Prof. M.N. Walton

Emeritus hoogleraar geestelijke verzorging
Community / Care

Ik ben geboren op 9 juli 1953 in Corpus Christi, Texas, VS.

In 1975 behaalde ik een bachelordiploma in Middeleeuwse Studies aan het Colorado College. Na een periode van twee jaar in Berlijn gewoond en gewerkt te hebben, studeerde ik theologie aan de Universiteit van Leiden, waar ik in 1986 mijn ministeriële studies afrondde en promoveerde in 1994. De titel van mijn dissertatie in christelijke ethiek is Marginal Communities.The Ethical Enterprise of the Followers of Jesus.

Ik ben een gewijde predikant in de Protestantse Kerk van Nederland. Van 1986 tot 1991 was ik gemeentepredikant in Oudewater. Na een periode van twee jaar als onderzoeksassistent aan de Universiteit Leiden, werkte ik van 1993 tot 2008 als aalmoezenier in de psychiatrische zorg in Deventer. Daarnaast was ik ethisch adviseur in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en docent zorgethiek aan de hogeschool en universiteit.

Vanaf 2008 werkte ik als docent geestelijke verzorging en geestelijke verzorging aan de Protestantse Theologische Universiteit in Nederland. In januari 2014 ben ik benoemd tot hoogleraar Geestelijke Verzorging en Geesteswetenschappen aan de PThU, een functie die ik heb vervuld tot mijn emeritaat in november 2019. In die periode was ik ook voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van de Nederlandse Vereniging van Geestelijk Verzorgers en op de redactie van het tijdschrift Psyche & Geloof. Ik was lid van het onderzoeksnetwerk van de Society for Intercultural Pastoral Care & Counseling en van het Joint Research Council of the Association of Professional Chaplains.

De afgelopen jaren heb ik als performer een repertoire opgebouwd met liedjes en theaterproducties van eigen makelij en in de vertolking van poëzie. Ik ben getrouwd met Elisabeth Posthumus Meyjes, predikant van de Protestantse Kerk in Driebergen, Nederland, met een aanstelling voor pastorale zorg voor personen met een handicap.