nl) of een van de coördinatoren.

Coördinatoren van de CSP zijn dr. Jacques Körver van de Tilburg School of Catholic Theology en ikzelf. Onderzoeksassistent is dr. Renske Kruizinga. Promovendi zijn Myriam Braakhuis (TST) en Niels den Toom (PThU). 

M. Walton & J.W.G. Körver (2017) ‘Dutch Case Studies Project in Chaplaincy Care. A Description and Theoretical Explanation of the Format and Procedures. Health and Social Care Chaplaincy 5.2, 257-280.

A.L. van Loenen, J.W.G. Korver & M.N. Walton (2017) Case Study of ‘moral injury’: Format Dutch Case Studies Project, Health and Social Care Chaplaincy 5.2, 281-296.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.